Alimentatie en Buitenland bij echtscheiding

echtscheiding kosten buitenland

Hoe kan je alimentatie regelen met het buitenland?

Alimentatie en Buitenland kan een lastige combinatie zijn. Zijn je partner en jij gescheiden en wonen jullie niet in hetzelfde land? Dan kan dat soms problemen geven met de alimentatiebetaling. Volgens de wet ben je samen verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van je kinderen totdat ze 21 jaar zijn. Ook na jullie scheiding. Ook als een van jullie in een ander land woont. Maar wat nou als je ex-partner de alimentatie niet wil betalen? Wat kan je dan doen?

Gelijk weten hoeveel de alimentatie na de scheiding is?

buitenland

Verhuizen naar het buitenland, tóch alimentatie?

Volgens de wet ben je samen met je ex-partner verantwoordelijk voor je kinderen. Ook als je bent gescheiden. Als jij of je partner in een ander land woont, of gaat wonen, verandert hier niets aan. Als je uit elkaar gaat moet je afspraken maken over kinderalimentatie en partneralimentatie. In principe mag je samen zelf bepalen wat je hierover afspreekt. De afspraken moeten wel redelijk zijn, anders zal de rechter er een stokje voor steken. Ook afspraken over de betaling van de alimentatie mag je samen met elkaar maken. In de praktijk blijken de afspraken niet altijd goed te worden nagekomen.

recht alimentatie buitenland

Is alimentatie af te dwingen in het buitenland?

Als je beiden in Nederland woont heb je dan verschillende manieren om de betaling af te dwingen. Je kan naar de rechter gaan en een uitspraak van de rechter vragen. De uitspraak van de rechter kan je dan laten afdwingen. Een uitspraak van een Nederlandse rechtbank is echter niet zomaar uitvoerbaar in het buitenland. Dus als je partner in het buitenland woont, hoe pak je dat dan aan?

kosten alimentatie buitenland

Mijn ex woont in het buitenland - LBIO

In Nederland is er het LBIO, het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage, dat kan helpen bij de inning van internationale alimentatie. Als je in Nederland woont kan je het LBIO vragen te bemiddelen bij de inning van alimentatie in het buitenland. Andersom int het LBIO in Nederland op verzoek van samenwerkende verdragspartners de alimentatie. Het LBIO voert ook gerechtelijke procedures als dat nodig is.

Alimentatie na de scheiding, voor kind of partner?

alimentatie buitenland

Ik woon in het buitenland met mijn ex in Nederland

Heb je recht op alimentatie en woon je niet in Nederland, terwijl je ex-partner dat wel doet? Dan kan je contact opnemen met de verdragsinstantie in het land waar je woont. Dit is meestal het Ministerie van Justitie. Voorwaarde is wel dat dit land is aangesloten bij één van de Verdragen. Weet je niet wie of wat de verdragsinstantie in het land is waar jij woont? Neem dan even contact met ons op, dan vragen wij het voor je na.

alimentatie LBIO

Hoe kan je het LBIO inschakelen?

JJe kan een aanvraag indienen door het aanvraagformulier van het LBIO in te vullen. Met onderstaande knop ga je naar de site van het LBIO en kan je het formulier online invullen. Let ook op de gevraagde bewijsstukken die je moet toevoegen.

Scheiding regelen vanuit het buitenland? Zonder reizen?

LBIO werkwijze

Hoe werkt het LBIO bij echtscheiding?

Het LBIO neemt je verzoek in behandeling en vraagt je een volmacht te ondertekenen

Met de volmacht machtig je de buitenlandse instelling om voor je op te treden.

Het LBIO vertaalt alle documenten en gegevens en stuurt deze samen met het verzoek naar de buitenlandse instelling. De buitenlandse instelling word verzocht contact op te nemen met je ex-partner om een betalingsregeling te treffen. Lukt dat niet? Dan kan in het buitenland een gerechtelijke procedure worden gestart. Het LBIO ontvangt jouw alimentatie uit het buitenland en stort het bedrag op je rekening. Is er een gerechtelijke procedure geweest en heeft het LBIO hiervan de kosten voorgeschoten? Of zijn er andere kosten die zij voor je hebben betaald? Dan verminderen ze deze kosten met je alimentatie.

LBIO

Kosten LBIO na echtscheiding

De activiteiten die het LBIO en de buitenlandse instellingen zelf verrichten in het kader van het Verdrag van New York en het Verdrag met de Verenigde Staten kosten je niets. Het kan wel zijn dat er kosten zijn verbonden aan het voeren van een procedure in het buitenland of aan de invordering van de alimentatie. Bijvoorbeeld de deurwaarderskosten. Het LBIO zal je hiervan vooraf berichten. Ook kan het LBIO eventueel de kosten voorschieten en later verrekenen met de binnenkomende alimentatie. De kosten moeten dan wel beperkt zijn. Blijkt het niet mogelijk te zijn de alimentatie te innen? Dan neemt het LBIO de kosten voor hun rekening.

partneralimentatie hoe lang

Hoe lang na mijn scheiding krijg ik alimentatie?

Het kan natuurlijk zijn dat je ex-partner toch besluit de kinderalimentatie of partneralimentatie te betalen. In dat geval krijg je al snel na je scheiding de alimentatie. Maar het kan ook veel langer duren. De inning van alimentatie in het buitenland vergt vaak veel tijd. Het kan zijn dat je ex-partner onvoldoende meewerkt, waardoor in het land waar hij of zij woont een gerechtelijke procedure moet worden gestart. Pas daarna kan een begin worden gemaakt met het innen van het geld voor de alimentatie.

Alimentatieberekening bij echtscheiding maken?

alimentatie verdrag

Internationale verdragen over alimentatie en scheiding

Eerst bespreken we even wat internationale regels. De internationale afspraken over het innen van kinder- en partneralimentatie zijn vastgelegd in het Verdrag van New York uit 1956. Iedereen die in een land woont dat is aangesloten bij het Verdrag van New York en problemen ondervindt bij het innen van alimentatie in het buitenland kan een beroep doen op het Verdrag. In de landen die zich bij het Verdrag van New York hebben aangesloten zijn één of meerdere instellingen belast met de uitvoering van het Verdrag. In Nederland is dat het LBIO, het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage.

oprechtscheiden

Verdrag met de Verenigde Staten 

Op 1 mei 2002 is er een overeenkomst tussen Nederland en de Verenigde Staten gesloten over het geldend maken van verplichtingen tot levensonderhoud na echtscheiding in werking getreden. Het geldt voor Nederland, maar niet voor de Nederlandse Antillen en Aruba. Verder geldt het voor de vijftig staten van Amerika, Amerikaans Samoa, het District Columbia, Guam, Porto Rico en de Maagdeneilanden. Dit verdrag heeft vooral betrekking op kinderalimentatie. Voor partneralimentatie bij scheiding kan het beleid van staat tot staat verschillen.

regels alimentatie buitenland

Nog meer regels voor internationale alimentatie

Sinds 18 juni 2011 gelden twee nieuwe regelingen op het terrein van echtscheiding en de internationale alimentatie: de Europese Alimentatieverordening en het Haags Protocol inzake het recht dat toepasselijk is op onderhoudsverplichtingen. Het Haags Protocol bepaalt van welk land het recht voorrang heeft.

Scheiding vanuit het buitenland regelen?

Kijk deze video voor meer info