Eigen huis en verdeling bij echtscheiding

gevolgen van een scheiding voor een koopwoning

Hoe verdeel je de eigen woning bij echtscheiding?

Wie blijft er in het huis wonen? Jij, je partner, of gaan jullie de woning verkopen? De beslissingen rondom het huis zijn vaak ingrijpend omdat het gaat over je thuis. Hieronder een overzicht van alle punten die belangrijk zijn als het gaat om je woning en de echtscheiding.

huwelijkse voorwaarden en eigen woning

Kan ik in de huurwoning blijven na de scheiding?

Wie er in de huurwoning blijft wonen, en wie wat anders gaat zoeken, mag je zelf bepalen. Als je was getrouwd, heb je allebei evenveel recht op de woning. Het maakt dan niet uit of je getrouwd was in gemeenschap van goederen, op huwelijkse voorwaarden of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. 

Gelijk een echtscheidingconvenant maken?

huurwoning na echtscheiding

Wanneer beslist de rechter over de huurwoning?

Als je er samen niet uitkomt wie van jullie in de woning mag blijven, dan bepaalt de rechter wie in het huis mag blijven na de scheiding. Als jullie kinderen hebben, is er een grote kans dat de rechter het huis toewijst aan degene bij wie de kinderen meer dan de helft van de tijd wonen. Als jullie geen kinderen hebben, maakt de rechter een belangenafweging. Hij kijkt dan naar wat een eerlijke beslissing is. Voor de rechter maakt het niet uit of je hoofdhuurder of een medehuurder bent.

huurwoning echtscheiding

Het huurcontract staat niet op mijn naam, wat dan?

Volgens de wet is de partner die geen hoofdhuurder is altijd medehuurder. Blijf je als medehuurder na de scheiding in het huis, dan word je automatisch hoofdhuurder. Dit betekent dat de verhuurder je als nieuwe hoofdhuurder niet het huis mag uitzetten.

Het is daarbij niet van belang of je naam wel of niet onder het huurcontract staat. Het is wel verstandig om na de scheiding de tenaamstelling op het huurcontract aan te laten passen.

woning na de scheiding

Krijg ik een urgentieverklaring door de scheiding?

Nee, een scheiding is geen reden om urgentie aan te vragen. Je krijgt bij scheiden dus geen voorrang op andere woningzoekenden.

Echtscheidingsconvenant opstellen,

inclusief verdeling van de woning

verdeling scheiden

Verdeling van de koopwoning bij echtscheiding

Wonen jullie in een koopwoning, dan is de verdeling bij de scheiding iets ingewikkelder dan bij een huurwoning.  De waarde van de woning zal verdeeld moeten worden bij de scheiding. Het is natuurlijk mogelijk dat een van jullie in het huis blijft wonen. Maar dan moet diegene wel genoeg geld hebben om in z'n eentje de hypotheek op te brengen. Is dat geld er niet? Dan moet je het huis verkopen en de waarde, de winst en de schulden,  verdelen. De verdeling en de manier waarop, wordt opgenomen in het echtscheidingsconvenant.

uitkopen

Hoe werkt uitkopen bij scheiden?

Als jij in het huis blijft wonen, moet je je partner uitkopen. Houd er rekening mee dat dat niet alleen betekent dat je in je eentje de hele hypotheek moet betalen. Het betekent ook dat je de helft van de overwaarde van het huis aan je ex-partner moet betalen. Als je dat niet kan betalen, kan je de hypotheek verhogen. Op het moment dat jij de helft van het huis koopt van je ex heeft je ex-partner geen enkele verplichting meer aan de hypotheekverstrekker. Je koopt je ex-partner uit. Als je partner in het huis blijft, geldt deze regeling uiteraard andersom. De afspraken die jullie maken worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant en daarna nog eens bij de notaris in een ‘akte van verdeling‘.

toeslag belasting echtscheiding

Hoe werkt uitkoop en belasting bij echtscheiding?

De hypotheekverhoging in geval van uitkoop is aftrekbaar. De Belastingdienst ziet het extra geld dat jij aan je partner moet betalen bij uitkoop als geld dat je uitgeeft voor de aankoop van een eigen huis. Daarmee is de betaalde rente gewoon aftrekbaar.

Stel dat je de gezamenlijke woning verlaat, dan zal je ex-partner je uitkopen. Voor de Belastingdienst telt deze uitkoopsom weer vijf jaar mee voor de bijleenregeling. Dit betekent dat je bij de aankoop van een nieuw huis de overwaarde in dat nieuwe huis moet steken, wil je de hypotheekrente kunnen blijven aftrekken.

