Gescheiden en op reis met de kinderen

Lekker! Vakantie! Maar ben je gescheiden en ga je op reis met de kinderen, check dan goed welke documenten je allemaal mee moet nemen. Je kinderen moeten een eigen paspoort hebben. Bijschrijvingen op het eigen paspoort gelden niet meer. Maar daarnaast is er nog meer nodig.

nederlands paspoort

Als je met kinderen reist, is het niet meer zo simpel. Vooral sinds de overheid zich steeds meer druk is gaan maken over kinderontvoering.  Volgende de Nederlandse marechaussee heb je maar liefst ZEVEN aanvullende documenten nodig om veilig met je kinderen te kunnen reizen.

Andere naam

Het probleem van al die extra documenten speelt vooral bij kinderen die een andere achternaam hebben dan de vader of de moeder met wie ze reizen. Dat kan dus niet alleen het geval zijn bij gescheiden ouders maar ook bij kinderen van moeders die hun meisjesnaam hebben behouden of kinderen van andere ouders (dus als je een vriendje of vriendinnetje meeneemt).  In de praktijk kan de marechaussee bij de paspoortcontrole natuurlijk iedereen aanhouden die ze ‘verdacht’ vinden. Dat speelt bijvoorbeeld wel eens bij kinderen die een andere huidskleur hebben (bijvoorbeeld als ze geadopteerd zijn).

Toestemming

Jongentje kijkt blij in de cameraDe overheid heeft een gebruikershandleiding geschreven voor dit soort situaties. Daarin staat dat wanneer een ouder naar het buitenland wil reizen met een of meer minderjarige kinderen en het gezag over het/de kind(eren) berust bij beide ouders, alleen bij de andere ouder of bij een instelling, dan is daarvoor altijd de toestemming van die andere ouder of de instelling nodig. De Koninklijke Marechaussee kan bij de grenscontrole altijd aan de persoon die wil reizen vragen of toestemming is verkregen om met de minderjarige(n) te reizen. Deze toestemming kan je aantonen met een formulier.

Formulier

klein meisje kijkt ernstig en is buitenHet bijgaande formulier dient ertoe de toestemming van de persoon/personen die het gezag over de minderjarige(n) heeft/hebben te kunnen aantonen. Let op! Wanneer wordt gereisd met meerdere minderjarigen, dient per minderjarige een formulier te worden ingevuld en ondertekend. Hier kan je het formulier in pdf downloaden: formulier-toestemming-voor-vakantie-versie-01-2015 (pdf) In pdf kan je hier ook de handleiding bij het formulier downloaden: gebruikershandleiding-formulier-toestemming-voor-vakantie-nl-01-2015

Wat moet je meenemen?

meisje met glimlach in een hangmat Op de overheidspagina Reizen met kinderen wordt aangeraden om behalve het paspoort van het kind (vanaf 26 juni 2012 moet ieder kind een eigen paspoort hebben!) ook mee te nemen:

  • een ‘verklaring toestemming voor vakantie’ van de andere ouder; hier downloaden: formulier-toestemming-voor-vakantie-versie-01-2015 (pdf)
  • een recent uittreksel uit het gezagsregister; (hoef je eigenlijk niet mee te nemen want dit kan de marechaussee zelf controleren in het GBA)
  • een recent uittreksel uit de GBA; (hoef je ook niet mee te nemen want ook dit kan de marechaussee zelf controleren in het GBA)
  • een kopie van het paspoort van de toestemming gevende ouder;
  • eventueel: een uitspraak met betrekking tot gezag en omgang; (is het document waarin staat wat de rechter bepaald heeft bij een scheiding)
  • eventueel: het ouderschapsplan;
  • eventueel: een geboorteakte (is een document waarin bevestigd wordt dat het kind daadwerkelijk geboren is, op de aangegeven plaats en tijd. Verkrijgbaar in de gemeente waarin het kind is geboren)

Tips van de overheid

‘Heeft u als ouder een andere achternaam dan uw kind en reist u samen met uw minderjarige kind buiten het Schengengebied? Dan wordt er gecontroleerd of er daadwerkelijk een ouder-kindrelatie is. Doel van deze extra controle is om kindontvoeringen tegen te gaan. Binnen het Schengengebied vinden meestal geen grenscontroles plaats. Hier wordt dus ook geen onderzoek naar de ouder-kindrelatie gedaan.

Bij een paspoortcontrole op Nederlands grondgebied heeft de Koninklijke Marechaussee toegang tot de Basisregistratie Personen (BRP) en het Centraal Gezagsregister. Daarin kan de Koninklijke Marechaussee bij twijfel nagaan of u de ouder van het kind bent of dat u het ouderlijk gezag heeft. Om de grenscontrole sneller te laten verlopen, kan de ouder die niet meereist met een formulier toestemming aan u geven om alleen met uw kind te reizen. Hier in pdf te downloaden: formulier-toestemming-voor-vakantie-versie-01-2015 (pdf)  en in het engels: consent (pdf)

Het toestemmingsformulier is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd door de Koninklijke Marechaussee. Ook adviseert de Koninklijke Marechaussee om een aantal documenten mee te nemen. Een overzicht van deze documenten staat op het formulier. Het formulier en de documenten kunnen de Koninklijke Marechaussee helpen bij een snellere persoonscontrole. Het toestemmingsformulier en de documenten zijn niet nodig als u en uw kind dezelfde achternaam hebben.’

Let op

Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het ouderlijk gezag heeft. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Gescheiden en op reis met de kinderen? Meer informatie

Over de schrijver
Mijn naam is Normand Jones en in 2001 ben ik begonnen als zelfstandige en heb Jones Mediation en Coaching opgericht. Daarvoor heb ik ruim 25 jaar in het bedrijfsleven gewerkt als financieel specialist. Dit betekent dat ik in mijn mediations een gedegen financiele achtergrond meeneem. Ik ben aangesloten bij de MfN (voorheen NMI) en sta geregistreerd als registermediator. Daarnaast ben ik lid van de Mediators Federatie Nederland (MfN). Regelmatig werk ik als registermediator voor de Rechtbank Haarlem, de Rechtbank Alkmaar en het Hof van Justitie in Amsterdam. In mijn mediationpraktijk zie ik voornamelijk echtscheidingen, maar ook zakelijke conflicten zoals bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding. Mediator EN coach Naast registermediator ben ik ook Coach en als zodanig lid van de Nederlandse Orde voor BeroepsCoaches (NOBCO) en de European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Als coach begeleid ik mensen in diverse situaties. Dat kunnen privé-situaties zijn maar ook zakelijk. Soms liggen mediation en coaching in elkaars verlengde. Stichting Oprecht Scheiden In mijn praktijk kom ik veel mensen tegen met problemen van allerlei aard. Vooral in geval van echtscheidingen zie ik veel moeilijke situaties. Een aantal jaar geleden heb ik daarom Stichting Oprechtscheiden opgericht. Het doel van deze stichting is om het echtscheidingsleed zo veel mogelijk te verzachten door een platform te bieden met goede en uitgebreide informatie op het gebied van scheiden. Op de site van Stichting Oprecht Scheiden kunnen mensen bovendien een groot deel van hun scheiding zelf voorbereiden zodat ze zelf de regie houden over hun leven.
Reactie plaatsen