We helpen je graag
Stel je vraag

Page content

Akte van verdeling

Een akte van verdeling moet worden opgemaakt door de  notaris als je samen een huis hebt, je gaat scheiden en één van jullie beiden wil in de woning blijven wonen. De woning moet worden overgeschreven naar degene die in de woning blijft wonen.  Ook moet de andere  partij worden ontheven van hoofdelijke aansprakelijkheid naar de  hypotheekverstrekker toe. Dit betekent dat degene die niet meer in de woning woont ook niet meer hoeft mee te betalen aan de hypotheek.

Je kan op meerdere manieren samen eigenaar zijn geworden van een huis. Als je getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had in gemeenschap van goederen en een huis hebt gekocht is dat huis eigendom van jullie allebei, ook al staat het huis bij het kadaster misschien op één naam. Je kan ook onder huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn en samen een huis hebben aangekocht. Ook samenwonenden kunnen samen een huis hebben gekocht. In al deze gevallen kan met een akte van verdeling  de woning worden overgeschreven op één naam.

Terug naar: Echtscheiding Woordenlijst