We helpen je graag
Stel je vraag

Page content

Welke gevolgen heeft de beëindiging van mijn geregistreerd partnerschap voor de kinderen?

Gevolgen voor de kinderen: Als u tijdens het geregistreerd partnerschap samen het gezag  had, dan blijft dit zo na beëindiging van het partnerschap. U blijft beiden verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging en neemt samen alle belangrijke beslissingen.

  • Gezag door één ouder
  • Hoorrecht
  • Alimentatie
  • Omgangsrecht, informatierecht en consultatierecht

Gezag door één ouder

Wilt u geen gezamenlijk gezag meer, dan moet u aan de rechter vragen om het gezag aan één ouder over te dragen. Een verzoek om één-ouder-gezag wordt alleen in zeer bijzondere situaties toegewezen. In principe is het uitgangspunt: gezamenlijk gezag. Als er meer kinderen zijn, wordt het voor ieder kind apart bepaald. In alle rechtszaken die een minderjarig kind aangaan, kan de rechter advies vragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad voor de Kinderbescherming start in zo’n geval een onderzoek en zal een rapport met een advies uitbrengen. Dit rapport ontvangen u en de rechter. Als tijdens het geregistreerd partnerschap één van de partners alleen het gezag uitoefende dan blijft dit ook na het ontbinden van het partnerschap zo.

Hoorrecht

Bij wijzigingen in het gezag moeten kinderen vanaf 12 jaar om hun mening worden gevraagd. Bij kinderen die jonger zijn kan dit ook, maar is het niet verplicht.

Alimentatie

De regels voor kinderalimentatie (en partneralimentatie) na beëindiging van geregistreerd partnerschap zijn gelijk aan die van echtscheiding.

Omgangsrecht, informatierecht en consultatierecht

De gevolgen van beëindiging van het geregistreerd partnerschap met betrekking tot het omgangsrecht, informatierecht en consultatierecht zijn dezelfde als die bij echtscheiding.

Bron: Rijksoverheid

Comment Section

0 reacties op “Welke gevolgen heeft de beëindiging van mijn geregistreerd partnerschap voor de kinderen?

Plaats een reactie