We helpen je graag
Stel je vraag

Page content

Burgerlijk huwelijk

Het burgerlijk huwelijk is in Nederland het wettelijke huwelijk. Dat wil zeggen dat alleen dit huwelijk rechtsgeldig is, in tegenstelling tot het kerkelijk huwelijk.  Om de verbintenis tussen twee personen voor de toekomst vast te leggen maakt de ambtenaar van de Burgerlijke Stand een huwelijksakte op. Deze akte wordt ondertekend door de (toekomstige) echtelieden, door twee tot vier getuigen en door de trouwambtenaar. Als aandenken kan een trouwboekje worden uitgereikt. Het kerkelijk huwelijk is niet rechtsgeldig en kan naast het burgerlijk huwelijk worden gesloten indien men voor de kerkelijke instantie officieel getrouwd wil zijn.

terug naar echtscheiding woordenlijst