Vergoeding van de kosten van je echtscheiding aanvragen?

vrouw gaat scheiden en kijkt in camera

Wil je een vergoeding aanvragen voor de scheiding?

Wil je een vergoeding van de kosten van je echtscheiding aanvragen? Dat kan! Door de vergoeding hoeven de kosten van scheiden lang niet zo hoog te zijn als je misschien dacht. We kunnen de volledige scheiding voor je regelen vanaf € 61,- per persoon. Je inkomen moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

vrouw gaat scheiden

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

De vergoeding wordt ook wel genoemd: rechtsbijstand. Voor het bepalen van het recht op rechtsbijstand moeten jullie ieder uitgaan van jullie eigen inkomen. Dus niet jullie inkomens bij elkaar optellen. Het kan dus zo zijn dat jij wel recht hebt en je partner niet, of andersom. Of misschien heb je allebei recht op de vergoeding.


De voorwaarden zijn:

• Je mag niet te veel verdienen. Als je een te hoog inkomen hebt, heb je geen recht op de vergoeding. 

• Je mag niet te veel vermogen hebben.

• De 'opbrengst' van de echtscheiding mag niet te hoog zijn (bijvoorbeeld in geval van overwaarde van de woning na verkoop bij scheiding)

man en vrouw gaan scheiden en zitten op bankje

Hoe hoog mag je inkomen zijn?

Met rechtsbijstand hoeft de scheiding in totaal maar € 59,- per persoon te kosten.

Om in aanmerking te kunnen komen voor rechtsbijstand (de vergoeding van de kosten van de scheiding) moet je aan een aantal voorwaarden voldoen: 

•Je inkomen van twee jaar geleden (peiljaar) mag niet hoger zijn dan: € 30.700 als je geen kinderen hebt en € 44.000 als je wel kinderen hebt.

• Het maximale vermogen dat je mag bezitten om nog in aanmerking te kunnen komen voor rechtsbijstand is € 31.747.

•Resultaat: de ‘opbrengst’ van de scheiding (voor resultaat beoordeling) mag niet hoger zijn dan € 18.476 (onder voorbehoud)* (denk aan overwaarde woning bij verkoop).


*De vermogensgrens is met ingang van belastingjaar 2021 voor de resultaatsbeoordeling niet langer gekoppeld aan het heffingvrije vermogen dat de Belastingdienst hanteert.


biljet van 50 euro scheidingskosten

Moet je zelf nog bijdragen aan de scheidingskosten?

Val je onder de bovengenoemde voorwaarden voor rechtsbijstand? Dan kunnen wij de vergoeding voor je aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad beoordeelt de aanvraag. Als de aanvraag wordt goedgekeurd stelt de Raad ook het bedrag van de eigen bijdrage vast. De hoogte van je eigen bijdrage hangt af van je inkomen en vermogen in het peiljaar. De eigen bijdrage is € 61,- of € 121,-.

Vergoeding van de scheidingskosten aanvragen?

rekenmachine en bankschroef met geld

Je inkomen is nu lager dan in het peilaar?

Als je een aanvraag voor vergoeding doet, gaat de Raad voor Rechtsbijstand je inkomen en vermogen controleren. De Raad vraagt je inkomen en vermogen op bij de Belastingdienst. De Belastingdienst levert daarbij de gegevens aan van 2 jaar geleden. Dat noemen ze het peiljaar. De Raad beoordeelt je aanvraag op basis van dit peiljaar. Als je inkomen en vermogen nu veel lager zijn dan twee jaar geleden kan je een peiljaarverlegging aanvragen. Is dit bij jou of je partner het geval? Vraag dan hier het peiljaarverleggingsformulier even op.

vrouw typt over echtscheiding

Jij geen vergoeding voor de scheiding, en je partner wel?

Voor het bepalen van het recht op rechtsbijstand moeten jullie ieder uitgaan van jullie eigen inkomen. Het kan dus zo zijn dat jij wel recht hebt en je partner niet. Ook als je op dit moment nog bij elkaar woont. Of je hebt allebei recht op een vergoeding. Dat kan natuurlijk ook.

Even een voorbeeld: Je partner heeft een hoog inkomen. Jij hebt zelf geen inkomen omdat jullie samen leefden van het inkomen van je partner. Nu gaan jullie scheiden maar jullie wonen nog bij elkaar. Je kan dan toch rechtsbijstand aanvragen.

vlag canada scheiding buitenland

Kan je een vergoeding aanvragen vanuit het buitenland?

Ja! Ook vanuit het buitenland kunnen we rechtsbijstand voor jou of je partner aanvragen. Woont je partner bijvoorbeeld in Polen, of in Canada? Dan kunnen we toch rechtsbijstand aanvragen. Zolang de scheiding maar in Nederland plaatsvindt. Je hebt hier geen Nederlandse nationaliteit voor nodig. 

vrouw wandelt met hond

En weet je het nog niet zeker?

Voldoe jij, of je partner, aan de voorwaarden? Dan kunnen we rechtsbijstand voor jullie aanvragen. Ook als je het nog niet helemaal zeker weet. De aanvraag verplicht jullie namelijk tot niets.


