Page content

Huis verkopen bij echtscheiding

Zijn jullie door de scheiding genoodzaakt het eigen huis te verkopen, dan zal de waarde, (de winst of de mogelijke schulden) samen worden gedeeld, als jullie tenminste in gemeenschap van goederen zijn getrouwd.huis verkopen bij echtscheiding

Energiecontract

Een energiecontract is verbonden aan een persoon en niet aan een woning. Het is dus belangrijk om bij de verkoop van een huis na een scheiding te controleren wie de contracthouder van het energiecontract is. Deze contracthouder kan er vervolgens voor kiezen om voor zijn nieuwe woning een nieuw contract af te sluiten, het energiecontract te behouden of om de naam op het contract te wijzigen. Wat de beste optie is hangt af van de nieuwe woonsituaties van beide partners. Wanneer het huis op afwachting van de verkoop leegstaat kan je een leegstandscontract voor de energievoorziening van het huis aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van Energievergelijken.nl.

Uitkoop en belasting

De hypotheekverhoging in geval van uitkoop is aftrekbaar. De Belastingdienst ziet het extra geld dat jij aan je partner moet betalen bij uitkoop als geld dat je uitgeeft voor de aankoop van een eigen huis. Daarmee is de betaalde rente gewoon aftrekbaar.

Bijleenregeling

Als je (bijvoorbeeld door scheiding) je eigen woning verkoopt en een andere woning koopt, heeft dat mogelijk gevolgen voor je renteaftrek. Bij verkoop is de opbrengst in de meeste gevallen hoger dan de (eigenwoning)schuld. Je woning heeft dan overwaarde. Deze overwaarde moet je gebruiken bij de aankoop van een je nieuwe huis. Dit heet de bijleenregeling. Gebruik je de overwaarde niet? Maar leen je dit bedrag (voor een deel) bij om je nieuwe huis te kopen? Dan is de rente over het bijgeleende bedrag niet aftrekbaar. De lening waarover je de rente mag aftrekken, mag dus niet hoger zijn dan de aankoopprijs van je nieuwe woning min de overwaarde van je oude woning.

Op de website van de Belastingdienst staat informatie over de verschillende situaties waarin je te maken kunt krijgen met de bijleenregeling.

Uitkopen

Stel dat je de gezamenlijke woning verlaat, dan zal je ex-partner je uitkopen. Voor de Belastingdienst telt deze uitkoopsom weer vijf jaar mee voor de bijleenregeling. Dit betekent dat je bij de aankoop van een nieuw huis de overwaarde in dat nieuwe huis moet steken, wil je de hypotheekrente kunnen blijven aftrekken.

De ex-partner betaalt mee aan het huis

Als jij in het huis blijft en je ex-partner betaalt toch mee aan de hypotheekrente, dan is dat nog twee jaar aftrekbaar. Jij moet het huis dan wel als hoofdverblijf blijven gebruiken. En je ex-partner moet het huis wel voor het eigen woningforfait aangeven.

Overdrachtsbelasting

Als jij of je partner is het huis blijft wonen hoeft er geen overdrachtsbelasting te worden betaald, ongeacht of je in gemeenschap van goederen bent getrouwd of onder huwelijkse voorwaarden. Ook als het huis alleen op naam van één van beiden stond en er in gemeenschap van goederen is getrouwd, is er geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Wél moet er een notariële akte van verdeling worden gemaakt en bij het kadaster worden ingeschreven.

Nationale hypotheekgarantie

Het kan bij je scheiding zo zijn dat je je huis gaat verkopen en dat de opbrengst van de woning lager is dan het bedrag dat je nog moet terugbetalen aan hypotheek. Er ontstaat dan een restantschuld. Het Waarborgfonds betaalt deze restantschuld aan de geldverstrekker. Wanneer je geen schuld hebt aan de gedwongen verkoop, bijvoorbeeld als één inkomen wegvalt door scheiding, kan het Waarborgfonds je dit bedrag kwijtschelden en hoef je dit bedrag dus niet meer terug te betalen. Voorwaarde hiervoor is dat je hebt meegeholpen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken. Ga voor meer informatie naar de site van de Nationale Hypotheekgarantie.

