We helpen je graag
Stel je vraag

Page content

Convenant naar de notaris

Bij uitkoop eigen woning of aandelen gaat het convenant naar de notaris. Dit is stap 7 van het 10-stappenplan bij echtscheiding.

Akte van verdeling

Als je samen een huis hebt, je gaat scheiden en een van jullie beiden wil in de woning blijven wonen, dan moet er een akte van verdeling worden opgemaakt door de notaris, aan de hand van de afspraken in het convenant. De woning moet worden overgeschreven naar degene die in de woning blijft wonen. Ook moet de andere partij worden ontheven van hoofdelijke aansprakelijkheid naar de hypotheekverstrekker toe. Dit betekent dat degene die niet meer in de woning woont ook niet meer hoeft mee te betalen aan de hypotheek. Al deze afspraken kunnen worden opgenomen in het convenant.

Huis op één naam

Je kan op meerdere manieren samen eigenaar zijn geworden van een huis. Als je getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had in gemeenschap van goederen en een huis hebt gekocht is dat huis eigendom van jullie allebei, ook al staat het huis bij het kadaster misschien op één naam. Je kan ook onder huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn en samen een huis hebben aangekocht. Ook samenwonenden kunnen samen een huis hebben gekocht. In al deze gevallen kan met een akte van verdeling de woning worden overgeschreven op één naam. De afspraken die je hierover maakt neem je op in het convenant.

Aandelen

Hetzelfde verhaal geldt voor aandelen. Als er aandelen van de ene naar de andere partij moeten worden overgeschreven gaat dit via een notariële akte bij de notaris.

Ondertekening

De  ondertekening van de notariële akte (akte van verdeling) vindt plaats bij de notaris nadat de echtscheiding officieel is verklaard.

Benodigd bij (over-) sluiting hypotheek na relatiebreuk

 • legitimatiebewijsopgave huidige hypotheek
 • kopie salarisstrook
 • originele werkgeversverklaring
 • bij zelfstandigen: 3 x jaarcijfers en IB-aangiften + prognose lopend jaar
 • recent taxatierapport / opgave woz waarde
 • kopie koop/aanneemovereenkomst
 • kopie eigendomsbewijs huidige woning
 • overzicht huidige hypotheek
 • lopende kapitaalsverzekeringen/risico verzekeringen
 • overzicht lopende leningen en kredieten
 • echtscheidingsconvenant
 • inschrijving burgerlijke stand
 • akte van verdeling

plus:

ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid hypotheek en kredieten

Benodigd bij (over-)sluiten hypotheek

 • legitimatiebewijs
 • opgave huidige hypotheek
 • kopie salarisstrook
 • originele werkgeversverklaring
 • bij zelfstandigen: 3 x jaarcijfers en IB-aangiften + prognose lopend jaar
 • recent taxatierapport / opgave woz waarde
 • kopie koop/aanneemovereenkomst
 • kopie eigendomsbewijs huidige woning
 • overzicht huidige hypotheek
 • lopende kapitaalsverzekeringen/risico verzekeringen
 • overzicht lopende leningen en kredieten

Benodigd bij (over-) sluiten met  Borgstelling:

 • legitimatiebewijs
 • opgave huidige hypotheek
 • kopie salarisstrook
 • originele werkgeversverklaring
 • bij zelfstandigen: 3 x  jaarcijfers en IB-aangiften + prognose lopend jaar
 • recent taxatierapport / opgave woz waarde
 • kopie koop/aanneemovereenkomst
 • kopie eigendomsbewijs huidige  woning
 • overzicht huidige hypotheek
 • lopende kapitaalsverzekeringen/risico verzekeringen
 • overzicht lopende leningen en kredieten
 • echtscheidingsconvenant
 • inschrijving burgelijke stand
 • akte van verdeling

plus:

 • N.A.W. gegevens borgsteller(s)
 • Legitimatie borgsteller(s)
 • Opgave huidige hypotheek borgsteller(s)
 • Opgave lopende kredieten borgsteller(s)
 • Recent taxatierapportInkomensgegevens borgsteller(s)

Benodigd bij Aankoop:

 • legitimatiebewijs
 • opgave huidige hypotheek
 • kopie salarisstrook
 • originele werkgeversverklaring
 • bij zelfstandigen: 3 x jaarcijfers en IB-aangiften + prognose lopend jaar
 • recent taxatierapport / opgave woz waarde
 • kopie koop/aanneemovereenkomst
 • lopende kapitaalsverzekeringen/risico verzekeringen
 • overzicht lopende leningen en kredieten
 • echtscheidingsconvenant
 • inschrijving burgelijke stand
 • akte van verdeling
 • bewijs ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid leningen en kredieten

plus:

 • opgave eigen woningreserve

Terug naar: scheiden in 10 stappen

 

Comment Section

0 reacties op “Convenant naar de notaris

Plaats een reactie