De gevaren van een kort echtscheidingsconvenant | Waarom moet je zo veel mogelijk opnemen in het convenant

De gevaren van een kort echtscheidingsconvenant | Waarom moet je zo veel mogelijk opnemen in het convenant

In een echtscheidingsconvenant staan alle afspraken die je wilt maken over je scheiding. Je kan er voor kiezen een zo kort mogelijk echtscheidingsconvenant op te stellen. Sommigen kiezen er juist voor om een zo uitgebreid mogelijk convenant op te stellen. Wat zijn de gevaren van een kort echtscheidingsconvenant?

Voordelen van een kort echtscheidingsconvenant

De gedachte achter een beknopt echtscheidingsconvenant is dat je dan lekker snel klaar bent met het opstellen er van. Het is overzichtelijker en je hoeft niet zo veel papieren uit te zoeken om je hele financiële positie inzichtelijk te krijgen. Het idee ‘we krijgen daar toch geen ruzie over’ klopt vaak wel op het moment van opstellen van het convenant, maar we zien maar al te vaak dat de situatie later toch wel een beetje kan veranderen. Er komt misschien toch een nieuwe partner bij die niet helemaal meevalt. Of er komt onenigheid over iets anders.

Ook het idee ‘we hebben toch niet zo veel te verdelen’ wordt vaak genoemd als reden om een heel kort echtscheidingsconvenant op te stellen.

Natuurlijk is het mogelijk dat er echt niets te verdelen is. Dan kan je inderdaad met een vrij kort echtscheidingsconvenant toe. Wat er niet is, kan ook niet worden verdeeld.

Voordelen van een uitgebreid echtscheidingsconvenant

Het echtscheidingsconvenant is een overzicht van de zaken die tijdens jullie scheiding zijn besproken. De bedoeling van het convenant is dat jullie daarin alle afspraken vastleggen die jullie willen maken over de scheiding en de verdeling van jullie vermogen. Niet altijd worden alle afspraken ook op papier gezet. De eerdergenoemde overweging kan daarbij een rol spelen; we krijgen daar toch geen ruzie over. Of het kan ook zo zijn jullie het op moment van scheiden geen problemen met elkaar verwachten.

Van zaken die niet in het echtscheidingsconvenant staan genoemd, kan het later onduidelijk zijn of daar eigenlijk wel afspraken over zijn gemaakt. En ook is niet duidelijk wat de inhoud van die afspraken dan is.

Benadeling van 1 partij

Als niet duidelijk wordt wat er wel en niet is besproken tijdens de scheiding en 1 van jullie beiden is hierdoor benadeeld, dan kan de rechter bepalen dat de totale waarde van hetgeen niet is besproken of vastgelegd, voor 100% toekomt aan de partij die in de eerste plaats benadeeld was!

Verzwijgen kan je duur komen te staan

Als je tijdens de scheiding probeert iets achter te houden door het niet te vermelden, en dus door het niet op te nemen in het echtscheidingsconvenant, dan lijkt dat in eerste instantie mooi meegenomen. Je hoeft het dan ook niet te verdelen want je partner weet van niets. Maarrr, als je partner hier toch achter komt, dan kan je partner naar de rechter stappen en eisen dat hetgeen is achtergehouden, nu voor 100% van hem of haar is.

Het deel dat je eerst voor jezelf wilde houden, gaat nu dan dus niet alsnog verdeeld worden maar het gaat volledig naar de ander.

Voorbeeld: een huis in Marokko

Jullie zijn getrouwd, en je partner weet niet dat je een huis in Marokko hebt. Wat nu als jullie gaan scheiden. Misschien vind je dat je partner geen recht heeft op de helft van de waarde van het huis. Het was immers altijd al van jou? Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd heeft je partner echter recht op de helft van de woning. Het lijkt in dit geval makkelijker om de woning gewoon helemaal niet te noemen. Dan krijg je er ook geen gedoe over. Dat kan goed gaan. Maar je kan jezelf ook ernstig in de vingers snijden. Op het moment dat je partner alsnog ontdekt dat je tijdens jullie huwelijk een woning had, die niet is verdeeld bij de echtscheiding, dan kan hij of zij naar de rechter stappen. De rechter zal de woning dan voor de volle 100% toewijzen aan degene die is benadeeld. Je partner krijgt dan dus de volledige woning.

Zo veel mogelijk opnemen in het echtscheidingsconvenant

Het is dus belangrijk om tijdens de scheiding zo veel mogelijk op te nemen in het echtscheidingsconvenant. Ook als je denkt dat je toch geen problemen met elkaar gaat krijgen, of als je denkt dat je niet zo veel te verdelen hebt. Probeer zo grondig mogelijk te zijn met het in kaart brengen van al jullie bezittingen en schulden. Het voorkomt een hoop problemen in de toekomst.

Hoe maak je een volledig echtscheidingsconvenant?

Op onze site kan je op een hele eenvoudige manier een mooi uitgebreid echtscheidingsconvenant maken. Je bepaalt zelf hoeveel je wel en niet opneemt in het convenant ;-). Je kan er dus ook voor kiezen een kort convenant op te stellen. Het kan natuurlijk zo zijn dat je inderdaad niets te verdelen hebt. Een zeer uitgebreid convenant kan ook. Probeer het maar eens met deze link: echtscheidingsconvenant maken.

Over de schrijver
Mijn naam is Mirjam Timmerman en ik ben jurist. Ik ben in 1993 afgestudeerd in het Internationaal recht. Samen met mijn collega, ben ik een van de initiatiefnemers van Stichting Oprecht Scheiden. In onze echtscheidingspraktijk hebben wij dagelijks met scheidingen te maken. Ook privé zien we het scheidingsleed om ons heen. Met onze stichting hebben wij ons ten doel gesteld mensen in een scheidingssituatie zo goed mogelijk te helpen. We houden van ons werk en proberen daarom altijd te streven naar de hoogste kwaliteit. We zorgen voor constante bijscholing en blijven in ons vakgebied op de hoogte van wat speelt. Met onze stichting willen we een platform bieden waar alle informatie over scheiden samenkomt. We vinden dat goed geïnformeerde mensen beter in staat zijn om de juiste beslissingen te nemen. Dat voorkomt veel ruzie en beperkt ook de last die de kinderen hebben van een scheiding.
Reactie plaatsen