We helpen je graag
Stel je vraag

Page content

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

 

U krijgt de inkomensafhankelijke combinatiekorting als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U hebt in 2014 een kind dat is geboren na 31 december 2001. Dit kind staat in 2014 ten minste 6 maanden bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
  • Uw arbeidsinkomen hoger dan € 4.814 of u krijgt de zelfstandigenaftrek (of kunt deze krijgen).
  • U hebt geen fiscale partner. Of u hebt wel een fiscale partner maar uw arbeidsinkomen is lager dan dat van uw fiscale partner. Is deze partner minder dan 6 maanden uw fiscale partner? Dan telt deze fiscale partner niet mee voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

U voldoet alleen aan de voorwaarden voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting als uw kind ten minste 6 maanden op uw adres staat ingeschreven. U voldoet hier bijvoorbeeld aan als uw kind van 1 januari tot en met 30 juni op uw adres staat ingeschreven.

Bent u co-ouder? En staat uw kind ingeschreven op het woonadres van de andere ouder? Dan hebt u toch recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting als uw kind ten minste 3 hele dagen tot elk van beide huishoudens hoort. Bel voor meer informatie over de bijzondere regeling voor co-ouders de BelastingTelefoon.

Bron: Belastingdienst

Terug naar: Echtscheiding Woordenlijst