We helpen je graag
Stel je vraag

Page content

Wat zijn de fiscale gevolgen van verevening?

Verevening betekent dat  bij echtscheiding het tijdens het huwelijk  opgebouwde ouderdomspensioen samen met het nabestaandenpensioen tussen jullie wordt verrekend. De ex-echtgenoot krijgt in beginsel recht op een  rechtstreekse aanspraak op het pensioenfonds waar het pensioen van de  ander is ondergebracht. De “vereveningsgerechtigde”  krijgt in beginsel recht op 50% van het ouderdomspensioen. Dit is  beperkt tot de tijdens het huwelijk opgebouwde rechten. De aanspraak wordt vastgesteld op het moment van de  scheiding. Loonstijgingen na de scheiding blijven buiten beschouwing. De  aanspraak wordt wel geïndexeerd.
Fiscale gevolgen

De standaardverevening heeft geen fiscale gevolgen. Te zijner tijd word je beiden belast voor je aandeel in de pensioentermijnen.

Melding

Voor verevening is nodig dat binnen twee jaar een mededeling wordt gedaan aan het  uitvoeringsorgaan. Voor de melding bestaat een speciaal formulier. Als tijdige  mededeling achterwege blijft, betaalt het uitvoeringsorgaan volledig aan de  pensioengerechtigde. Deze is dan verplicht de helft door te betalen aan zijn  ex.

Andere verdeling

Je kan in plaats van de huwelijksperiode een andere periode als  grondslag voor de verdeling kiezen, bijvoorbeeld omdat je de periode van  samenwoning voor het huwelijk wil laten meetellen. De toepassing van de wet kan  bij huwelijksvoorwaarden of echtscheidingsconvenant worden uitgesloten. De  pensioenrechten zullen dan op andere wijze moeten worden verrekend. Als je de  verevening buiten werking wilt stellen moet je dit schriftelijke mededelen aan de pensioenuitvoerder.

Comment Section

0 reacties op “Wat zijn de fiscale gevolgen van verevening?

Plaats een reactie