headershadow

Page content

Akte van berusting bij echtscheiding

akte van berusting bij echtscheiding, gezamenlijk vermogen

De ondertekening van de akte van berusting bij echtscheiding en de machtiging tot inschrijving bij de gemeente gebeurt bij de advocaat en is stap 9 van het 10-stappenplan bij echtscheiding.

Ga je akkoord met de scheiding?

Nadat de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken stuurt hij de uitspraak naar de advocaat. De  advocaat stelt een akte van berusting op. Dit is het document waaruit blijkt dat je beiden akkoord gaat met de scheiding. Daarnaast stelt de advocaat een verzoekschrift op tot inschrijving bij de gemeentelijke registers. Beide documenten moeten door jullie beiden worden ondertekend bij de advocaat. Dit kan eventueel per post afgehandeld worden.

Akte van berusting bij echtscheiding en hoger beroep

Als één van beiden weigert om de akte van berusting te ondertekenen, kan de echtscheiding pas worden ingeschreven nadat de termijn om hoger beroep in te stellen, verstreken is. De termijn om hoger beroep in te stellen is drie maanden.

Ga terug naar: scheiden in 10 stappen

0 reacties op “Akte van berusting bij echtscheiding

Plaats een reactie

*