arrow_drop_up arrow_drop_down

Factsheet scheidingen

Het ministerie van veiligheid en justitie heeft een factsheet scheidingen gepubliceerd. In deze factsheet worden een heleboel cijfers en tabellen gepresenteerd door het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum, het WODC. Het factsheet geeft een overzicht van het aantal scheidingen in de periode 2001-2014. Ook worden cijfers gegeven over het aantal scheidingen met minderjarige kinderen, gerechtelijke procedures bij echtscheidingen en gesubsidieerde rechtsbijstand bij scheidingen. De cijfers betreffen de periode 2001-2014. Soms zijn niet over deze hele periode (vergelijkbare) gegevens beschikbaar en betreft de weergave een beperkte periode.

Stijging aantal echtscheidingen

factsheet echtscheidingen Het totale aantal afgehandelde echtscheidingen bij de rechtbank tussen 2002 en 2014 is gestegen van ongeveer 34.000 naar 36.500 zaken. De stijging heeft zich vooral na 2009 voorgedaan en kan het gevolg zijn van de afschaffing van de flitsscheiding in maart 2009. Volgens gegevens van het CBS waren in 2013 bij bijna 20.000 echtscheidingen (57%) een of meer minderjarige kinderen betrokken. Bij 77% van de scheidingen met minderjarige kinderen werd een omgangsregeling opgenomen in de echtscheidingsbeschikking. Dit percentage is sterk toegenomen over de jaren heen. In 2011 was bij 82% van de echtscheidingen een ouderschapsplan en/of convenant opgenomen in de echtscheidingsbeschikking.

Scheidingsgerelateerde procedures

Het aantal gezagszaken is in 2014 niet verder gestegen en ligt op ruim 5.000 zaken. In 2014 zijn er bijna 2.600 zaken over zorg/omgang afgehandeld. Dit is een sterke daling in vergelijking met voorgaande jaren. Ook procedures over de nakoming van omgangsregelingen zijn afgenomen. In 2014 werden ruim 1.100 van deze procedures afgehandeld. Procedures over kinderalimentatie zijn eveneens in 2014 gedaald ten opzichte van 2013. Zowel procedures over het vaststellen als wijzigingsverzoeken zijn afgenomen. Het aantal vaststellingen is niet meer gestegen vanaf 2009. Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan de invoering van het ouderschapsplan. Het aantal procedures over partneralimentatie is gedaald de afgelopen jaren. Dit betreft vooral de wijzigingsverzoeken. In 2014 zijn ongeveer 1.500 zaken over partneralimentatie afgehandeld. Het aantal dagvaardingen over boedelscheidingen is vanaf 2010 afgenomen en ligt in 2014 op ongeveer 1.100 zaken. Het aantal hoger beroepprocedures is sterk gedaald in 2014 naar bijna 3.200 zaken. Het aantal familiezaken dat door de rechtspraak naar mediation is verwezen is na een daling vanaf 2010 weer gestegen naar ruim 2.300 zaken in 2014.

Meer cijfers? Download factsheet scheidingen

Wil je nog meer cijfers en tabellen over echtscheidingen? Dan kan je hier in pdf de volledige factsheet van de rijksoverheid downloaden: factsheet-scheidingen-2001-2014

Reactie plaatsen

Gelijk starten met je scheiding?

We gebruiken cookies: