Bestaat de ideale scheiding?

Is de ideale scheiding mogelijkheid of utopie? Bestaat de ideale scheiding? Uit het promotieonderzoek van juriste Marit Tomassen van de Vrije Universiteit in Amsterdam blijkt dat het ouderschapsplan geen waarneembaar effect sorteert. De juriste vergeleek zeshonderd echtscheidingsdossiers uit 2008 met zeshonderd dossiers uit 2010, na invoering van de regeling. In beide gevallen belandde een zelfde aantal koppels na de echtscheiding in juridische vervolgprocedures: 11 procent.

Bestaat de ideale scheiding?‘Juridische conflicten duiden doorgaans ook op conflicten in de algehele verhouding tussen ex-partners’, zegt Tomassen. ‘Het ouderschapsplan heeft dus niet geholpen de omgang van ouders na de scheiding te verbeteren’.

De promovenda bepleit in haar proefschrift dat Nederland een soort scheidingseducatie verplicht stelt. De juridische eis van het ouderschapsplan kan wat haar betreft dan van tafel. ‘Wel zouden ouders die er niet in slagen samen tot een ouderschapsplan te komen, moeten worden gedwongen in elk geval één gesprek met een mediator te voeren.’ mediator inschakelen

Ed Spruijt is het met haar eens dat de overheid meer zou moeten doen aan voorlichting om vechtscheidingen te voorkomen. ‘In zo’n cursus informeer je ouders over de schade die conflicten aanrichten bij hun kind. De wet heeft het over gelijkwaardig ouderschap bevorderen, maar het zou moeten gaan om het belang van het kind. Een kind heeft geen belang bij een fiftyfifty co-ouderschap, als dat allerlei conflicten oplevert. Uit onderzoek weten we: de scheiding is nog niet eens zo erg voor kinderen, de ergste gevolgen ontstaan door ruziënde ouders.‘ (bron: de Volkskrant, 16/5/2015).

Ben jij het ook eens met Marit Tomassen en Ed Spruijt dat er meer scheidingseducatie nodig is zodat er minder conflicten ontstaan bij scheiden?  Is de Ideale Scheiding een utopie of reële mogelijkheid?

Op vrijdagmiddag 12 juni van 15.00-18.00 uur is er een speciale event; ‘DE IDEALE SCHEIDING’ op een prachtige locatie in Amsterdam.

Dit event is heel waardevol als je:

  • Diensten verleent aan ouders en/of kinderen bij een scheiding bv. als (Collaborative Divorce)advocaat, familie-mediator, scheidingsbemiddelaar, kindercoach of kindertherapeut én
  • Door samenwerking en verbeterde dienstverlening een belangrijke bijdrage wilt leveren aan de ideale scheiding.

Bestaat de ideale scheiding?Deze gastsprekers geven hun visie op de ‘De Ideale Scheiding’:

  • Ed Spruijt; sociaal wetenschappelijk onderzoeker en auteur van o.a. Handboek ‘Scheiden en Kinderen’.
    Verbonden aan Villa Pinedo als lid van het comité van aanbeveling.
  • Heleen Offerhaus; ouder- en kindcoach met jarenlange ervaring als juriste en begeleiding bij scheiding.
    Tevens trainer ‘Kind uit de Knel’.
  • Irma Heuft; ervaringsdeskundige ouder die uit een vechtscheiding wist te blijven en haar ervaringen o.a. inzet om wijkteams beter te managen.

Het evenement is drie Pe-punten waard. Tevens ontvangt je het rapport ‘De Ideale Scheiding’ met vier verbetervoorstellen. We sluiten het event feestelijk af met een borrel en hapje waarbij volop gelegenheid is om elkaar te ontmoeten. Mis het niet! Kijk voor meer informatie en meld je NU aan op  www.deidealescheiding.nl voor dit unieke event; VRIJDAG 12 JUNI 15.00-18.00 UUR.

mediator inschakelen

Over de schrijver
Mijn naam is Normand Jones en in 2001 ben ik begonnen als zelfstandige en heb Jones Mediation en Coaching opgericht. Daarvoor heb ik ruim 25 jaar in het bedrijfsleven gewerkt als financieel specialist. Dit betekent dat ik in mijn mediations een gedegen financiele achtergrond meeneem. Ik ben aangesloten bij de MfN (voorheen NMI) en sta geregistreerd als registermediator. Daarnaast ben ik lid van de Mediators Federatie Nederland (MfN). Regelmatig werk ik als registermediator voor de Rechtbank Haarlem, de Rechtbank Alkmaar en het Hof van Justitie in Amsterdam. In mijn mediationpraktijk zie ik voornamelijk echtscheidingen, maar ook zakelijke conflicten zoals bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding. Mediator EN coach Naast registermediator ben ik ook Coach en als zodanig lid van de Nederlandse Orde voor BeroepsCoaches (NOBCO) en de European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Als coach begeleid ik mensen in diverse situaties. Dat kunnen privé-situaties zijn maar ook zakelijk. Soms liggen mediation en coaching in elkaars verlengde. Stichting Oprecht Scheiden In mijn praktijk kom ik veel mensen tegen met problemen van allerlei aard. Vooral in geval van echtscheidingen zie ik veel moeilijke situaties. Een aantal jaar geleden heb ik daarom Stichting Oprechtscheiden opgericht. Het doel van deze stichting is om het echtscheidingsleed zo veel mogelijk te verzachten door een platform te bieden met goede en uitgebreide informatie op het gebied van scheiden. Op de site van Stichting Oprecht Scheiden kunnen mensen bovendien een groot deel van hun scheiding zelf voorbereiden zodat ze zelf de regie houden over hun leven.
Reactie plaatsen