We helpen je graag
Stel je vraag

Page content

Behoefteberekening

Met een behoefteberekening kan je bepalen hoeveel degene die recht heeft op alimentatie eigenlijk nodig heeft. Bij het bepalen van de alimentatie bestaat er een alimentatiegerechtigde en een alimentatieplichtige.

Hoeveel de alimentatiegerechtigde nodig heeft wordt bepaald aan de hand van een behoefteberekening. Hoeveel de alimentatieplichtige kan betalen wordt uitgerekend aan de hand van een draagkrachtberekening.

Waarom een berekening?

In een vroeg stadium van de scheiding een berekening maken is nodig om de onderhandelingsruimte te bepalen. Hoeveel heeft de ene partij minimaal nodig en hoeveel kan de andere partij maximaal betalen. Het staat je overigens vrij om af te wijken van het berekende alimentatiebedrag. Je kan hierover met je partner onderhandelen.

Tremanormen

De behoefteberekening en de draagkrachtberekening worden opgesteld volgens een door de rechters gehanteerd systeem; de tremanormen. Het laagste bedrag van deze twee berekeningen is het maximale alimentatiebedrag dat door een rechter zou worden vastgesteld als de rechter de zaak in behandeling zou krijgen.

Terug naar: Echtscheiding Woordenlijst