We helpen je graag
Stel je vraag

Page content

Erfrecht

Het erfrecht regelt de overgang van de bezittingen en schulden van de erflater op de erfgenamen. Als de erflater een testament heeft opgesteld krijgen de erfgenamen een deel of het geheel van het vermogen, zoals dit in het testament is opgenomen. Als er geen testament is opgemaakt, bepaalt de wet wat de erfgenamen verkrijgen. Dit is het wettelijk erfrecht, ook wel versterferfrecht genoemd.

Wanneer iemand overlijdt, is deze overledene de erflater. Na het overlijden laat een erflater bezittingen en/of schulden na. De bezittingen en/of schulden van een erflater vormen zijn nalatenschap.

Terug naar: Echtscheiding Woordenlijst