1 januari 2015 Wet Hervorming Kinderregeling, Kijk uit!

1 januari 2015 Wet Hervorming Kinderregeling, Kijk uit!

De verwachting is dat de invoering van de Wet Hervorming Kinderregeling van invloed is op veel reeds vastgestelde kinderalimentatiebedragen.

Door het verhogen van de bijdrage van de overheid in de kosten van de kinderen (de invoering van de alleenstaande ouderkop) en het lager worden van de draagkracht van de alimentatiebetaler door het vervallen van het fiscaal voordeel, zal de hoogte van de te betalen kinderalimentatie vaak lager uitvallen. De verzorgende ouder zal daardoor in die gevallen, geen, of een lager bedrag aan kinderalimentatie gaan ontvangen. U kunt dus in veel gevallen om wijziging van de kinderalimentatie vragen. Ik adviseer u om eerst een berekening te doen op Toeslagen 2015

Wanneer u ziet dat er een behoorlijke wijziging zal plaatsvinden, neemt u dan contact op met de andere ouder. Komt u er samen niet uit, vraag dan een registermediator of een advocaat om u te helpen. Stichting Oprecht Scheiden kan u op uw verzoek verwijzen. In veel gevallen is daar subsidie voor beschikbaar. U betaalt dan slechts een eigen beperkte bijdrage. Komt u er samen dan nog niet uit, dan kunt u altijd nog naar de Rechter om een wijziging te verzoeken. Nog een aandachtspunt: Als de kinderalimentatie wijzigt, wordt ook vaak de partneralimentatie aangepast.

Kinderalimentatie wordt op grond van de wet jaarlijks geïndexeerd met een door de overheid vastgesteld percentage. Reeds vastgestelde kinderalimentatie zal per 1 januari 2015 met 0,8 % geïndexeerd worden.

 

Over de schrijver
Mijn naam is Normand Jones en in 2001 ben ik begonnen als zelfstandige en heb Jones Mediation en Coaching opgericht. Daarvoor heb ik ruim 25 jaar in het bedrijfsleven gewerkt als financieel specialist. Dit betekent dat ik in mijn mediations een gedegen financiele achtergrond meeneem. Ik ben aangesloten bij de MfN (voorheen NMI) en sta geregistreerd als registermediator. Daarnaast ben ik lid van de Mediators Federatie Nederland (MfN). Regelmatig werk ik als registermediator voor de Rechtbank Haarlem, de Rechtbank Alkmaar en het Hof van Justitie in Amsterdam. In mijn mediationpraktijk zie ik voornamelijk echtscheidingen, maar ook zakelijke conflicten zoals bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding. Mediator EN coach Naast registermediator ben ik ook Coach en als zodanig lid van de Nederlandse Orde voor BeroepsCoaches (NOBCO) en de European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Als coach begeleid ik mensen in diverse situaties. Dat kunnen privé-situaties zijn maar ook zakelijk. Soms liggen mediation en coaching in elkaars verlengde. Stichting Oprecht Scheiden In mijn praktijk kom ik veel mensen tegen met problemen van allerlei aard. Vooral in geval van echtscheidingen zie ik veel moeilijke situaties. Een aantal jaar geleden heb ik daarom Stichting Oprechtscheiden opgericht. Het doel van deze stichting is om het echtscheidingsleed zo veel mogelijk te verzachten door een platform te bieden met goede en uitgebreide informatie op het gebied van scheiden. Op de site van Stichting Oprecht Scheiden kunnen mensen bovendien een groot deel van hun scheiding zelf voorbereiden zodat ze zelf de regie houden over hun leven.
Reactie plaatsen