Fiscaal voordeel kinderalimentatie afgeschaft

Fiscaal voordeel kinderalimentatie afgeschaft

Met ingang van 1 januari 2015 is de aftrek ‘uitgaven voor levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar’ afgeschaft. Het fiscale voordeel dat een alimentatieplichtige ontvangt wanneer maandelijks kinderalimentatie wordt betaald van minimaal € 138,67 komt hiermee te vervallen.

Wat betekent het dat het fiscaal voordeel kinderalimentatie afgeschaft is?

Het fiscale voordeel van de aftrek voor kinderen tot 18 jaar bedraagt maximaal € 603 per kind per jaar. De alimentatieplichtige krijgt dus maximaal € 603 minder inkomstenbelasting terug voor 1 kind.

Wat betekent dit voor de hoogte van de kinderalimentatie?

Als er verder geen financiële wijzigingen zijn kan de kinderalimentatie voor kinderen tot en met 18 jaar maximaal € 30 per kind per maand worden verlaagd wanneer sprake is van berekeningen gemaakt na april 2013, gemiddeld gaat het om een verlaging van ca. € 10 per kind per maand.

De kinderalimentatie wijzigen kan alleen via een wijzigingsprocedure, daarvoor heb je een advocaat nodig waaraan kosten zijn verbonden. Je kan zelf afwegen of deze kosten opwegen tegen het eventuele voordeel van een aangepaste kinderalimentatie.
Dit kan betekenen dat je minder belasting terugkrijgt of meer belasting moet betalen.

Over de schrijver
Mijn naam is Normand Jones en in 2001 ben ik begonnen als zelfstandige en heb Jones Mediation en Coaching opgericht. Daarvoor heb ik ruim 25 jaar in het bedrijfsleven gewerkt als financieel specialist. Dit betekent dat ik in mijn mediations een gedegen financiele achtergrond meeneem. Ik ben aangesloten bij de MfN (voorheen NMI) en sta geregistreerd als registermediator. Daarnaast ben ik lid van de Mediators Federatie Nederland (MfN). Regelmatig werk ik als registermediator voor de Rechtbank Haarlem, de Rechtbank Alkmaar en het Hof van Justitie in Amsterdam. In mijn mediationpraktijk zie ik voornamelijk echtscheidingen, maar ook zakelijke conflicten zoals bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding. Mediator EN coach Naast registermediator ben ik ook Coach en als zodanig lid van de Nederlandse Orde voor BeroepsCoaches (NOBCO) en de European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Als coach begeleid ik mensen in diverse situaties. Dat kunnen privé-situaties zijn maar ook zakelijk. Soms liggen mediation en coaching in elkaars verlengde. Stichting Oprecht Scheiden In mijn praktijk kom ik veel mensen tegen met problemen van allerlei aard. Vooral in geval van echtscheidingen zie ik veel moeilijke situaties. Een aantal jaar geleden heb ik daarom Stichting Oprechtscheiden opgericht. Het doel van deze stichting is om het echtscheidingsleed zo veel mogelijk te verzachten door een platform te bieden met goede en uitgebreide informatie op het gebied van scheiden. Op de site van Stichting Oprecht Scheiden kunnen mensen bovendien een groot deel van hun scheiding zelf voorbereiden zodat ze zelf de regie houden over hun leven.
Reactie plaatsen