arrow_drop_up arrow_drop_down

1 januari 2015 Wet Hervorming Kinderregeling, Kijk uit!

De verwachting is dat de invoering van de Wet Hervorming Kinderregeling van invloed is op veel reeds vastgestelde kinderalimentatiebedragen.

Door het verhogen van de bijdrage van de overheid in de kosten van de kinderen (de invoering van de alleenstaande ouderkop) en het lager worden van de draagkracht van de alimentatiebetaler door het vervallen van het fiscaal voordeel, zal de hoogte van de te betalen kinderalimentatie vaak lager uitvallen. De verzorgende ouder zal daardoor in die gevallen, geen, of een lager bedrag aan kinderalimentatie gaan ontvangen. U kunt dus in veel gevallen om wijziging van de kinderalimentatie vragen. Ik adviseer u om eerst een berekening te doen op Toeslagen 2015

Wanneer u ziet dat er een behoorlijke wijziging zal plaatsvinden, neemt u dan contact op met de andere ouder. Komt u er samen niet uit, vraag dan een registermediator of een advocaat om u te helpen. Stichting Oprecht Scheiden kan u op uw verzoek verwijzen. In veel gevallen is daar subsidie voor beschikbaar. U betaalt dan slechts een eigen beperkte bijdrage. Komt u er samen dan nog niet uit, dan kunt u altijd nog naar de Rechter om een wijziging te verzoeken. Nog een aandachtspunt: Als de kinderalimentatie wijzigt, wordt ook vaak de partneralimentatie aangepast.

Kinderalimentatie wordt op grond van de wet jaarlijks geïndexeerd met een door de overheid vastgesteld percentage. Reeds vastgestelde kinderalimentatie zal per 1 januari 2015 met 0,8 % geïndexeerd worden.

 

Reactie plaatsen

Gelijk starten met je scheiding?

We gebruiken cookies: