We helpen je graag
Stel je vraag

Page content

Wat houdt conversie van ouderdomspensioen bij scheiding in?

Conversie van ouderdomspensioen ( omzetting ) betekent dat u bij uw scheiding kiest voor een andere verdeling dan de standaardverdeling. Omzetting is alleen mogelijk bij echtscheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap, als de ex-partner en de pensioenuitvoerder met het verzoek instemmen. Omzetting is niet mogelijk bij scheiding van tafel en bed.

 • Eigen aanspraak op ouderdomspensioen
 • Bijzonder nabestaandenpensioen
 • Vastleggen
 • Instemming pensioenuitvoerder
 • Voordelen
 • Nadelen

Eigen aanspraak op ouderdomspensioen

Bij conversie van ouderdomspensioen wordt het deel dat na verdeling toekomt aan de ex-partner (die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd), samen met het bijzonder nabestaandenpensioen voorgoed omgezet in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen.
Na de omzetting hebben beide ex-partners hun eigen ouderdomspensioen en maakt het, wat de pensioenuitkering betreft, voor geen van beiden uit of de ander nog wel of niet meer in leven is. Na conversie ontvangt iedere ex-partner het ouderdomspensioen wanneer deze zelf de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Bijzonder nabestaandenpensioen

Een nabestaandenpensioen is een uitkering die u kunt krijgen als uw partner overlijdt. Het bijzonder nabestaandenpensioen is de uitkering die een ex-partner kan krijgen als de andere ex-partner overlijdt. Dit heet een bijzonder nabestaandenpensioen, omdat u ten tijde van het overlijden van uw ex-partner al gescheiden bent. Bij omzetting wordt het bijzonder nabestaandenpensioen ook mee omgezet in de eigen aanspraak op ouderdomspensioen.

Vastleggen

Afspraken over conversie moeten zijn vastgelegd in de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden of in het scheidingsconvenant. Als u voor conversie kiest, moet het formulier “Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen” door u en uw ex-partner worden ondertekend. Verder moet u een gewaarmerkte kopie of een gewaarmerkt uittreksel van de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden óf een gewaarmerkte kopie of gewaarmerkt uittreksel van het scheidingsconvenant met het formulier meesturen naar de pensioenuitvoerder. Heeft u of uw ex-partner geen kopie (meer) van het scheidingsconvenant, dan kunt u deze opvragen bij de advocaat die de scheiding heeft verzorgd.

Instemming pensioenuitvoerder

Omzetting is alleen mogelijk als de pensioenuitvoerder met uw verzoek instemt. Is uw verzoek door de pensioenuitvoerder geaccepteerd, dan is de conversie definitief en kan die niet meer worden teruggedraaid.

Voordelen conversie

Omzetting heeft de volgende voordelen:

 • Ook als u het pensioen niet zelf heeft opgebouwd, krijgt u een eigen aanspraak op ouderdomspensioen, waardoor u niet meer afhankelijk bent van de leeftijd of het in leven zijn van uw ex-partner.
 • Als u het pensioen niet zelf heeft opgebouwd, heeft u niets te maken met de keuze van uw ex-partner voor een vervroegde of verlate ingang van het ouderdomspensioen
 • De financiële band tussen u en uw ex-partner is definitief verbroken.

Nadelen conversie

Omzetting heeft de volgende nadelen:

 • Als u het pensioen niet zelf heeft opgebouwd, komt u bij het overlijden van uw ex-partner vóór de eigen pensioendatum zonder enig inkomen van of via uw ex-partner te zitten, want ook een eventuele alimentatie stopt. U moet dan tot aan de eigen pensioendatum zelf in het onderhoud kunnen voorzien.
 • Als u het pensioen zelf heeft opgebouwd, krijgt u bij overlijden van uw ex-partner niet meer het volledige ouderdomspensioen. Het afgestane deel van het ouderdomspensioen krijgt u niet terug. Het bij de conversie afgesproken deel van het huwelijkse of partnerschapsouderdomspensioen blijft over.

Bron: Rijksoverheid

Comment Section

2 reacties op “Wat houdt conversie van ouderdomspensioen bij scheiding in?


Door Peter Jung op 9 augustus 2015

Pas op als u gebruik wilt maken van wettelijke conversie:
Ingeval van wettelijke conversie wordt de helft van de waarde van het te verevenen pensioen vermeerderd met de waarde van het Bijzonder Partnerpensioen omgezet naar een zelfstandig ouderdomspensioen op de pensioendatum van de meeverzekerde ex-partner. Er zijn pensioenuitvoerders die bij de berekening van de waarde van het te verevenen pensioen mede uitgaan van de sterftekansen van de meeverzekerde partner. Als dat toegepast wordt slechts om en nabij 35% van het te verevenen pensioen omgezet in plaats van 50%, Pensioenuitvoerders die dit toepassen zijn o.a. het ABP en Zorg en Welzijn.


Door Stefan Sproncken op 5 januari 2017

Dat is helemaal waar, zij kijken niet naar het werkelijke risico, maar naar het risico dat de verzekeraar had kunnen lopen nemen ze voor lief. Dit maakt hun winst alleen maar groter indien de partner veel jonger is. Vaak zie je wel als de partner die het pensioen moet krijgen en dient te ontvangen dat ze nog meer knippen in het werkelijke bedrag. Vaak maar 30% in dat geval

Plaats een reactie


*