35 vragen over het ouderschapsplan | Ook nuttig bij urgentie

35 vragen over het ouderschapsplan | Ook nuttig bij urgentie

Als je uit elkaar gaat, na een huwelijk of na samenwonen, kan dat nare consequenties hebben. Het is daarom belangrijk om een ouderschapsplan te laten opstellen door een register mediator of een notaris. In dit artikel lees je hoe je dat vlot en makkelijk kunt laten doen. Ook voor een urgentie voor een huurwoning kan een ouderschapsplan belangrijk zijn. Steeds meer gemeenten en woningbouwverenigingen vragen om een ouderschapsplan als je in aanmerking wilt komen voor een urgentieverklaring voor een nieuwe huurwoning. Wil je gelijk een ouderschapsplan gaan maken? Kijk dan even naar deze pagina: ouderschapsplan maken

Wanneer heb je een ouderschapsplan nodig?

Een ouderschapsplan heb je nodig als je minderjarige kinderen hebt en jij en je partner gaan uit elkaar. Soms is een ouderschapsplan verplicht. Bijvoorbeeld in geval van een echtscheiding, een scheiding van tafel en bed of de ontbinding van een geregistreerd partnerschap. Maar ook als het niet verplicht is, kan het goed zijn om een ouderschapsplan op te stellen. Bijvoorbeeld als je uit elkaar gaat na samenwonen. Ook als je een urgentieverklaring nodig hebt kan een ouderschapsplan uitkomst bieden.

Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is het stuk dat je opstelt als je uit elkaar gaat en minderjarige kinderen hebt. Hierin neem je alle afspraken op die betrekking hebben op hoe jullie van plan zijn voor jullie kinderen te gaan zorgen en alles waar daarmee te maken heeft. Het ouderschapsplan is alleen nodig voor kinderen tot 18 jaar.

Wat moet er in een ouderschapsplan staan?

In het ouderschapsplan komen alle zaken die te maken hebben met jullie kind(eren) als het gaat om de situatie tijdens en na het uit elkaar gaan. Ook dingen waarover je nu misschien nog niet hebt nagedacht, maar die wel gaan spelen in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan: de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, de hoogte van de kinderalimentatie, hoe en hoe vaak overleggen jullie over de kinderen, wie beslist er over medicijnen, wie brengt en haalt de kinderen, wie regelt de afspraken bij de tandarts, wie betaalt de laptop en de nieuwe fiets, mogen nieuwe partners mee naar de ouderavond, enzovoorts.

In welke gevallen is een ouderschapsplan verplicht?

Je bent door de wet verplicht om een ouderschapsplan te maken bij een echtscheiding, een scheiding van tafel en bed en bij een ontbinding van een geregistreerd partnerschap. Als alleen de moeder het ouderlijk gezag heeft, dan is er ook geen ouderschapsplan verplicht.

Waarom een ouderschapsplan als het niet verplicht is?

In een aantal gevallen is het wettelijk verplicht om een ouderschapsplan te. Maar ook als het niet verplicht is, zoals bijvoorbeeld na samenwonen, is het verstandig om tóch een ouderschapsplan te  maken. Daar zijn een aantal goede redenen voor. Zo voorkom je problemen met je ex-partner want je legt al jullie afspraken vast op papier. Dat geeft duidelijkheid en dus minder kans op problemen met elkaar. Ook afspraken over alimentatie kan je opnemen in het ouderschapsplan. Dat geeft je zekerheid over de financiële mogelijkheden voor de kinderen. En nog een goede reden is dat een ouderschapsplan kan helpen om urgentie te krijgen voor een woning.

Drie goede redenen om een ouderschapsplan te maken

  1. Vaak verlenen woningbouwverenigingen pas urgentie als je een officieel ouderschapsplan kunt laten zien, gewaarmerkt door een Register Mediator of een Notaris.
  2. Duidelijke alimentatieafspraken. In het ouderschapsplan kan je ook de afspraken vastleggen over de alimentatie die jullie overeenkomen. Dat geeft zekerheid en duidelijkheid voor jullie beiden en ook voor de kinderen.
  3. Het vastleggen van juridisch juiste afspraken in het ouderschapsplan voorkomt dat jullie problemen met elkaar krijgen over de interpretatie van wat jullie hebben afgesproken.

