We helpen je graag
Stel je vraag

Page content

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding

In de wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding, afgekort de Wvo is opgenomen het recht van een kind op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders na scheiding.

Een echtscheiding verandert in principe niets aan het gezamenlijk gezag dat je als ouders hebt over je kinderen. Al eerder was in de wet opgenomen wat ouderlijk gezag inhoudt:

Ten eerste hebben ouders de plicht en het recht om hun kinderen te verzorgen en op te voeden. Wat onder verzorging en opvoeding wordt verstaan wordt ook in de wet omschreven. Dit is overigens ook van toepassing op degene die het kind verzorgt en opvoed zonder dat hij of zij het gezag over het kind heeft.

In de Wvo werd aan bovengenoemde twee punten nog een derde punt toegevoegd, namelijk dat ouders over en weer verplicht zijn de ontwikkeling van de banden tussen het kind en de andere ouder te ontwikkelen. Je mag volgens de wet dus in het ouderschapsplan (dat je verplicht bent op te stellen bij scheiding) geen afspraken opnemen waarin het contact tussen je kind en een van jullie beiden verbroken wordt of als gevolg waarvan het contact zeer minimaal zal zijn.

In de Wvo werd ook de verplichting van het opstellen van een ouderschapsplan opgenomen.

De Wvo heeft ook de flitsscheiding afgeschaft. Ook is het na invoering van de Wvo niet meer mogelijk om, als er kinderen zijn, een geregistreerd partnerschap te beeindigen zonder wederzijds goedvinden.

Terug naar: Echtscheiding Woordenlijst