Als jij in het huis blijft en je ex-partner betaalt toch mee aan de hypotheekrente, dan is dat nog twee jaar aftrekbaar. Jij moet het huis dan wel als hoofdverblijf blijven gebruiken. En je ex-partner moet het huis wel voor het eigen woningforfait aangeven.

Handig is ook de online checklist-scheiden van de Belastingdienst, die op basis van vier vragen een persoonlijk overzicht geeft van de belastingen en toeslagen die je moet regelen.

scheiding ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Wat is ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid bij scheiden

Degene die het huis op naam krijgt is voortaan in zijn eentje aansprakelijk voor de hypotheekschuld. Bij ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid zorgt de notaris er voor dat er in een akte van verdeling wordt opgenomen dat de bank die de hypotheek verstrekt degene die het huis verlaat niet meer voor de hypotheekschuld mag aanspreken. Het is logisch dat een bank alleen zo’n verklaring afgeeft, als degene die het huis en de hypotheekschuld ‘overneemt’ voldoende financiële middelen heeft.

huwelijkse voorwaarden eigen woning

Hoe zit het met huwelijkse voorwaarden?

Vaak is er bij een scheiding met huwelijkse voorwaarden sprake van een zgn. periodiek verrekenbeding. Dat houdt in dat je bijvoorbeeld op jaarbasis het bedrag dat je van het inkomen van jou en je partner spaart, verrekend. Wanneer er dan sprake is van 1 eigenaar van een woning komen er problemen. Veel stellen voeren deze regeling namelijk niet uit en stuiten bij een echtscheiding op problemen. Je dient dan bij de scheiding alsnog te verrekenen. Is er tijdens het huwelijk geld in de woning gestoken, bijvoorbeeld in een verbouwing, een aflossing of de betaling van de inleg van een mee verbonden beleggings- of spaarrekening en dit is niet periodiek verrekend, dan deelt je ex-partner mee bij een waardestijging. Neem contact met ons op voor meer informatie

Gratis een echtscheidingsconvenant maken?

scheiden hoe

Bijleenregeling na echtscheiding

Als je je eigen woning verkoopt en een andere woning koopt, heeft dat mogelijk gevolgen voor je renteaftrek. Heeft je woning overwaarde? Dan moet je deze gebruiken bij de aankoop van je nieuwe huis. Dit heet de bijleenregeling. Gebruik je de overwaarde niet? Maar leen je dit bedrag bij om je nieuwe huis te kopen? Dan is de rente over het bijgeleende bedrag niet aftrekbaar. De lening waarover je de rente mag aftrekken, mag dus niet hoger zijn dan de aankoopprijs van je nieuwe woning min de overwaarde van je oude woning. Op de website van de Belastingdienst staat informatie over de verschillende situaties waarin je te maken kunt krijgen met de bijleenregeling.

belasting

Overdrachtsbelasting bij scheiding

Als jij of je partner in het huis blijft wonen hoeft er geen overdrachtsbelasting te worden betaald, ongeacht of je in gemeenschap van goederen bent getrouwd of onder huwelijkse voorwaarden. Ook als het huis alleen op naam van één van beiden stond en er in gemeenschap van goederen is getrouwd, is er geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Wél moet er een notariële akte van verdeling worden gemaakt en bij het kadaster worden ingeschreven.

echtscheiding en de belastingdienst

Nationale hypotheekgarantie en echtscheiding

Het kan bij je scheiding zo zijn dat je je huis gaat verkopen en dat de opbrengst van de woning lager is dan het bedrag dat je nog moet terugbetalen aan hypotheek. Er ontstaat dan een restantschuld. Het Waarborgfonds betaalt deze restantschuld aan de geldverstrekker. Wanneer je geen schuld hebt aan de gedwongen verkoop, bijvoorbeeld als één inkomen wegvalt door scheiding, kan het Waarborgfonds je dit bedrag kwijtschelden en hoef je dit bedrag dus niet meer terug te betalen. Voorwaarde hiervoor is dat je hebt meegeholpen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken. Ga voor meer informatie naar de site van deNationale Hypotheekgarantie.

echtscheiding en belasting

Het energiecontract wijzigen na je scheiding

Een energiecontract is verbonden aan een persoon en niet aan een woning. Het is dus belangrijk om bij de verkoop van het huis na een scheiding te controleren wiens naam er op het energiecontract staat. De contracthouder kan er voor kiezen om voor de nieuwe woning een nieuw contract af te sluiten, het energiecontract te behouden of om de naam op het contract te wijzigen. Wanneer het huis op afwachting van de verkoop leeg staat kan je een leegstandscontract voor de energievoorziening van het huis aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van je energieleverancier. 

Op een makkelijke manier je hele scheiding regelen?