Hoe kan je urgentie krijgen voor een woning?

Urgentie krijgen voor een woning is niet makkelijk. Als je uit elkaar gaat en jij en je kinderen hebben geen huis meer, dan ben je er bij gebaat om zo snel mogelijk een woning toegewezen te krijgen. Veel woningbouwverenigingen verlenen wel urgentie als je een officieel ouderschapsplan kunt overleggen, met stempel van een Register Mediator of Notaris.

Hoe maak je een ouderschapsplan?

Als je zelf een ouderschapsplan gaat opstellen ben je misschien bang dat je niet precies weet hoe dat moet. Dat is logisch, want er moet nogal wat op papier komen. En juridisch moet het ook nog kloppen. Wij hebben daar een hele mooie oplossing voor bedacht. We hebben een lange lijst met vragen opgesteld. Bij het beantwoorden van deze vragen kom je vanzelf langs alle punten waarover jullie beslissingen moeten nemen. Zo weet je zeker dat je niets vergeet. Met de antwoorden maken wij direct een eerste concept ouderschapsplan. En dat rolt gewoon in je mailbox. Wil je gelijk starten?  Maak dan hier een account aan en begin gelijk.

Het officieel vastleggen van het ouderschapsplan, hoe werkt dat?

Wij bieden je de mogelijkheid om je ouderschapsplan officieel te laten vastleggen. Als je nog geen ouderschapsplan hebt kan je dat, op een makkelijke manier, via onze site opstellen. Wij kijken dat vervolgens na en checken de mogelijke knelpunten. Dan bespreken jullie het ouderschapsplan met een van onze registermediators. Na de bespreking maken we het ouderschapsplan helemaal in orde. Daarna kunnen jullie het ondertekenen. Ook de registermediator ondertekent en zet er een stempel op, zodat het een officieel vastgesteld ouderschapsplan is.

Hoeveel kost het om een ouderschapsplan te maken?

Wij hebben vaste prijzen zodat je precies weet waar je aan toe bent. Onder aan dit artikel kan je daar meer over lezen. Wil  je gelijk  een ouderschapsplan gaan opstellen? Dat kan hier.

Tot welke leeftijd is een ouderschapsplan verplicht?

Er is alleen een ouderschapsplan nodig voor kinderen tot 18 jaar. Zijn jullie kinderen 18 jaar of ouder, dan mág je wel afspraken in een ouderschapsplan neerleggen maar het is niet verplicht. Vaak worden er nog wel afspraken opgenomen over studiekosten voor kinderen van 18 tot bijvoorbeeld 23 jaar (of ouder, als je dat wilt afspreken).

Is voor stiefkinderen of adoptiekinderen ook een ouderschapsplan nodig?

Een ouderschapsplan maak je voor  jullie gezamenlijke kinderen en de kinderen over wie je gezamenlijk het gezag uitoefent. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij samengestelde gezinnen waarbij je het gezag hebt verkregen over het kind uit een eerdere relatie.

Voor kinderen die wel deel uitmaken van het gezin maar waarvoor het bovenstaande niet geldt, is het dus wettelijk niet verplicht een plan op te stellen. Uiteraard mag dit wel.

Moet je het ouderschapsplan met je kinderen bespreken?

De wet bepaalt dat in het ouderschapsplan moet worden opgenomen op welke manier je kinderen zijn betrokken bij het opstellen van het plan. De mate en manier waarop je je kind betrekt is afhankelijk van de leeftijd van je kind. Over het algemeen kan je stellen dat; hoe ouder je kind, hoe meer je kind betrokken moet worden bij het opstellen van het ouderschapsplan. In de praktijk wordt een kind als te jong beschouwd als het jonger is dan drie à vier jaar.

Staan er alimentatieafspraken in het ouderschapsplan?

