6 vragen over rechtsbijstand | Echtscheiding vanaf € 56,-

6 vragen over rechtsbijstand | Echtscheiding vanaf € 56,-

Rechtsbijstand is een bijdrage in de kosten van je scheiding. Deze bijdrage wordt betaald door de overheid, zodat je scheiding niet zo duur is. In deze blog geven we antwoord op de meest voorkomende 6 vragen over rechtsbijstand.

Wat is rechtsbijstand precies?

Als je inkomen laag is kan je rechtsbijstand aanvragen. Een groot deel van de kosten van je scheiding wordt dan betaald door de overheid. De term rechtsbijstand wordt ook wel eens gebruikt voor een verzekering en ook voor de hulp die een advocaat je geeft bij een rechtszaak. Deze twee begrippen bedoelen we hier niet. We hebben het hier alleen over de bijdrage die je van de overheid krijgt om je scheiding te kunnen betalen. Rechtsbijstand wordt ook wel genoemd; toevoeging. Dit is iets anders dan een rechtsbijstandsverzekering. Heb je zo’n verzekering? Neem dan even contact met ons op zodat we kunnen uitleggen wat we dan voor je kunnen doen.

Kan ik rechtsbijstand aanvragen?

Je hebt recht op rechtsbijstand als je de Nederlandse nationaliteit hebt (ook als je in het buitenland woont), of als je een andere nationaliteit hebt maar wel in Nederland woont. Ook moet je inkomen en vermogen onder een bepaalde grens zijn. Hieronder meer over welke grenzen dat dan zijn.

Mijn partner wel en ik niet?

Je vraagt voor jezelf rechtsbijstand aan. Je partner (waarvan je gaat scheiden) kan zelf ook rechtsbijstand aanvragen. Ook als je nog bij elkaar woont kan je ieder apart een aanvraag doen. Er wordt namelijk uitgegaan van je eigen inkomen. Stel dat jij degene bent die voor de kinderen zorgt en je partner heeft een hoog inkomen. Dan kan jij toch rechtsbijstand aanvragen. Omdat er uitgegaan wordt van je eigen inkomen kan het zo zijn dat jij wel recht hebt op rechtsbijstand en je partner niet. Of andersom.

Hoe vraag ik rechtsbijstand aan?

Wij hebben een aanvraagformulier voor je. Dat kan je online invullen. Wij ondertekenen de aanvraag en sturen het door naar de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad neemt de aanvraag in behandeling en vraagt bij de belastingdienst je inkomensgegevens op. Aan de hand daarvan neemt de Raad een beslissing. De Raad beslist of je wel of niet recht hebt op rechtsbijstand en hoe hoog je eigen bijdrage is. De Raad doet hier ongeveer twee weken over. Je krijgt van de Raad bericht over de beslissing.

Wat is de eigen bijdrage?

Als je rechtsbijstand krijgt is er ook een deel van de echtscheiding dat je toch zelf moet betalen. Dit heet de eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van je inkomen en vermogen en wordt door de Raad bepaald. Je eigen bijdragen kan zijn: € 56,- of € 112,-. Op het moment dat de Raad je bericht geeft over je aanvraag laten ze je ook gelijk weten welke eigen bijdrage je moet betalen. Voor het bedrag van de eigen bijdrage ontvang je een factuur.

Mijn inkomen is nu laag maar twee jaar geleden niet. Wat is een peiljaar?

Voor de bepaling van de hoogte van je inkomen gebruikt de Raad gegevens van de belastingdienst. Deze gegevens zijn echter 2 jaar oud. Dit betekent dat de Raad haar beslissing neemt gebaseerd op je inkomen van 2 jaar geleden. Soms is het zo dat je inkomen van nu veel lager is dan dat van twee jaar geleden. Dat zou dan betekenen dat je geen rechtsbijstand krijgt terwijl je huidige inkomen te laag is om de scheiding zelf te betalen. Om deze situatie te voorkomen kan je een peiljaarverlegging aanvragen. Je vraagt dan aan de Raad  of ze bij de bepaling van je inkomen kunnen uitgaan van je inkomenssituatie zoals die op dit moment is (en niet zoals deze twee jaar geleden was.  Het formulier voor een peiljaarverlegging kan je bij ons opvragen. Bel dan even met 0900-588 88 88. We mailen je het formulier dan direct.

6 vragen over rechtsbijstand

Voor zover de 6 belangrijkste vragen over rechtsbijstand. Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen over rechtsbijstand. Die informatie vind je hieronder.

Voorwaarden rechtsbijstand

Er is een aantal voorwaarden verbonden aan rechtsbijstand:

  • Je mag niet te veel verdienen. Als je een te hoog inkomen hebt, heb je geen recht op rechtsbijstand. Als je er wel recht op hebt, betaal je meestal een eigen bijdrage. Die bijdrage is lager wanneer je minder verdient.
  • Je mag niet te veel vermogen hebben. Wanneer je bijvoorbeeld spaargeld of een tweede huis hebt en daardoor boven het heffingsvrije vermogen komt, dan heb je ook geen recht op rechtsbijstand.
  • De opbrengst van de scheiding mag niet te hoog zijn. Als de rechtszaak is afgelopen, kijkt de Raad voor Rechtsbijstand of je scheiding je iets heeft opgebracht (bv doordat jullie huis is verkocht met overwaarde). Is de opbrengst meer dan 50% van je heffingsvrije vermogen? Dan trekt de Raad de bijdrage in, en moet je alsnog zelf de kosten van je scheiding betalen, minus de eigen bijdrage die je al hebt betaald.

Wat zijn de financiële voorwaarden voor rechtsbijstand?

  • Inkomensgrenzen. Je bruto verzamelinkomen mag niet hoger zijn dan: € 28.400 voor alleenstaanden en € 40.400 voor gehuwden, eenoudergezinnen, geregistreerde partners of samenwonenden.
  • Vermogen. Het maximale vermogen dat je mag bezitten om in aanmerking te kunnen komen voor rechtsbijstand is € 31.340 pp.
  • Peiljaar inkomen en vermogen. De Belastingdienst verstrekt aan de Raad je gegevens van 2 jaar geleden. Dat heet het peiljaar. De Raad beoordeelt je aanvraag op basis van dit peiljaar. Is je inkomen nu veel lager dan 2 jaar geleden? Dan kan je een peiljaarverlegging aanvragen.
  • De hoogte van je eigen bijdrage.  Je eigen bijdrage is € 56,- of € 112,-. Dit wordt vastgesteld door de Raad. De hoogte is afhankelijk van je inkomen en vermogen.

Let op!

De genoemde bedragen van de eigen bijdrage zijn geldig als je je scheiding via Stichting Oprecht Scheiden laat regelen. Als je zelf een mediator of advocaat gaat zoeken, let dan op: niet iedere mediator of advocaat werkt met toevoegingen. Vraag dit daarom vooraf even goed na. De eigen bijdrage die je moet betalen als je je scheiding via een eigen advocaat regelt is tussen de € 340,- en € 849,-.

Over de schrijver
Mijn naam is Mirjam Timmerman en ik ben jurist. Ik ben in 1993 afgestudeerd in het Internationaal recht. Samen met mijn collega, ben ik een van de initiatiefnemers van Stichting Oprecht Scheiden. In onze echtscheidingspraktijk hebben wij dagelijks met scheidingen te maken. Ook privé zien we het scheidingsleed om ons heen. Met onze stichting hebben wij ons ten doel gesteld mensen in een scheidingssituatie zo goed mogelijk te helpen. We houden van ons werk en proberen daarom altijd te streven naar de hoogste kwaliteit. We zorgen voor constante bijscholing en blijven in ons vakgebied op de hoogte van wat speelt. Met onze stichting willen we een platform bieden waar alle informatie over scheiden samenkomt. We vinden dat goed geïnformeerde mensen beter in staat zijn om de juiste beslissingen te nemen. Dat voorkomt veel ruzie en beperkt ook de last die de kinderen hebben van een scheiding.
Reactie plaatsen