We helpen je graag
Stel je vraag

Page content

Wat kan ik doen als mijn ex de omgangsregeling met de kinderen niet nakomt?

Als uw ex-partner de omgangsregeling niet nakomt, kunt u het beste contact opnemen met een hulpverlenende instelling. Die bekijkt dan wat er moet gebeuren. Het uiterste middel is een kort geding tegen de weigeraar. Dit gebeurt bij de president van de rechtbank. Hiervoor heeft u hiervoor een advocaat nodig.

Rol Raad voor de Kinderbescherming

In alle rechtszaken die een minderjarig kind aangaan, kan de rechter advies vragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad voor de Kinderbescherming start in zo’n geval een onderzoek en brengt een advies uit aan u en de rechter.

Mening van kinderen

Kinderen vanaf 12 jaar moet om hun mening worden gevraagd over de omgangsregeling. Bij kinderen die jonger zijn kan dit ook, maar is het niet verplicht.

Bron: Rijksoverheid

Comment Section

1 reactie op “Wat kan ik doen als mijn ex de omgangsregeling met de kinderen niet nakomt?


Door Edwin Hissink op 21 november 2016

Wanneer neemt de wetgever eens een ander standpunt in en koppelt de wetgever de plicht tot het betalen van een kinderalimentatie eens aan de plicht tot het bevorderen van de omgang met de niet-verzorgende ouder, tenzij zwaarwegende redenen die omgang beletten? Het wordt tijd dat de wetgever eens haar standpunt herziet en ook opkomt voor de rechten van de niet-verzorgende ouder!

Plaats een reactie