We helpen je graag
Stel je vraag

Page content

Wat is een overlegscheiding?

Overlegscheiding of ‘collaborative divorce’ is een andere manier van scheiden. Hierbij werken de partners, hun advocaten en overige betrokkenen samen op een manier die borg staat voor uit elkaar gaan met zoveel mogelijk respect. Respect voor elkaar en de familiegeschiedenis. Collaborative divorce advocaten werken vanuit een coöperatief perspectief, in plaats van competitief. Zij streven naar ‘win-win’ in plaats van ‘win-lose’. Zij (her)kennen de emoties die met een echtscheiding gepaard gaan (zoals woede, verdriet, machteloosheid en frustratie). Zij streven ernaar om die zo te kanaliseren dat er kan worden gewerkt aan een oplossing die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen. Hier zijn overlegscheiding advocaten speciaal voor getraind.

Geen juridische procedure

Verder is het bijzondere van de overlegscheiding dat het de advocaten niet is toegestaan de partners in een juridische procedure ooit nog bij te staan. Dit wordt vastgelegd in de deelnemingsovereenkomst: een schriftelijke afspraak die aan het begin van een overlegscheiding wordt gemaakt.

Verschil met mediation

Komt een overlegscheiding in plaats van mediation? Het antwoord is “nee”. Collaborative divorce is een wijze van conflictoplossing tussen mediation en procederen in. Alle voordelen die voor mediation kunnen worden genoemd gelden ook voor de overlegscheiding. Alleen, soms is mediation niet mogelijk. Vooral als er geen evenwicht bestaat tussen de betrokken partners in kennis, emoties en macht, is de overlegscheiding de aangewezen weg.

Team

De cliënten met hun advocaten vormen het basisteam. Het proces is open en transparant en de partners leggen alle essentiële informatie op tafel. De advocaten behartigen primair het belang van hun cliënt en zien erop toe dat het proces aan beide kanten eerlijk en constructief verloopt. De advocaten zijn begeleiders van de onderhandelingen tussen partijen. De echtscheiding verloopt hierdoor op een respectvolle en integere wijze: alle betrokkenen hebben immers van tevoren afgesproken om zich tot het uiterste in te spannen om dit proces tot een goed einde te brengen. De advocaten coachen de cliënten hierbij en staan in het proces naast hen waardoor zij zich beschermd voelen. De partners kunnen ook deskundigen inschakelen. In de regel wordt een deskundige door beide partners aangewezen, waardoor een, vaak onnodig complicerende, ‘battle of experts’ wordt voorkomen. Hierbij kan worden gedacht aan een psycholoog of coach voor de partners en/of de kinderen. Ook kunnen o.a. financieel deskundigen zoals fiscalisten en accountants worden betrokken, als zij bijvoorbeeld een bedrijf moeten waarderen. Ook de deskundigen werken onder de paraplu van de zogenaamde deelnemingsovereenkomst. De experts kunnen dus niet meer in een juridische procedure voor een van de partijen optreden.

Bron: Marjoleine de Boorder

Comment Section

0 reacties op “Wat is een overlegscheiding?

Plaats een reactie