We helpen je graag
Stel je vraag

Page content

Wat houdt conversie van ouderdomspensioen bij scheiding in?

Wat houdt conversie van ouderdomspensioen bij scheiding in?

Conversie van ouderdomspensioen (omzetting) betekent dat je bij je scheiding kiest voor een andere verdeling dan de standaardverdeling. Omzetting is alleen mogelijk bij echtscheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap, als de ex-partner en de pensioenuitvoerder met het verzoek instemmen. Omzetting is niet mogelijk bij een scheiding van tafel en bed. Wil je meer lezen? Check dan ook deze blog even: verdeling van pensioen bij echtscheiding | Een makkelijke uitleg. 

Inhoud van deze pagina over conversie

 1. Eigen aanspraak op ouderdomspensioen
 2. Bijzonder nabestaandenpensioen
 3. Vastleggen
 4. Instemming pensioenuitvoerder
 5. Voordelen conversie
 6. Nadelen conversie bij echtscheiding

Eigen aanspraak op ouderdomspensioen

Bij conversie van ouderdomspensioen wordt het deel dat na verdeling toekomt aan de ex-partner (die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd), samen met het bijzonder nabestaandenpensioen voorgoed omgezet in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen.
Na de omzetting hebben jullie beiden je eigen ouderdomspensioen en maakt het, wat de pensioenuitkering betreft, voor geen van jullie uit of de ander nog wel of niet meer in leven is. Na conversie ontvang je ieder je ouderdomspensioen wanneer je zelf de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Bijzonder nabestaandenpensioen

Een nabestaandenpensioen is een uitkering die je kan krijgen als je partner overlijdt. Het bijzonder nabestaandenpensioen is de uitkering die de ene ex-partner kan krijgen als de andere ex-partner overlijdt. Dit heet een bijzonder nabestaandenpensioen, omdat je ten tijde van het overlijden van je ex-partner al bent gescheiden. Bij omzetting wordt het bijzonder nabestaandenpensioen ook mee omgezet in de eigen aanspraak op ouderdomspensioen.

Vastleggen

Afspraken over conversie moeten zijn vastgelegd. Dat kan in de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden,of in het echtscheidingsconvenant. Als je voor conversie kiest, moet het formulier “Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen” door jou en je ex worden ondertekend. Verder moet er een gewaarmerkte kopie of een gewaarmerkt uittreksel van de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden óf een gewaarmerkte kopie of gewaarmerkt uittreksel van het echtscheidingsconvenant meegestuurd naar de pensioenuitvoerder. Heb je deze kopie niet? Dan kan je het opvragen bij je notaris of advocaat die de scheiding heeft geregeld.

Instemming pensioenuitvoerder

Omzetting is alleen mogelijk als de pensioenuitvoerder met je verzoek instemt. Word je verzoek door de pensioenuitvoerder geaccepteerd? Dan is de conversie definitief en kan die niet meer worden teruggedraaid.

Voordelen conversie

Conversie heeft de volgende voordelen:

 • Ook als je het pensioen niet zelf hebt opgebouwd, krijg je een eigen aanspraak op ouderdomspensioen, waardoor je niet meer afhankelijk bent van de leeftijd of het in leven zijn van je ex-partner.
 • Alsje het pensioen niet zelf hebt opgebouwd, heb je niets te maken met de keuze van je ex-partner voor een vervroegde of verlate ingang van het ouderdomspensioen.
 • De financiële band tussen jou en je ex is definitief verbroken.

Nadelen conversie bij echtscheiding

Omzetting/conversie heeft de volgende nadelen:

 • Als je het pensioen niet zelf hebt opgebouwd, kom je bij het overlijden van je ex vóór de eigen pensioendatum zonder enig inkomen van of via je ex-partner te zitten, want ook een eventuele alimentatie stopt. Je moet dan tot aan de eigen pensioendatum zelf in het onderhoud kunnen voorzien.
 • Als je het pensioen zelf hebt opgebouwd, krijg je bij overlijden van je ex niet meer het volledige ouderdomspensioen. Het afgestane deel van het ouderdomspensioen krijg je niet terug. Het bij de conversie afgesproken deel van het huwelijkse of partnerschapsouderdomspensioen blijft over.

Bron: Rijksoverheid

Meer informatie?

Heb je vragen over je eigen situatie? Neem dan vrijblijvend even contact met ons op. We helpen je graag verder.

Meer info over pensioen en verdeling daarvan bij de echtscheiding kan je lezen op deze pagina: Pensioen, hoe verdeel je dat bij echtscheiding?

Comment Section

2 reacties op “Wat houdt conversie van ouderdomspensioen bij scheiding in?


Door Stefan Sproncken op 5 januari 2017

Dat is helemaal waar, zij kijken niet naar het werkelijke risico, maar naar het risico dat de verzekeraar had kunnen lopen nemen ze voor lief. Dit maakt hun winst alleen maar groter indien de partner veel jonger is. Vaak zie je wel als de partner die het pensioen moet krijgen en dient te ontvangen dat ze nog meer knippen in het werkelijke bedrag. Vaak maar 30% in dat geval


Door Peter Jung op 9 augustus 2015

Pas op als u gebruik wilt maken van wettelijke conversie:
Ingeval van wettelijke conversie wordt de helft van de waarde van het te verevenen pensioen vermeerderd met de waarde van het Bijzonder Partnerpensioen omgezet naar een zelfstandig ouderdomspensioen op de pensioendatum van de meeverzekerde ex-partner. Er zijn pensioenuitvoerders die bij de berekening van de waarde van het te verevenen pensioen mede uitgaan van de sterftekansen van de meeverzekerde partner. Als dat toegepast wordt slechts om en nabij 35% van het te verevenen pensioen omgezet in plaats van 50%, Pensioenuitvoerders die dit toepassen zijn o.a. het ABP en Zorg en Welzijn.

Plaats een reactie