Page content

Akte van berusting bij echtscheiding

Akte van berusting bij echtscheiding

De ondertekening van de akte van berusting bij echtscheiding en de machtiging tot inschrijving bij de gemeente gebeurt bij de advocaat en is stap 9 van het 10-stappenplan bij echtscheiding.

Ga je akkoord met de scheiding?

Nadat de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken stuurt hij de uitspraak naar de advocaat. De  advocaat stelt een akte van berusting op. Dit is het document waaruit blijkt dat je beiden akkoord gaat met de scheiding. Daarnaast stelt de advocaat een verzoekschrift op tot inschrijving bij de gemeentelijke registers. Beide documenten moeten door jullie beiden worden ondertekend bij de advocaat. Dit kan eventueel per post afgehandeld worden.

Akte van berusting bij echtscheiding en hoger beroep

Als één van beiden weigert om de akte van berusting te ondertekenen, kan de echtscheiding pas worden ingeschreven nadat de termijn om hoger beroep in te stellen, verstreken is. De termijn om hoger beroep in te stellen is drie maanden.

Ga terug naar: scheiden in 10 stappen

2 reacties op “Akte van berusting bij echtscheiding


Door J.A. Sterrenburg op 25 februari 2015 om 14:12

Goedemiddag,
Mijn aanstaande ex wil dat er een acte van berusting door mij wordt ondertekend. Ben ik dat verplicht en zo ja.. Hoe vraag ik zo'n acte aan en bij wie ?

JAS


Door Normand op 25 februari 2015 om 15:21

Als u akkoord gaat met de echtscheiding en u geen bezwaar heeft over de afspraken die zijn opgenomen in het echtscheidingsconvenant en eventueel het ouderschapsplan dan is het handig om de akte van berusting te ondertekenen. Door ondertekenen van de akte van berusting geeft u aan akkoord te gaan met de echtscheidingsbeschikking. Ondertekent u niet dan vertraagd u alleen het proces van de scheiding.

Voor de goede orde wijs ik u er op, dat u de echtscheiding zelf niet tegen kunt houden, door niet te ondertekenen. Grond van echtscheiding is dat een van beide partijen stelt dat het huwelijk duurzaam ontwricht is. Uitgaande van het feit dat mevrouw de akte van berusting heeft ondertekend, ga ik ervan uit dat zij dit standpunt handhaaft, hetgeen voor de rechter voldoende zal zijn om de beschikking op dat punt in stand te laten.

Hoe u de akte aanvraagt en bij wie?

Nadat de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken stuurt hij de uitspraak naar de advocaat. De advocaat stelt een akte van berusting op. Dit is het document waaruit blijkt dat je beiden akkoord gaat met de scheiding. Daarnaast stelt de advocaat een verzoekschrift op tot inschrijving bij de gemeentelijke registers. Beide documenten moeten door jullie beiden worden ondertekend bij de advocaat. Dit kan eventueel per post afgehandeld worden.

Plaats een reactie

*