Ruzie over wie het huis krijgt

Het is ook heel goed mogelijk dat je er samen niet uit komt wie het huis krijgt. Je wilt beiden in het huis blijven. Dan wijst de rechter in de praktijk meestal het huis toe aan de partner bij wie de kinderen blijven wonen. De rechter kan in het uiterste geval de verkoop van het huis ook afdwingen. Een openbare veiling is dan het gevolg. Een groot nadeel is dat de verkoop van het huis op deze manier minder oplevert en de kosten hoger zijn.

Je wilt beiden niet in het eigen huis blijven wonen

Als je geen van beiden in het huis wilt of kan blijven, dan vind vaak een notarieel vastgelegde boedelverdeling plaats. Daarin wordt ook de waarde van het huis opgenomen, waarna een verdeling kan worden afgesproken die is gebaseerd op de opbrengst als het wordt verkocht. Soms kiezen mensen ervoor om het huis onverdeeld in de boedel te laten. Als jij of je ex-partner het huis naderhand toch wil verkopen kan dat alleen met toestemming van de ander.

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

De partner die het huis op naam krijgt is voortaan in zijn eentje aansprakelijk voor de hypotheekschuld. De notaris vraagt dan aan de bank die de hypotheek vertrekt een schriftelijke verklaring dat jij de ex-partner niet meer zal aanspreken voor de hypotheekschuld. Men spreekt dan van 'ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid'. Het is logisch dat een bank alleen dán bereid is zo'n verklaring af te geven, als degene die het huis en de hypotheekschuld 'overneemt' voldoende financiele middelen heeft.

(bron: echtscheidingswijzer)

6 reacties op “Huis verkopen bij echtscheiding


Door heidi feyaerts op 1 september 2014 om 20:57

Eigenlijk heb ik een vraagje, kan 1 van beide partners bij de scheiding alleen het huis verkopen? Of moet dit samen gebeuren?


Door Normand op 2 september 2014 om 22:04

Beste Heidi,
Als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent en de woning in de boedel valt, dan ben je samen met je partner eigenaar van de woning. Om de woning te verkopen zullen beide partijen bij de Notaris een handtekening moeten zetten. Kort antwoord op je vraag is dus; dit moet samen gebeuren!


Door Hans van den Broek op 4 november 2014 om 12:34

even terug komen op de vraag van Heidi,
ik ben in gemeenschap van goederen getrouwd , maar het huis staat alleen op mijn naam.
Mijn partner heeft destijds getekend dat zij niet hoofdelijk aansprakelijk is.
kan ik dan wel het huis voor mij opeisen en of alleen verkopen, met andere woorden heb ik een handtekening van haar nodig.

m,vr,gr,
Hans


Door Normand op 4 november 2014 om 22:17

Beste Hans,

Gemeenschap van goederen houdt in dat het vermogen van beide partners samenvloeit tot één vermogen, behalve als er huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt.
Als jullie dus geen huwelijkse voorwaarden hebben laten maken, dan zijn individuele vermogens samengevloeid tot één gemeenschappelijk vermogen.

Ik weet niet wat je partner destijds heeft getekend en in hoeverre de bank hiermee akkoord ging en nog steeds gaat. Tenzij er geen notariële akte is waarin uw echtgenote uitdrukkelijk afstand doet van de woning is zij mede-eigenaar en dus kan de woning niet zonder haar medewerking verkocht worden.


Door Frans op 12 november 2014 om 14:13

Hoe zit het als er een scheiding komt en de verlatende partner wil geen aanspraak maken op het tezamen gekochte huis en ook niet van de overwaarde enz. Dus als hij/zij gewoon alles achter wil laten?


Door rene op 31 december 2014 om 06:46

Kan je bij een scheiding met een koophuis waar een rest schuld op blijft aan de achterblijvende partner die nog tot de verkoop in het huis blijft huur vragen? ? De hypotheek wordt Door beide betaald zijn daar ook beide verantwoordelijk voor

Plaats een reactie

*