Training Conflicthantering en Emotionele Intelligentie

MfN: 6 PE punten, categorie 1a

SKJ: 6.5 punt, categorie formeel leren

Aziz Azizi

Docent: Aziz Azizi

Azizi heeft meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van politicologie en internationale diplomatie, sociologie, talen en cultuur en Interculturele wetenschap. Hij was hoogleraar aan de universiteit van Kabul en geeft in Nederland lezingen en trainingen op het gebied van interculturele communicatie, integratie en vluchttraumaverwerking.

12 april | € 299,- ex | 6 PE punt MfN | 6.5 punt SKJ

Deze training is geaccrediteerd door zowel de Stichting Kwaliteitsregister Mediators (SKM) als de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)


Klik op onderstaande link om je gelijk in te schrijven. Of lees eerst even verder voor aanvullende informatie over deze training.

Meld je aan voor de training en leer meer over:

 • oorzaken, aard, soorten en definitie van conflicten
 • emotionele intelligentie aan de hand van het model van Daniel Goleman
 • de 6 basisemoties en hun rol bij communicatie
 • bestaande en nieuwe opvattingen omtrent conflicten
 • de conflict escalatieladder van Glasl
 • het Thomas Kilman Instrument
 • de diverse conflicthanteringsstijlen
 • de 19 basisuitgangspunten van conflicthantering

Reacties van deelnemers

Bijzonder leerzame en volledige training. Een aanrader hoor- Els van Lingen

Leuk om conflict ook eens vanuit een ander oogpunt te zien. Gelijk toegepast en ik kan wel zeggen, met mooi resultaat ;-) - Nico Ommen

Voor mijn werk als mediator een mooie aanvulling en zeer integer gepresenteerd.-  Patricia Boskamp

Datum

vrijdag 12 april 2019

Kosten

€ 299,- ex BTW

Tijd

09:30 - 16:30

Locatie

Stationsplein 99, 1703 WE, Heerhugowaard

Alles weten over conflict en emotionele intelligentie?

Tijdens de training wordt dieper ingegaan op conflicten vanuit diverse perspectieven en de rol die de emotionele intelligentie daarbij speelt. Deze training geeft inzicht in een geavanceerde en efficiënte manier van conflictoplossing. Hierdoor is een transformatie van relaties, zowel in het werk als op persoonlijk niveau mogelijk alsmede een verbetering van samenwerking in het algemeen en conflictbemiddeling in het bijzonder. De unieke benadering in deze training is de nadruk op de rol van emotionele intelligentie in het systeem van conflicthantering. Emotionele intelligentie wordt hierbij beschouwd als een probleem-navigatie-instrument.

Accreditatie: 6 PE punten via het MfN en 6.5 punten via de SKJ

Ter inspiratie bevelen wij de volgende literatuur aan:

Emotionele Intelligentie & Emotionele Intelligentie in de Praktijk - Goleman

Meer succes door creatief denken - Preiser en Buchholz

Positieve Psychologie - Style

Emotionele intelligentie - Emoties als sleutel tot succes - Goleman

Mediation in Praktijk - Prein

Gevoel en Verstand - Ellis

Haal het beste uit jezelf - Bijkerk

Zelfmanagement - Zijtveld

Hoop - Van der Vorst

De zeven eigenschapen van effectief leiderschap - Covey

Werken met EQ - Cooper

Meer weten over de trainer?

Locatie: Het Zakenstation - Heerhugowaard

Het Zakenstation is een mooie lokatie gelegen op een steenworp afstand van station Heerhugowaard. Met voldoende parkeerplek ook goed bereikbaar met de auto. We maken gebruik van de sfeervolle presentatieruimte. De restauratie (direct naast de presentatieruimte) verzorgd naast heerlijke koffie, een verse lunch met een uitgebreid assortiment aan belegde broodjes.

Adres: Stationsplein 99, 1703 WE Heerhugowaard

Toelichting training conflicthantering en emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie is de sleutel tot goede prestaties, succes, sociale vaardigheden, probleemanalyse en conflictmanagement. Emotionele intelligentie werkt als probleem-navigatie-instrument om op een goede manier met conflicten om te gaan. Emotionele intelligentie in brede zin is de herkenning van zichzelf en anderen, de erkenning van positieve en negatieve gevoelens, het vermogen om persoonlijke emoties te onderscheiden van blote feiten, evenals het vermogen om verstandig en professioneel te communiceren en onderhandelen.


De emotionele intelligentie heeft een direct verband met het vermogen om de emoties van andere mensen te begrijpen en inzichtelijk te krijgen. Een belangrijk onderdeel van emotionele intelligentie is het vermogen om de eigen emoties onder andere de "negatieve emoties" (woede, jaloezie, irritatie, afgunst, haat) te erkennen en te beheersen. Deze emoties spelen een zeer belangrijke rol tijdens het conflictproces.


Psychologen maken veelal een onderverdeling van emotionele intelligentie in vier categorieën van

vaardigheden.


 • De eerste is het vermogen om helder en duidelijk met anderen te communiceren, verwachtingen uit te leggen, actief te luisteren, te beïnvloeden en te inspireren, in een familie of team samen te werken en onderlinge verschillen op een positieve manier op te lossen.
 • De tweede categorie is algemene empathie en een comfortabel zelfgevoel bij anderen, op die manier ontstaan er zelden misverstanden.
 • De derde vaardigheid is kennis van iemands zwakke en sterke kanten waardoor een rustige, respectvolle en vreedzame co-existentie in samenleven en samenwerken mogelijk is.
 • En de vierde categorie; het vermogen om emoties te beheersen, om hun destructieve invloed op de persoon zelf te beperken, het onderhouden van langdurige relaties en verandering in overeenstemming met de omgeving.

Kortom: emotionele intelligentie versterkt het vermogen van iemand om zowel zijn eigen als andermans emoties en gevoelens te volgen, deze te begrijpen en deze informatie te gebruiken als leidraad bij het denken over en het nemen van goede beslissingen. Dankzij emotionele intelligentie kunnen we de meest significante gevoelens herkennen, localiseren, we kunnen ze uiten, interpreteren, en de oorzaken en effecten van verschillende emoties begrijpen, deze beheren en gebruiken in onze acties.


Bij het managen van elk conflict zijn de sleutelwoorden het realistisch analyseren van het conflict, een positief zelfbeeld en een positief beeld van de ander, grip op de eigen emotie en begrip voor de emoties van anderen, empathie en gedragsstrategie. Emotionele intelligentie werkt als probleem-navigatie-instrument om op een positieve manier met

conflicten om te gaan. Emotionele Intelligentie is maatgevend bij het waarnemen van informatie, bij verwerken daarvan en vervolgens het plaatsen in een passend kader.

Meld je aan voor de training!