                                   

Vergoeding van de kosten van de echtscheiding

Wat is deze vergoeding?

De Nederlandse overheid wil graag dat iedereen toegang heeft tot het recht. Ook als je niet voldoende inkomen hebt. De overheid geeft daarom een vergoeding voor je echtscheiding. Zodat je ook kunt scheiden als je inkomen laag is.

Voor welke situaties geldt de vergoeding?

Je kan de vergoeding aanvragen voor:
- je echtscheiding
- uit elkaar gaan zonder dat je was getrouwd, maar wél een ouderschapsplan wil vastleggen.
Let op! Je kan de vergoeding alleen aanvragen als je partner wil meewerken aan de scheiding.

Wie kan de vergoeding aanvragen?

Je kan de vergoeding aanvragen voor jezelf en/of voor de partner waarvan je gaat scheiden.

Hoe vraag je de vergoeding aan?

Je kan de vergoeding aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen. Dit kan online, maar je kan het formulier ook per post opvragen. Het invullen duurt maar een paar minuten.
Een aanvraag alleen voor jezelf kost natuurlijk wat minder tijd dan een aanvraag voor jullie beiden. En woon je in het buitenland, dan wordt er nog wat extra info gevraagd.

Voor welke kosten wordt de vergoeding gegeven?

Er wordt een vergoeding gegeven voor de volledige kosten van de echtscheiding. Dus daaronder vallen ook de kosten voor de mediator, de advocaat, de rechtbank, de gemeente en alle stukken die moeten worden opgesteld. Je hoeft alleen een eigen bijdrage te betalen.

Hoe hoog is de eigen bijdrage?

Je betaalt voor de volledige scheiding alleen een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is € 58,- of € 115,- en hangt af van de hoogte van je inkomen en vermogen.

Wie bepaalt of je de vergoeding krijgt?

Of je de vergoeding krijgt wordt bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand. Zij controleren je inkomen bij de Belastingdienst. En woon je in het buitenland? Dan beslist de Raad op grond van de gegevens die je zelf verstrekt.

Hoe lang duurt de beslissing op de aanvraag?

De beslissing op je aanvraag duurt gemiddeld twee weken.

Wat zijn de voorwaarden waaraan je moet voldoen?

Of je de vergoeding krijgt hangt af van drie punten: je eigen inkomen (dus niet dat van je partner meerekenen), je vermogen en het ‘resultaat’ van je scheiding.
- Je inkomen moet lager zijn dan € 29.400 (als je geen kinderen hebt) of € 41.600 als je wel kinderen hebt. Deze bedragen zijn bruto en per jaar (peiljaar 2020). Niet het inkomen van je partner meerekenen. Ook niet als jullie nog bij elkaar wonen.
- Je vermogen mag niet hoger zijn dan € 30.846 (peiljaar 2020).
- De ‘opbrengst’ van de scheiding mag niet meer zijn dan € 31.747 in 2022 (onder voorbehoud)*. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als de woning met overwaarde wordt verkocht. Je krijgt dan een deel van de overwaarde waardoor je vermogen boven de grenzen van de vergoeding komt. Dit wordt ook wel genoemd ‘resultaat uit de scheiding’

*De vermogensgrens is met ingang van belastingjaar 2021 voor de resultaatsbeoordeling niet langer gekoppeld aan het heffingvrije vermogen dat de Belastingdienst hanteert.

Worden de voorwaarden gecontroleerd?

Je inkomen wordt gecontroleerd bij de Belastingdienst. Omdat de Belastingdienst geen recentere cijfers heeft dan twee jaar geleden, is je inkomen van toen de graadmeter bij de beslissing. Is je inkomen nu lager? Dan kan je een peiljaarverlegging aanvragen. Daarmee vraag je om uit te gaan van je huidige inkomen in plaats van je inkomen van 2 jaar geleden. Je huidige inkomen kan niet gelijk worden gecontroleerd. Dat kan pas over 2 jaar, als ook de Belastingdienst over je inkomensgegevens beschikt. Blijkt achteraf dat je toch niet aan de vereisten voldeed, dan kan de Raad voor Rechtsbijstand beslissen om de bijdrage terug te vragen.

Kan de vergoeding worden teruggedraaid?

De vergoeding kan worden teruggedraaid in deze gevallen:
- Achteraf blijkt je inkomen toch hoger dan je hebt opgegeven.
- Als het ’resultaat’ van je scheiding hoger is dat de toegestane grens. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als de woning met overwaarde wordt verkocht. Je krijgt dan een deel van de overwaarde. Als dit meer is dan het toegestane bedrag voor de vergoeding, dan kan de Raad voor Rechtsbijstand beslissen om de vergoeding in te trekken.

De vergoeding is toegekend, en nu?

Ongeveer 2 weken na je aanvraag van de vergoeding ontvang je een brief van de Raad voor Rechtsbescherming waarin ze aangeven wat hun beslissing is. Je ontvangt van ons een factuur gebaseerd op de beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand. Je betaalt alleen de eigen bijdrage. Wij betalen de rest van de scheiding en krijgen dat vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand.

