We helpen je graag
Stel je vraag

Page content

Conservatoir beslag

Bij conservatoir beslag worden bepaalde goederen als het ware veiliggesteld totdat de rechter een definitieve uitspraak heeft gedaan.

Als je ex alimentatie moet betalen en dat niet doet kan je overwegen executiemaatregelen te nemen. Je advocaat schakelt dan een deurwaarder in om bepaalde voorwerpen of gelden aan je ex te onttrekken zodat daarmee de alimentatie betaald kan worden. Je ex heeft dan een korte termijn om tot betaling over te gaan. Als je bang bent dat in die korte termijn je ex er bijvoorbeeld voor kan zorgen dat er bij hem/haar ‘niets meer te halen valt’ dan kan er conservatoir beslag overwogen worden.

Als de rechter van oordeel is dat je ex eigenlijk geen geld verschuldigd is dan zal de rechter dat vermelden. Het conservatoir beslag vervalt dan. Als de rechter het met jou eens is en vermeld dat je ex een bepaald bedrag moet betalen dan gaat het conservatoir beslag over in een executoriaal beslag. Dat wil zeggen dat de deurwaarder dan kan overgaan tot bijvoorbeeld de verkoop van in beslag genomen zaken.

Terug naar: Echtscheiding Woordenlijst