We gebruiken cookies:

Page content

Rechtsbijstand of toevoeging

Wil je scheiden maar je kan het niet betalen? Dan kunnen wij rechtsbijstand of toevoeging voor je aanvragen. Dat zijn twee verschillende termen, voor hetzelfde, namelijk een bijdrage in de kosten. Vraag hier je formulier aan. formulier rechtsbijstand aanvragen

Voorwaarden rechtsbijstand

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan rechtsbijstand:

  • Je mag niet te veel verdienen. Als je een te hoog inkomen hebt, heb je geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Als je er wel recht op hebt, betaal je meestal een eigen bijdrage. Die bijdrage is lager wanneer je minder verdient.
  • scheiding rechtsbijstandJe mag niet te veel vermogen hebben. Wanneer je bijvoorbeeld spaargeld of een tweede huis hebt en daardoor boven het heffingsvrij vermogen zit, dan heb geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand.
  • De opbrengst van de scheiding mag niet te hoog zijn. Als de rechtszaak is afgelopen, kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naar wat de scheiding heeft opgebracht (bv doordat jullie huis is verkocht met overwaarde). Is de opbrengst meer dan 50% van je heffingsvrije vermogen? Dan trekt de Raad de bijdrage in, en moet je alsnog zelf de kosten van je scheiding betalen.

Wat zijn de financiële voorwaarden?

  • echtscheiding toevoegingInkomensgrenzen: Je brutoverzamelinkomen mag niet hoger zijn dan: € 26.400 voor alleenstaanden en € 37.300 voor gehuwden, eenoudergezinnen, geregistreerde partners of samenwonenden.
  • Vermogen: Het maximale vermogen dat je mag bezitten om nog in aanmerking te kunnen komen voor rechtsbijstand is € 21.330 (in het peiljaar 2015).
  • Peiljaar inkomen en vermogen: De Belastingdienst verstrekt aan de Raad de gegevens van je inkomen en vermogen van 2 jaar terug. Dat heet het peiljaar. Als je dit jaar een aanvraag doet, verstrekt de Belastingdienst je gegevens van het huidige jaar minus twee jaren aan de Raad. De Raad beoordeelt je aanvraag op basis van dit peiljaar. Is je inkomen nu volledig anders dan 2 jaar geleden? Dan kan je een peiljaarverlegging aanvragen. Bel ons even voor een aanvraagformulier: 0900-588 88 88.
  • De hoogte van je eigen bijdrage hangt af van je inkomen en is € 53,- of € 105,-. Als je je scheiding via een eigen advocaat regelt is de eigen bijdrage bijna 7 maal hoger.

Bijdrage in de kosten

Raad voor rechtsbijstand - High TrustHulp van een mediator of advocaat heet rechtsbijstand. Met de termen rechtsbijstand en toevoeging wordt vaak
hetzelfde bedoeld: een bijdrage in de kosten van de mediator of advocaat. Iedereen in Nederland die rechtsbijstand nodig heeft maar dat niet kan betalen, heeft recht op een bijdrage in de kosten. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand en wordt geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand. Ons kantoor werkt samen met de Raad voor Rechtsbijstand in de vorm van High Trust. Dit betekent dat we een goede relatie hebben opgebouwd met de Raad voor Rechtsbijstand.

De Raad betaalt een deel van de kosten van de mediator of advocaat. Afhankelijk van je inkomen betaal je wel een eigen bijdrage. Hoe hoger je inkomen, hoe meer je als eigen bijdrage moet betalen. Regel je je scheiding via Stichting Oprecht Scheiden? Dan is je eigen bijdrage tussen de € 53,- en € 105,-.

Mediator minder duur dan advocaat

kosten advocaat scheidenEen aanvraag voor rechtsbijstand doe je niet zelf. Je advocaat of mediator, of in ons geval; Stichting Oprecht Scheiden, stelt de aanvraag voor je op. Wij hebben hiervoor je burgerservicenummer nodig. De Raad voor de Rechtsbijstand beoordeelt aan de hand van je inkomen, verkregen via de belastingdienst, of je recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand. Als je recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand, betaalt de Raad voor de Rechtsbijstand een deel van de kosten van je scheiding.

Als je zelf een mediator of advocaat gaat zoeken, let dan op: niet iedere mediator of advocaat werkt met toevoegingen. Vraag dit daarom vooraf even goed na. De eigen bijdrage die je moet betalen als je je scheiding via een eigen advocaat regelt is tussen de € 340,- en € 849,-

De praktijk

scheiding toevoegingEr wordt rechtsbijstand voor je aangevraagd. Je komt in aanmerking voor rechtsbijstand (toevoeging) als je een fiscaal inkomen hebt tot € 26.400,- voor alleenstaanden en € 37.300,-voor gehuwd, samenwonend of éénoudergezin (met minderjarig kind). De Raad voor Rechtsbijstand kijkt bij de beoordeling in principe naar het peiljaar 2015. Je mag ook niet meer vermogen bezitten dan € 21.330,-. (Denk daarbij ook aan te realiseren overwaarde bij de verkoop van een eigen woning). In praktijk kan het dus voorkomen dat de man van een echtpaar dat gaat scheiden geen toevoeging krijgt omdat hij een hoger inkomen heeft en de vrouw wel een toevoeging ontvang, omdat zij geen inkomen heeft. De vrouw betaalt dan de eigen bijdrage en de man 50% van de rekening.

(bron; Rijksoverheid en Raad voor Rechtsbijstand)