Hoeveel kost de scheiding je in totaal?

Er zijn drie mogelijkheden:
- Je krijgt de vergoeding van de overheid en hoeft alleen de eigen bijdrage te betalen van € 58,-
- Je krijgt de vergoeding van de overheid en hoeft alleen de eigen bijdrage te betalen van € 115,-
- Je krijgt geen vergoeding van de overheid en betaalt de volledige scheiding zelf: € 895,-
Alle prijzen zijn per persoon. Zo kan je direct zien wat de scheiding in totaal kost. Het kan namelijk zo zijn dat de kosten voor jou anders zijn dan voor je partner. Hoe jullie de totaalkosten verdelen mogen jullie zelf weten.

Waarom rekenen wij prijzen per persoon?

Onze prijzen rekenen we per persoon omdat het soms zo is dat jij wel een vergoeding van de overheid krijgt en je partner niet. Of andersom. Zo kan je in één oogopslag zien wat de totale kosten van jullie scheiding zullen zijn. Hoe jullie de totale kosten vervolgens verdelen mogen jullie zelf bepalen.

Kan je de vergoeding ook aanvragen vanuit het buitenland?

Het kan ook vanuit het buitenland (omdat de scheiding in Nederland is, is de overheid bereid een vergoeding te geven). Bij aanvraag vanuit het buitenland wordt er ook een verklaring over het inkomen gevraagd (omdat de belastingdienst dit niet kan controleren).

Hoeveel kost de scheiding zonder de vergoeding?

Mocht je niet aan de voorwaarden voldoen voor een vergoeding, dan zijn de kosten van de volledige scheiding bij ons ook echt niet hoog. Omdat we een Stichting zijn hebben we geen winstoogmerk. Onze prijzen zijn daarom bijzonder laag. Een volledige scheiding kost je € 895,- pp.

Waarom heet de vergoeding ‘rechtsbijstand’?

De vergoeding heet officieel Rechtsbijstand. Dat is een verwarrende term, omdat het woord rechtsbijstand over het algemeen in drie verschillende betekenissen wordt gebruikt, namelijk:
- Een vergoeding voor de kosten van de scheiding (dit is zoals we het hier gebruiken
- Een rechtsbijstandverzekering. Dat is een verzekering die je kunt afsluiten om rechtshulp te krijgen. (Dit bedoelen we hier dus niet!)
- Rechtsbijstand die een advocaat verleent. Dus dan betekent het woord de hulp die je van een advocaat ontvangt. (Dit bedoelen we hier dus ook niet!)

Wat is een peiljaarverlegging?

Is je inkomen nu flink lager dan 2 jaar geleden? Dan kan dat betekenen dat je geen vergoeding krijgt omdat de Raad uitgaat van je inkomen van 2 jaar geleden. Op grond van je huidige inkomen zou je wél een vergoeding krijgen. Dat kunnen we oplossen door een peiljaarverlegging voor je aan te vragen. Bij de vaststelling van je recht op de vergoeding wordt er dan van je huidige inkomen uitgegaan. Vraag hier een peiljaarverlegging aan.

Weet je niet zeker of je de vergoeding krijgt?

Als je niet zeker weet of je voor de vergoeding in aanmerking komt kan je de aanvraag toch gewoon invullen. Je zit nergens aan vast. Als de Raad je aanvraag afwijst heeft dat geen gevolgen.

Wil je eerst weten of je recht hebt op de vergoeding?

Wil je eerst zeker weten of je de vergoeding krijgt? Dan kan je eerst de beslissing op de aanvraag afwachten en pas daarna starten met de scheiding.

Is het niet handiger om gewoon een advocaat te nemen?

Twijfel je nog of je de scheiding via ons wilt laten afhandelen? En denk je dat het misschien makkelijker is om gewoon een advocaat te nemen? Dan moet je even over het kostenverschil nadenken. Ook voor een advocaat kan je een vergoeding van de kosten aanvragen. Maar de eigen bijdrage is dan flink hoger. Namelijk tussen de € 350,- en € 1.000,-. Regel je de scheiding via ons (en dat is ook inclusief advocaat) dan is de eigen bijdrage slechts € 58,- of € 115,-.

                               

Vergoeding van de kosten aanvragen?

man zit op bank en gaat scheiden

Scheiden zonder vergoeding?

Als je geen recht hebt op rechtsbijstand, dan kunnen wij jullie volledige scheiding regelen voor € 895,- per persoon. Dit is inclusief ALLE kosten. Er zijn geen bijkomende kosten. Dus inclusief nakijken en opstellen van de stukken, advocaat, verzoekschrift, procedure bij de rechtbank, griffierecht, akte van berusting en inschrijving bij de gemeente. De enige kosten die je nog hebt zijn die van het opvragen van de stukken bij de gemeente, zoals huwelijksakte en, als jullie kinderen hebben, geboorteakten. De kosten hiervan zijn per gemeente verschillend maar gemiddeld zo ongeveer € 15,- per akte.

Op een makkelijke manier je hele scheiding regelen?