10 tips voor ouders die gaan scheiden

Deze 10 tips voor ouders die gaan scheiden zijn opgesteld door bcjz.nl en medling.nl. De tips zijn speciaal opgesteld voor ouders die een Zorg- en Contactregeling gaan opstellen voor hun kinderen. Als je meer informatie wilt zie je onder aan deze blog een aantal verwijzingen.

1. Zet je eigen gevoelens aan de kant

Ook al heb je misschien zelf last van verdriet of boosheid door de scheiding, praat daar niet over met jullie kind. Doe dit ook niet in het bijzijn van jullie kind. Jullie kind houdt van jullie allebei en moet vrij naar zijn vader en moeder kunnen gaan, zonder last te hebben van jullie gevoelens ten opzichte van elkaar.

2. Conflicten met de andere ouder

Laat conflicten met de andere ouder niet meespelen in jullie contact met elkaar als ouders van jullie kind. Houd jullie kind hier buiten. Het grote verschil met conflicten tijdens jullie relatie en na jullie relatie is dat jullie kind nu niet meer ziet dat jullie conflicten goedmaken en hij/zij er dus mee blijft rondlopen.

3. Gun jullie kind beide ouders

Gun jullie kind dat hij/zij kan genieten bij jullie allebei. Laat merken dat je het goed vindt dat jullie kind bij de andere ouder is door hem/haar veel plezier te wensen, eigen spulletjes mee te geven en jullie kind naar de andere ouder te brengen.

4. Aardig zijn

Benader elkaar als ouders vriendelijk bij de overdracht van jullie kind. Dit geeft hem/haar vertrouwen en de ruimte om het bij beide ouders fijn te hebben en van allebei te kunnen blijven houden.

5. Spreek regels af en respecteer elkaars verschillen

Spreek zoveel mogelijk regels met betrekking tot de opvoeding met elkaar af. Respecteer dat jullie daarin verschillend zijn. Dat mag! Steun de regels van de andere ouder, ook al doe je het zelf anders. Kom je er niet uit? Overleg dit dan samen, zonder dat jullie kind hierbij aanwezig is. Bespreek problemen of opvoed-/ verzorgingskwesties op een afgesproken tijd, telefonisch of digitaal.

6. Toon interesse

Toon oprechte interesse in wat jullie kind met en bij de andere ouder meemaakt. Stel jullie kind hier vragen over, geef hem/haar de mogelijkheid om te vertellen wat hij/zij wil. Geef geen oordeel als jij iets anders zou hebben aangepakt. Zo help je jullie kind om te leven in twee huizen.

7. Openheid

Zadel jullie kind niet op met geheimen. Kinderen moeten open kunnen vertellen over alles wat in hun leven bij hun vader en moeder speelt.

8. Blijf jezelf

Concurreer niet met de andere ouder. Probeer niet om elkaar als ouders te overtreffen door de leukste uitjes, de meeste aandacht of de minste regels in het leven te roepen. Dit maakt je als ouder onvoorspelbaar voor jullie kind. Houd je zoveel mogelijk aan het gewone dagelijkse ritme, regels en activiteiten. Dan blijft het leven voor jullie, met de wisselingen tussen twee huizen, voorspelbaarder en veiliger.

9. Contact mag

Sta je kind toe om de andere ouder te bellen. Kinderen kunnen zich soms zorgen maken over de andere ouder of hebben heimwee. Toon begrip voor deze gevoelens. Je biedt jullie kind een veiliger gevoel als je toestaat dat hij/zij contact op mag nemen.

10. Boodschappen en spullen

Als je iets met de andere ouder wilt bespreken, bespreek dit dan samen. Laat jullie kind geen boodschappen tussen jullie overbrengen. Kinderen willen dit niet! Zorg er met de andere ouder voor dat de spullen van jullie tussen jullie twee huizen worden vervoerd. Belast jullie kind hier niet mee maar laat hem/ haar meedenken over wat hij/zij mee wil nemen naar de andere ouder.

Meer informatie:

Nuttige informatieve boeken kun je vinden op www.scheidingsboeken.nl Kijk naar de website voor bijzondere curatoren: www.bcjz.nl

Over de schrijver
Mijn naam is Normand Jones en in 2001 ben ik begonnen als zelfstandige en heb Jones Mediation en Coaching opgericht. Daarvoor heb ik ruim 25 jaar in het bedrijfsleven gewerkt als financieel specialist. Dit betekent dat ik in mijn mediations een gedegen financiele achtergrond meeneem. Ik ben aangesloten bij de MfN (voorheen NMI) en sta geregistreerd als registermediator. Daarnaast ben ik lid van de Mediators Federatie Nederland (MfN). Regelmatig werk ik als registermediator voor de Rechtbank Haarlem, de Rechtbank Alkmaar en het Hof van Justitie in Amsterdam. In mijn mediationpraktijk zie ik voornamelijk echtscheidingen, maar ook zakelijke conflicten zoals bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding.Mediator EN coach Naast registermediator ben ik ook Coach en als zodanig lid van de Nederlandse Orde voor BeroepsCoaches (NOBCO) en de European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Als coach begeleid ik mensen in diverse situaties. Dat kunnen privé-situaties zijn maar ook zakelijk. Soms liggen mediation en coaching in elkaars verlengde.Stichting Oprecht Scheiden In mijn praktijk kom ik veel mensen tegen met problemen van allerlei aard. Vooral in geval van echtscheidingen zie ik veel moeilijke situaties. Een aantal jaar geleden heb ik daarom Stichting Oprechtscheiden opgericht. Het doel van deze stichting is om het echtscheidingsleed zo veel mogelijk te verzachten door een platform te bieden met goede en uitgebreide informatie op het gebied van scheiden. Op de site van Stichting Oprecht Scheiden kunnen mensen bovendien een groot deel van hun scheiding zelf voorbereiden zodat ze zelf de regie houden over hun leven.
Reactie plaatsen