We helpen je graag
Stel je vraag

Page content

Betekening

Betekening; als je ex alimentatie moet betalen en dat niet doet kan je overwegen executiemaatregelen te nemen. Je advocaat schakelt dan een deurwaarder in om bepaalde voorwerpen of gelden aan je ex te onttrekken zodat daarmee de alimentatie betaald kan worden.

Een deurwaarder kan alleen overgaan tot executoriaal beslag als hij beschikt over een zogenaamde executoriale titel zoals een rechterlijke uitspraak voorzien van de woorden ‘In naam der Koningin’. Zonder executoriale titel is geen executoriaal beslag mogelijk. Voordat een deurwaarder tot executoriaal beslag mag overgaan, moet hij de executoriale titel betekenen. Betekening wil  zeggen dat de deurwaarder de executoriale titel in persoon aan je ex moet overhandigen, het achterlaten van een (kopie van) de executoriale titel bij de woning is ook voldoende. Met de betekening wordt het bevel gegeven om binnen een bepaalde (korte) termijn over te gaan tot betaling. Deze termijn wordt ook wel beveltermijn genoemd. Als er niet wordt voldaan aan de beveltermijn, dan kan de deurwaarder beslag leggen op alles wat je ex bezit.

Terug naar: Echtscheiding Woordenlijst