Ook de afspraken over kinderalimentatie worden in het ouderschapsplan opgenomen. Uitgangspunt is dat je samen bepaalt wat een goed bedrag aan alimentatie is in jullie geval. Kom je er niet uit? Dan kan je het overleggen met een van onze mediators. Je kan ook kiezen voor een kinderalimentatieberekening. Het bedrag waarover jullie het uiteindelijk eens worden, wordt opgenomen in het ouderschapsplan.

Gaat het ouderschapsplan naar de rechter?

Als het ouderschapsplan is opgesteld bij een echtscheiding, of bij een ontbinding van een geregistreerd partnerschap, dan gaat het ouderschapsplan naar de rechter. De rechter doet een uitspraak over het ouderschapsplan. Als jullie het met elkaar eens zijn zal de rechter meestal de afspraken uit jullie ouderschapsplan honoreren. Als je uit elkaar gaat na een relatie (dus niet getrouwd of geregistreerd partnerschap) dan gaat het ouderschapsplan niet naar de rechtbank.

Wat kan je doen als je partner zich niet aan het ouderschapsplan houdt?

In eerste instantie kan je met je partner overleggen over waarom hij/zij zich niet aan het ouderschapsplan houdt. Misschien komen jullie door open overleg tot een goede oplossing. Lukt dat niet, dan kunnen jullie een gesprek met een van onze mediators vragen. Mocht dat ook niet lukken, dan is een laatste redmiddel een uitspraak van de rechter vragen.

Wat als jullie het niet eens kunnen worden?

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat jij en je partner het niet eens kunnen worden over de inhoud van het ouderschapsplan. Als het goed is komen jullie er met behulp van een van onze mediators wel uit en vinden we samen een oplossing die voor jullie beiden acceptabel is. En lukt het helemaal niet? Dan kan je de rechter vragen om te beslissen.

Wat is co-ouderschap?

Bij co-ouderschap deel je de dagelijkse zorg en opvoeding van de kinderen zoveel mogelijk. Je kind woont dan afwisselend bij jou en je ex-partner. Je neemt allebei de opvoeding en verzorging van jullie kind op je. Co-Ouderschap is geen wettelijke term. Dus in de praktijk spreekt men wel van co-ouderschap maar in het ouderschapsplan omschrijf je dat door een (ongeveer) gelijke verdeling van de zorg op te nemen.

Hoe regel je co-ouderschap?

Je spreekt over co-ouderschap als je na de scheiding beiden ongeveer evenveel tijd wilt besteden aan de opvoeding van je kinderen. Co-ouderschap is niet een juridische term. Dit betekent dat je het woord co-ouderschap niet apart hoeft op te nemen in het ouderschapsplan. Je kan dus niet zoiets opstellen als een co-ouderschapsplan. Er is sprake van co-ouderschap als je een tijdverdeling opstelt waarbij jullie in de verzorging van de kinderen ongeveer allebei een gelijk aandeel van de tijd hebben. In de Zorg- en Contactregeling (ook wel omgangsregeling genoemd) die aan het ouderschapsplan wordt vastgehecht wordt de dagelijkse verdeling opgenomen. Zo regel je het co-ouderschap.

Wat is een omgangsregeling?

De omgangsregeling is onderdeel van het ouderschapsplan. De omgangsregeling wordt ook wel de Zorg- en Contactregeling genoemd. De omgangsregeling is de dagelijkse verdeling van de zorg. Daarin staat op welke dagen de kinderen bij welke ouder zijn, hoe het geregeld is op feestdagen, hoe de overdacht van de ene naar de andere ouder gaat. Je kan de omgangsregeling zien als een gedetailleerd schema waarin is opgenomen hoe de verdeling van de zorg voor de kinderen er per dag uit ziet. De praktische zaken dus.

Een Zorg- en Contactregeling, wat is dat?

De Zorg- en Contactregeling is hetzelfde als een omgangsregeling. Het is een ander woord voor hetzelfde, namelijk een duidelijk schema van de zorg voor de kinderen.

Wat is ouderlijk gezag?

Of je nou bij elkaar bent, of uit elkaar gaat, het gezag over je kinderen blijft hetzelfde. Je blijft beiden ouders van je kinderen. Meestal heb je als ouder het gezag over je kinderen.

Wat houdt het in om ouderlijk gezag te hebben?

