We helpen je graag
Stel je vraag

Page content

Heb ik als niet verzorgende ouder na de scheiding recht op informatie over mijn kind?

U heeft als ouder recht op informatie en consultatie over uw kind. De niet-verzorgende is degene (met of zonder gezag) bij wie het kind niet woont. De verzorgende vader of moeder heeft de plicht om de andere te informeren over belangrijke zaken die met het kind hebben te maken. Ook moet de verzorgende de mening van de niet-verzorgende vragen over belangrijke beslissingen voor het kind. Dit heet het recht van consultatie. Degene die het gezag heeft, is uiteindelijk degene die beslist.

  • Ouderschapsplan
  • Informatie- en consultatieregeling
  • Informatieverstrekking door derden
  • Uitzonderingen informatieverstrekking door derden
  • Weigeren van informatieverstrekking door derden

Ouderschapsplan

Als u gaat scheiden bent u verplicht om samen met uw ex-partner een ouderschapsplan op te stellen. Hierin legt u afspraken vast over uw minderjarige kinderen. Eén van de onderwerpen die hierin standaard staat, is het recht op informatie en consultatie over het kind. Het is niet altijd mogelijk samen een ouderschapsplan op te stellen. In dat geval kunt u een aparte informatie- en consultatieregeling vastleggen.

Informatie- en consultatieregeling

U kunt een informatie- en consultatieregeling vastleggen als u er samen niet in slaagt een ouderschapsplan op te stellen. Of als u een niet-verzorgende zonder gezag bent. In de informatie- en consultatieregeling spreekt u af hoe vaak bepaalde informatie wordt gegeven en op welke manier. U mag zelf bepalen hoe u de regeling invult. Als u er samen niet uitkomt, kunt u aan de rechter vragen om een informatie- en consultatieregeling vast te stellen. Bij de vaststelling van deze regeling moeten kinderen vanaf 12 jaar hun mening geven. Bij jongere kinderen is dit niet verplicht.

Informatieverstrekking door derden

Sommige mensen beschikken door hun beroep over belangrijke informatie over het kind. Bijvoorbeeld een leerkracht, hulpverlener of arts. Zij zijn verplicht informatie te verstrekken aan de niet-verzorgende als hij of zij daarom vraagt. Het moet een concrete vraag zijn en het moet gaan over belangrijke feiten en omstandigheden.

De informatie moet bovendien gaan over het kind of de verzorging en/of opvoeding van het kind. De niet-verzorgende kan bijvoorbeeld bij de schoolleiding informeren naar de schoolprestaties van het kind. Het is dan redelijk als de school deze ouder uitnodigt op een ouderavond.

Uitzonderingen informatieverstrekking door derden

Er zijn uitzonderingen op de plicht informatie te verstrekken. Een instantie hoeft geen informatie te geven als:

  • de informatie ook niet aan de verzorgende gegeven wordt, bijvoorbeeld vanwege het beroepsgeheim van een arts;
  • het geven van informatie in strijd is met de belangen van het kind.

Weigeren van informatieverstrekking door derden

Als de derde (arts, hulpverlener of bijvoorbeeld leerkracht) weigert informatie te geven, kan de niet-verzorgende de rechter verzoeken om te bepalen dat de informatie alsnog wordt gegeven. Scholen beschikken over een klachtenregeling. Bij de klachtencommissie van de school kan de ouder de weigering om informatie te verstrekken aankaarten.

Bron: Rijksoverheid

Comment Section

1 reactie op “Heb ik als niet verzorgende ouder na de scheiding recht op informatie over mijn kind?


Door Igor op 30 december 2017

Nou dat is mooi.. Het werkt alleen niet. Ik ben in 2012 gescheiden zonder ouderschapsplan. De rechter vond dat jeugdzorg dat maar op moest pakken.
De middelbare school van mijn zoon verwees mij naar het magister en verdere informatie kreeg ik niet omdat mijn zoon 14 dat niet wilde. Ook de jeugdzorg kreeg geen informatie en werd de school uitgewerkt toen ze voor een onverwachts gesprek met mijn zoon (die jeugdzorg ontliep) kwamen. Hij wilde dat gesprek niet en school weigerde dus mee te werken.
Ook de andere middelbare school verwees mij naar het magister van mijn dochter en wilde geen gesprek met mij. Zij werkte wel mee met jeugdzorg maar wilde mij nooit meer zien.
Na anderhalf jaar werd de OTS afgesloten, kinderen wilde mij niet zien.. Kreeg nog een contactverbod. Mijn oudste is 19 en mijn jongste 16, inmiddels heb ik ook geen gezag meer en de kinderen niet meer gezien vanaf het moment dat ik de deur uitliep.
Bijna 6 jaar. Van de jongste weet ik echt niets ze doet dit jaar examen maar wat ze daarna gaat doen? Heeft ze vriendjes?
Als de kinderen( je ex) niet wilt meewerken heb je mooi het na kijken.

Plaats een reactie