Pensioen, hoe verdeel je dat bij echtscheiding?

pensioen

Pensioenverdeling bij je scheiding, wat moet je weten?

Ook het pensioen moet worden verdeeld als je gaat scheiden. De verdeling van het pensioen geldt niet alleen bij echtscheiding, maar ook bij scheiding van tafel en bed en bij beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Voor de leesbaarheid noemen we alleen huwelijk en echtscheiding. Maar dezelfde regels gelden dus voor geregistreerd partnerschap en ook bij een scheiding van tafel en bed.

Gelijk een convenant maken, inclusief pensioenverdeling?

Behoud-van-het-volledige-eigen-pensioen-na-scheiding

Hoe is de standaard pensioenverdeling bij scheiding?

De standaardregeling voor de verdeling van het pensioen bij scheiding is dat je beiden recht hebt op het pensioen dat jullie tijdens het huwelijk hebben opgebouwd. Dit wordt ook wel 'verevening' genoemd. Dit staat in de ‘Wet verevening pensioenrechten bij scheiding’. Uitzondering is als er in de huwelijkse voorwaarden uitdrukkelijk staat dat de wet is uitgesloten of dat er geen verdeling is bij scheiding.

Als je deze standaardverdeling niet wilt volgen dan kan dat. Je kan dan in het echtscheidingsconvenant opnemen dat je het pensioen anders wilt verdelen. Bijvoorbeeld 80% voor de ene partner en 20% voor de andere. Je kan ook afspreken dat het ouderdomspensioen dat is opgebouwd vóór het huwelijk wordt meegenomen in de verdeling.

ouderdomspensioen-echtscheiding

Formulier pensioenverdeling bij scheiding

Als je een andere pensioensverdeling wilt afspreken dan de standaard wettelijke regeling dan moet je die afspraken wel doorgeven aan de pensioenuitvoerder. Dat kan alleen met het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van het ouderdomspensioen’. Dan weet de pensioenuitvoerder welk deel van het pensioen moet worden overgemaakt naar wie. Je moet dit formulier uiterlijk 2 jaar na je scheiding inleveren bij het pensioenfonds. Als het pensioen is opgebouwd bij meerdere pensioenuitvoerders moet je naar elke pensioenuitvoerder een formulier toesturen.

Het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van het ouderdomspensioen’ kan je hieronder downloaden in pdf.

partnerpensioen-opbouw

Wat is conversie van pensioen bij echtscheiding

Conversie is een ander woord voor ‘omzetting’. Het deel van het pensioen van degene die pensioen heeft opgebouwd wordt omgezet in een eigen ouderdomspensioen. Zo krijgt dus degene die niet zelf pensioen heeft opgebouwd een eigen aanspraak op pensioen, gekoppeld aan de eigen leeftijd. Degene die het pensioen heeft opgebouwd ontvangt na conversie vanaf de pensionering het niet omgezette deel van het pensioen. Dit verandert niet na overlijden van degene die niet zelf pensioen heeft opgebouwd. Dan wordt niet opnieuw het hele ouderdomspensioen uitgekeerd. Als de ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd overlijdt, houdt de andere ex-partner na conversie zelf recht op pensioen. Conversie is niet mogelijk bij een scheiding van tafel en bed. 

Er bestaat na conversie geen recht meer op bijzonder nabestaandenpensioen


Of conversie voordelig is hangt dus van verschillende oorzaken af en kan je het beste laten berekenen door de pensioenuitvoerder. Je kan bij conversie ook een andere verdeling dan 50% afspreken, of je kan het pensioen laten meetellen dat vóór het huwelijk is opgebouwd.

pensioen echtscheiding

Voor- en nadelen van conversie bij scheiden

Het voordeel van conversie bij je scheiding is dat je beiden je eigen pensioen hebt je daardoor dus niet meer met elkaar in contact hoeft te komen op het moment van pensionering.

Het nadeel van conversie: bij overlijden van de ex-partner vóór de pensioendatum kan degene die niet zelf het pensioen heeft opgebouwd zonder enig inkomen komen te zitten, want ook eventuele alimentatie stopt. Tot aan de pensioendatum moet diegene dan zelf in het onderhoud kunnen voorzien. Nadeel voor degene die pensioen heeft opgebouwd is dat hij of zij bij overlijden van de ex-partner niet meer het volledige pensioen krijgt.

Gratis echtscheidingsconvenant maken?

partnerpensioen

Pensioen en alimentatie bij scheiden

Alimentatie en pensioen staan in principe los van elkaar. Of het pensioen gevolgen heeft voor de uitbetaling van de alimentatie is afhankelijk van de omstandigheden van jullie concrete situatie. Als je het er samen over eens bent dat na de pensionering de alimentatie verminderd kan worden dan hoeven jullie daarvoor niet naar de rechtbank. 

fiscaal-partnerschap-echtscheiding

Fiscale gevolgen van de echtscheiding

Het pensioen wordt netto uitbetaald. Op het jaaroverzicht staat het bruto-pensioen. Pensioenverdeling heeft alleen fiscale gevolgen als je door de verdeling van het pensioen in een andere belastingschijf komt. Als de ene partner pensioen uitbetaalt aan de ander kan hij of zij de uitbetaalde bedragen in mindering brengen op het belastbaar inkomen. Je kan dan rekening laten houden met de aftrekbare doorbetalingen van het pensioendeel. Je kan een voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting krijgen. Degene die het pensioendeel ontvangt moet daar achteraf inkomstenbelasting en premies over betalen. Je krijgt daarvoor een aanslag inkomstenbelasting.

Op een makkelijke manier je hele scheiding regelen?