Verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden?

In deze blog van advocaat Harm van Lingen een korte toelichting op het verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden. ‘Voor het huwelijk worden er nog wel eens huwelijkse voorwaarden  opgemaakt. Bijvoorbeeld omdat één van de echtelieden een eigen onderneming heeft of misschien t.z.t. wilde beginnen.  Tijdens het huwelijk wordt er aan die huwelijkse voorwaarden niet meer gedacht. Ze liggen ergens in een la te ‘verstoffen’. Maar als er dan een scheiding aan de orde komt, dan komen ze ineens weer naar boven.

Financiële consequenties

financiele consequentiesRegelmatig staat er in die huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding; dat wil (simpel weergegeven) zeggen dat de inkomsten die niet opgaan aan het huishouden jaarlijks gedeeld moeten worden. Dat gebeurt echter in de praktijk (bijna) nooit. De wet bepaalt dat in het geval dat die verrekening niet jaarlijks is uitgevoerd er aan het eind van het huwelijk alsnog moet worden afgerekend. Bovendien moet er dan van worden uitgegaan dat alles wat er aan het eind van het huwelijk meer is dan er bij aanvang van het huwelijk was, wel zal zijn ontstaan door die overgespaarde inkomsten (die eigenlijk verrekend hadden moeten worden). De financiële consequenties daarvan kunnen aanzienlijk zijn.’

Verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan even contact met ons op via 0900-588 88 88 of via inf0@oprechtscheiden.nl

Over de schrijver
Harm van Lingen is in 1991 beëdigd als advocaat. De uitdaging in het werk is voor Harm het verschil tussen winnen en verliezen in een procedure. Vanuit een ruime proceservaring weet hij kansen en risico’s goed in te schatten en adviseert hij ondernemers bij het opstellen van contracten, juist ook om problemen en procedures te voorkomen. De nadruk van de praktijk van Harm ligt op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en schade. Hij heeft op die rechtsgebieden twee specialisatieopleidingen met succes afgerond en geeft geregeld lezingen, workshops of in-house trainingen. Harm adviseert tevens bij de meer ingewikkelde echtscheidingen of verdelingszaken met huwelijkse voorwaarden. Hij is lid van de Vakgroep Personen- en familierecht en de Vakgroep Onderneming en Recht. Harm is maatschappelijk actief in diverse bestuursfuncties en ondernemersverenigingen en lid van de maatschap Knuwer advocaten.
Reactie plaatsen