We helpen je graag
Stel je vraag

Page content

Vallen alle pensioenvormen onder de Wet pensioenverevening bij scheiding (VPS)?

Niet alle pensioenvormen vallen onder de Wet pensioenverevening bij scheiding (VPS). Hieronder vindt u een overzicht van pensioenvormen die wel en die niet onder de VPS vallen.

 • Pensioenen die onder de VPS vallen
 • Pensioenen en uitkeringen die niet onder de VPS vallen
 • Buitenlandse pensioenen

Pensioenen die onder de VPS vallen

Onder de Wet pensioenverevening bij Scheiding vallen de volgende pensioenvormen:

 • huwelijksouderdomspensioen;
 • partnerschapsouderdomspensioen;
 • SAIP-pensioen (valt onder de ‘Samenloopregeling Indonesische pensioenen’ en daardoor ook onder de wet);
 • militaire pensioenen;reserveringen in een vennootschap, zoals bedoeld in artikel 2 lid 3 van de Pensioen- en spaarfondsenwet, zoals die gold tot 1 januari 2007.

Pensioenen en uitkeringen die niet onder de VPS vallen

De volgende pensioenen en uitkeringen vallen niet onder de wet pensioenverevening:

 • VUT- regelingen;pensioen in geval van ongehuwd samenwonen;
 • lijfrenten;invaliditeitspensioenen;
 • bepaalde tijdelijke pensioenen;
 • nabestaandenpensioen en bijzonder nabestaandenpensioen;
 • Bij conversie wordt het nabestaandenpensioen echter wel betrokken. Het bijzonder nabestaandenpensioen wordt dan omgezet in een deel van de eigen aanspraak op ouderdomspensioen.
 • AOW-pensioenen; Het AOW-pensioen wordt aan iedereen die 65 jaar wordt individueel uitbetaald. Zolang u getrouwd of ongetrouwd samenwoont, krijgen u en uw partner het AOW-pensioen voor gehuwden. Zodra u niet meer samenwoont (omdat u of uw partner is weggegaan of uw partner is overleden), krijgt u het AOW-pensioen voor alleenstaanden.
 • nabestaandenuitkeringen op grond van de Algemene nabestaandenwet (ANW).

Buitenlandse pensioenen

Als u of uw ex-partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, kan het zijn dat de wet pensioenverevening niet voor u geldt. Dat kan ook het geval zijn als u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap een tijd in het buitenland heeft gewoond of gewerkt. Of de VPS in dat geval op u van toepassing is, wordt bepaald door regels van internationaal privaatrecht. Ieder land heeft zijn eigen regels van internationaal privaatrecht.

In Nederland worden de regels van Nederlands internationaal privaatrecht toegepast. Pensioenrechten, opgebouwd als gevolg van een buitenlandse pensioenregeling, komen ook in aanmerking voor verevening in overeenstemming met de Nederlandse wet. Hierbij geldt de voorwaarde dat op het huwelijksvermogensregime het Nederlandse recht van toepassing is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een rechtsbijstandverlener.

Bron: Rijksoverheid

Comment Section

0 reacties op “Vallen alle pensioenvormen onder de Wet pensioenverevening bij scheiding (VPS)?

Plaats een reactie