We helpen je graag
Stel je vraag

Page content

Hoe verloopt de rechtszaak bij een echtscheiding?

De rechtszaak bij een echtscheiding begint met een verzoekschrift je advocaat naar de rechtbank stuurt. Als je minderjarige kinderen hebt, moet bij het verzoekschrift een ouderschapsplan meegezonden worden. Dit geldt ook als de kinderen van een van jullie is. In het ouderschapsplan staan de afspraken over de kinderen vermeld.

 • Verzoeken indienen met je echtgenoot
 • Zitting rond echtscheidingsverzoek bij de rechtbank
 • Geen zitting echtscheidingsverzoek bij de rechtbank
 • Beschikking echtscheiding
 • Voorlopige voorziening echtscheiding
 • Hoger beroep en cassatie

Verzoeken indienen met je echtgenoot

Het verzoekschrift kan je samen met je echtgenoot indienen. Alleen als een gezamenlijk verzoek niet lukt, kan je een eenzijdig verzoek indienen. Bij een eenzijdig verzoek zorgt je advocaat ervoor dat binnen 14 dagen na indiening bij de rechtbank een kopie van je verzoekschrift via een deurwaarder bij je echtgenoot wordt bezorgd.

Zitting rond echtscheidingsverzoek bij de rechtbank

Als jij en je partner het niet eens zijn over de inhoud van het echtscheidingsverzoek, komt er een zitting bij de rechtbank. Je hebt dan allebei een eigen advocaat nodig. Er komt ook een zitting als je kinderen hebt tussen de 12 en 18 jaar die hun mening willen geven over de zorgregeling.

Geen zitting echtscheidingsverzoek bij de rechtbank

Soms vindt er geen zitting plaats. Er is bijvoorbeeld geen zitting nodig als jij en je partner een gemeenschappelijk verzoek hebben ingediend. Als een van jullie een eenzijdig verzoek indient en de ander maakt daar geen bezwaar tegen, komt er ook geen zitting. Er komt altijd een zitting als je kinderen hebt tussen de 12 en 18 jaar die hun mening willen geven over de zorgregeling.

Beschikking echtscheiding

Na de zitting neemt de rechter de beslissing over de echtscheiding. De beslissing wordt schriftelijk vastgelegd. Dit wordt een beschikking genoemd. Je krijgt de beschikking via je advocaat thuisgestuurd.

Voorlopige voorziening echtscheiding

Een scheidingsprocedure kan soms langer dan een jaar duren. Het kan wenselijk zijn een voorlopige voorziening te treffen. Bij een voorlopige voorziening neemt de rechter een voorlopige beslissing over die dingen waarover je het niet eens kunt worden. Zo’n beslissing van de rechter over een voorlopige voorziening geldt alleen tijdens de procedure. Tegen een uitspraak over een voorlopige voorziening kan je niet in hoger beroep gaan.

Een voorlopige voorziening kan worden getroffen voor:

 • het toevertrouwen van de kinderen aan een van de ouders, de zorgregeling of de omgang van de ouder die niet het gezag uitoefent met de minderjarige kinderen;
 • de alimentatie voor de partner en de kinderen;
 • het gebruik van de echtelijke woning en gemeenschappelijke spullen.

Je kan een voorlopige voorziening via je advocaat vragen. Je kan dit tijdens de scheidingsprocedure doen of voordat de procedure is gestart.

Hoger beroep en cassatie

Alsje het niet eens bent met de beschikking van de rechtbank over je echtscheiding, dan kan je in hoger beroep gaan bij:

 • Het gerechtshof. Het hof bekijkt je zaak opnieuw en geeft daarna een beschikking.
 • De Hoge Raad der Nederlanden. Ben je het niet eens met de beschikking van het gerechtshof, dan kunt u in sommige gevallen beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden. De Hoge Raad bekijkt je zaak niet opnieuw, maar gaat alleen na of het recht goed is toegepast.

Als je in hoger beroep wilt bij het gerechtshof of beroep in cassatie wilt instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden, moet je dat binnen 3 maanden na de uitspraak doen. De termijn van 3 maanden gaat in op de dag dat de beschikking is gegeven.

Bron: Rijksoverheid

Comment Section

2 reacties op “Hoe verloopt de rechtszaak bij een echtscheiding?


Door Normand op 16 september 2015

Ja er is mogelijkheid de scheidingsprocedure bij de rechtbank op te schorten. Dit kan door een van de advocaten aangevraagd worden. Het mooiste zou zijn om de opschorting aan te vragen voor de duur van het mediation traject die u wilt starten. Meestal doen rechters dit voor een periode van drie maanden in afwachting van het resultaat van de mediation. Op verzoek van de advocaten wordt de vaststellingsovereenkomst uit de mediation meegenomen in de uitspraak van de rechter. Als er zaken waarover u via mediation geen afspraken kunt maken dan kunt u alsnog aan de rechter vragen daarover een beslissing te nemen.


Door Adriana Martinez op 13 september 2015

Ik heb enzijdig echtscheiding ingedien , 17 juni nu loop de VO VO sinds 19 aug .
wij moeten nog een ouderschapsplan regelen dat zal onder andere jutz .
Sinds kort is er sprake van communicatie tussen ons om afspraken te maken .. is er mogelijk om de scheiding tijdelijk te bevriezen ? de tegenpartij moet een een tegen weweerschrijft indienen voor de bodenprocedure wie van de partijen moet aan zijn advocaat doorgeven ? en wat voor gevolgen heef ? vervalt de vo vo + KA en P.A automatisch ?
kan los ervan met mediator in tussentijd of moet perse onze advocaten ? moet je je opnieuw gaan beginnen ?

Plaats een reactie