Ouderlijk gezag betekent dat je als ouder bepaalde rechten en plichten hebt. Je bent wettelijk vertegenwoordiger van je kind. Dat betekent dat je beslissingen mag nemen voor je kind. Bijvoorbeeld of je kind een bepaalde operatie moet krijgen. Of naar welke school je kind gaat. Het betekent ook dat je erop wordt aangesproken als je kind schulden maakt of schade veroorzaakt.

Tot welke leeftijd bestaat er ouderlijk gezag?

Ouderlijk gezag eindigt als het kind 18 wordt. Dan is je kind meerderjarig. Je moet nog wel de kosten van levensonderhoud en studie blijven betalen tot je kind 21 jaar is.

Wijzigt het ouderlijk gezag als je uit elkaar gaat?

 Beide ouders hebben gelijke rechten en plichten ten opzichte van de kinderen. Het ouderlijk gezag is uitsluitend gebaseerd op de relatie kind-ouder niet op de relatie tussen ouders onderling. Als je uit elkaar gaat verandert hier niets aan.. De afspraken die je over de verdeling van de zorg en opvoeding maakt neem je op in het ouderschapsplan.

Hou je beiden het ouderlijk gezag als je uit elkaar gaat?

Als je uit elkaar gaat blijft het gezamenlijk ouderlijk gezag bestaan. Hiervan kan alleen worden afgeweken in extreme gevallen. Ook als je ongehuwd bent of samen met je (nieuwe) partner kan je gezamenlijk ouderlijk gezag hebben.

Kan je ouderlijk gezag kwijtraken als je uit elkaar gaat?

Alleen als er hele grote problemen zijn tussen jou en je (ex)-partner die nadelig zijn voor je kind kan de rechter besluiten het gezag aan één van jullie toe te wijzen. Dit kan in de echtscheidingsprocedure of later. De rechter kijkt bij zijn beslissing alleen naar het belang van je kind. Alleen als de rechter denkt dat je kind het risico loopt tussen jullie klem komen te zitten, kent hij het gezag aan één ouder toe. Voordat hij een beslissing neemt zal de rechter ook altijd de mening van de kinderen vragen. Ook een kind van 12 jaar of ouder kan de rechter vragen om het ouderlijk gezag aan een van de ouders toe te wijzen.

Wie kunnen er ouderlijk gezag hebben?

Iedereen die 18 jaar of ouder is kan gezag hebben. Je kan geen gezag hebben als je onder curatele staat of een geestelijke stoornis hebt. De moeder krijgt automatisch het ouderlijk gezag. De vader heeft automatisch het gezag als het kind geboren is tijdens het huwelijk of tijdens het geregistreerd partnerschap. Is er geen huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan kan de vader gezag aanvragen. De vader moet dan eerst het kind erkennen. Sinds 1 april 2014 geldt dit ook de vrouwelijke echtgenote of vrouwelijke geregistreerde partner van de moeder.

Kan je nieuwe partner gezag krijgen over de kinderen?

Een nieuwe partner kan onder de volgende voorwaarden gezag krijgen over je kinderen:

– Heeft het kind al een andere ouder? Dan moet je samen met je nieuwe partner tenminste 1 jaar voor het kind hebben gezorgd en je moet als ouder tenminste 3 jaar lang alleen het gezag hebben gehad.

– Heeft je kind geen andere ouder? Dan moet je als ouder alleen het gezag hebben, je partner moet een goede band hebben met het kind, het kind moet kunnen opgroeien in een veilige omgeving, het kind moet zich goed kunnen ontwikkelen. Een kind van 12 jaar of ouder mag hier zelf ook z’n mening over geven bij de rechter.

Kan het ouderschapsplan nog gewijzigd nadat het is getekend?

Een ouderschapsplan is altijd een momentopname. Je probeert op dit moment de situatie zo  goed  mogelijk te omschrijven en heldere afspraken te maken voor de toekomst. Maar je kinderen worden groter, situaties veranderen, en dus is het goed om het ouderschapsplan daarop aan te passen. In het ouderschapsplan maak je ook afspraken over de periode waarop je het ouderschapsplan weer tegen het licht gaat houden. Als je een wijziging aanbrengt, dan is het belangrijk dat jullie beiden je handtekening en de datum bij de wijziging zetten. Dan is het rechtsgeldig. Een eenzijdige wijziging is niet rechtsgeldig.

