De onvertelde impact: Een kind in een echtscheiding
3 min. leestijd

De onvertelde impact: Een kind in een echtscheiding

De impact van een echtscheiding op kinderen wordt vaak over het hoofd gezien of niet volledig begrepen door ouders. Ook een goede en rustige scheiding heeft grote impact op een kind. Ouders doen natuurlijk hun best. Maar de kinderen doen ook hun best. En het is maar al te makkelijk om dat niet voldoende te erkennen.


Dit is het verhaal van Sophia. Haar ouders zijn uit elkaar gegaan toen zij 11 jaar was. Het is nu 7 jaar geleden en ze kijkt terug op die tijd. Ze schrijft in het Engels. Daaronder de vertaling in het Nederlands.


Many people ask me the question, how is it having divorced parents? I can never give an accurate answer because it is unexplainable. As they were getting a divorce, I didn’t have anyone to talk to. So I sat with my thoughts, became independent and introverted, and dealt with a situation that was placed into my hands. Throughout the daily conversations, neither asked me how I was doing with the situation that changed my life.From my perspective, I was also going through a divorce, feeling like I had to pick sides. Sitting down with the therapist in between my two parents, allowing myself to have a voice about how this is affecting me, made both my parents cry. I felt lonely, sad, and exhausted every day because of their lack of communication and support. I was being asked multiple questions about one another, being put in the middle of fights, and feeling like I didn’t have a stable relationship with them hurt. They never understood how their marriage ending revolved around my life.If I were asked what the most important thing for a parent with kids to do during a divorce is to make sure they are okay, I would say that just because you started a relationship without kids doesn’t mean ending a marriage with kids doesn’t involve them and their feelings.


"Veel mensen vragen me hoe het is om gescheiden ouders te hebben. Ik kan daar nooit een goed antwoord op geven omdat het niet is uit te leggen. Toen zij gingen scheiden, had ik niemand om mee te praten. Dus zat ik met mijn gedachten, werd onafhankelijk en introvert en ging zo goed mogelijk om met een situatie waarmee ik werd geconfronteerd. Beiden vroegen me nooit hoe het met me ging door deze situatie die mijn leven veranderde.

Vanuit mijn perspectief ging ik ook door een scheiding en had ik het gevoel dat ik een kant moest kiezen. Toen ik met de therapeut tussen mijn twee ouders in zat en ik mezelf toestond te vertellen wat dit met me deed, moesten mijn beide ouders huilen. Ik voelde me elke dag eenzaam, verdrietig en uitgeput door hun gebrek aan communicatie en steun. Ik kreeg veel vragen over elkaar, werd midden in ruzies gezet en had het gevoel dat ik geen stabiele relatie met hen had. Ze begrepen nooit hoe het einde van hun huwelijk ook mijn leven op z'n kop zette.

Als mij gevraagd zou worden wat het belangrijkste is voor een ouder met kinderen om te doen tijdens een scheiding om ervoor te zorgen dat het goed met ze gaat, zou ik zeggen dat het feit dat je een relatie zonder kinderen bent begonnen, niet betekent dat het beëindigen van een huwelijk met kinderen, hen en hun gevoelens er niet toe doen."

Dit verhaal benadrukt dat kinderen een stem en erkenning verdienen tijdens zo'n ingrijpende gebeurtenis in hun leven als een echtscheiding. Ook bij een scheiding die relatief rustig verloopt voelen kinderen vaak dat ze niet nog een extra last voor hun ouders mogen zijn. Ze zullen bijna altijd aangeven dat het goed met ze gaat. Misschien is het goed om even stil te staan bij deze punten:

Communiceer open met je kinderen. Vertel ze wat er gebeurt en betrek ze in het proces. Kinderen voelen de spanningen aan, ook al wordt er niet met ze gesproken.

Maak tijd vrij om echt naar je kinderen te luisteren. Hoor hun gevoelens, angsten en vragen aan. Laat ze hun stem laten horen.

Zorg voor emotionele ondersteuning, zoals therapie of counseling. Help je kinderen deze ingrijpende transitie te verwerken. Ze hebben een veilige uitlaatklep nodig.

Blijf een eenheid als ouders, ook na de scheiding. Stel een gezamenlijk front, vermijd dat de kinderen jullie tegen elkaar kunnen opzetten. Jullie zijn beiden hun ouders.

Koester de band met je kinderen. Besteed één-op-één tijd met ze. Laat ze voelen dat ze nog steeds prioriteit hebben, ook nu jullie gescheiden zijn.

De belangrijkste boodschap: een scheiding raakt niet alleen de partners, maar de hele familie. Vergeet je kinderen niet in dit proces. Hun welzijn en gevoelens moeten een topprioriteit zijn voor beide ouders.

Reactie plaatsen

Gelijk starten met je scheiding?