We helpen je graag
Stel je vraag

Page content

Akte van berusting

De akte van berusting is het document waaruit blijkt dat je het eens bent met de scheiding.

Nadat de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken stuurt hij de uitspraak naar de advocaat. De  advocaat stelt een akte van berusting op. Dit is het document waaruit blijkt  dat je beiden akkoord gaat met de scheiding. Daarnaast stelt de advocaat een  verzoekschrift op tot inschrijving bij de gemeentelijke registers. Beide  documenten moeten door jullie beiden worden ondertekend bij de advocaat. Dit kan eventueel per post afgehandeld worden.

Terug naar: Echtscheiding Woordenlijst