Hoeveel kost een ouderschapsplan?

Voor het hele traject van het ouderschapsplan is het mogelijk om een vergoeding van de kosten aan te vragen. Dat heet rechtsbijstand. Een beetje een verwarrende term want het is niet hetzelfde als een rechtsbijstandsverzekering. Het is een vergoeding die afhankelijk is van de hoogte van je inkomen en vermogen. Mét de vergoeding hoeft het maar € 61,- te kosten. Zonder deze vergoeding zijn de kosten van het hele traject € 447,50 per persoon.

Hoe kan je een vergoeding van de kosten van het ouderschapsplan aanvragen?

Als je de vergoeding van de kosten wilt aanvragen sturen we je het aanvraagformulier even toe. Wij vragen de vergoeding dan voor je aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Met deze link ga je naar onze contactgegevens.

Wat zijn de voorwaarden voor de vergoeding?

Om in aanmerking te kunnen komen voor de vergoeding van de kosten van het ouderschapsplan zijn er een paar voorwaarden waar je aan moet voldoen:

  • Je mag niet te veel verdienen
  • Je mag niet te veel vermogen hebben

Wat is de inkomensgrens voor de vergoeding?

Om in aanmerking te kunnen komen voor de vergoeding mag je bruto inkomen per jaar niet hoger zijn dan € 44.000,-. Er wordt uitgegaan van je inkomen van 2 jaar geleden.

Wat is de vermogensgrens om in aanmerking te komen voor de vergoeding?

Het maximale vermogen dat je mag bezitten om nog in aanmerking te kunnen komen voor de vergoeding van de kosten van het ouderschapsplan is € 31.747.

Moet je zelf nog wat betalen?

Voldoe je aan de vereisten voor de vergoeding? Dan kunnen wij de vergoeding voor je aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad controleert je inkomen bij de Belastingdienst. Zit je onder de grens? Dan krijg je de vergoeding en bepaalt de Raad hoe hoog je eigen bijdrage is. Deze is € 61,-, of € 121,-. Je krijgt daarvan bericht van de Raad.

Let op! Ga uit van je eigen inkomen

Voor het bepalen van het recht op de vergoeding moeten jullie ieder uitgaan van jullie eigen inkomen. Het kan dus zo zijn dat jij wel recht hebt en je partner niet, of andersom, of allebei. Een voorbeeld: Je partner heeft een hoog inkomen. Jij hebt zelf geen inkomen omdat jullie samen leefden van het inkomen van je partner. Nu gaan jullie uit elkaar maar jullie wonen nog wel bij elkaar. Je kan dan toch de vergoeding aanvragen.

Zelf een ouderschapsplan maken via de echtscheidingsapp

Wil je nu zelf een ouderschapsplan maken? Dat kan! Met deze link kan je een account aanmaken. En is er iets niet duidelijk? Neem dan even contact met ons op via deze link: contact Stichting Oprechtscheiden

Over de schrijver
Mijn naam is Mirjam Timmerman en ik ben jurist. Ik ben in 1993 afgestudeerd in het Internationaal recht. Samen met mijn collega, ben ik een van de initiatiefnemers van Stichting Oprecht Scheiden. In onze echtscheidingspraktijk hebben wij dagelijks met scheidingen te maken. Ook privé zien we het scheidingsleed om ons heen. Met onze stichting hebben wij ons ten doel gesteld mensen in een scheidingssituatie zo goed mogelijk te helpen. We houden van ons werk en proberen daarom altijd te streven naar de hoogste kwaliteit. We zorgen voor constante bijscholing en blijven in ons vakgebied op de hoogte van wat speelt. Met onze stichting willen we een platform bieden waar alle informatie over scheiden samenkomt. We vinden dat goed geïnformeerde mensen beter in staat zijn om de juiste beslissingen te nemen. Dat voorkomt veel ruzie en beperkt ook de last die de kinderen hebben van een scheiding.
Reactie plaatsen