28 vragen over kindgebonden budget bij echtscheiding

28 vragen over kindgebonden budget bij echtscheiding

Als je uit elkaar gaat, krijg je ook te maken met wijzigingen in toeslagen. Zoals bijvoorbeeld het kindgebonden budget. Als je gaat scheiden, moet je afspreken wie van jullie de kinderbijslag en het kindgebonden budget krijgt. Hoe dat precies zit kan je hier lezen.

Heeft het kindgebonden budget invloed op de hoogte van de alimentatie?

Het kindgebonden budget kan een rol spelen bij het maken van een alimentatieberekening. Hoe je als ouders het bedrag van het kindgebonden budget verdeeld kan je meenemen in de vaststelling van de alimentatie. Krijgt de ene partner het kindgebonden budget? Dan kan de andere partner misschien minder alimentatie betalen.

Wat is kindgebonden budget?

Als je kinderbijslag krijgt je inkomen is niet te hoog, dan krijg je misschien kindgebonden budget van de Belastingdienst. Dit is een extra bijdrage voor gezinnen met kinderen. Het kindgebonden budget wordt iedere maand betaald.

Wat is de meest gunstige optie voor ons?

Het kan soms veel uitmaken wie het kindgebonden budget krijgt. Want hoe lager het inkomen, hoe hoger de toeslag. Het uitgangspunt is: de ouder bij wie het kind staat ingeschreven heeft het recht om de kinderbijslag te innen. En daarmee ook het kindgebonden budget. Het kindgebonden budget wordt namelijk uitbetaald aan de ouder die de kinderbijslag ontvangt. Alleen de ouder die kinderbijslag van de SVB krijgt kan kindgebonden budget aanvragen. Het adres van inschrijving van het kind kan dus financiële gevolgen hebben.

Hoeveel kindgebonden budget krijg ik?

Reken met de proefberekening uit hoeveel kindgebonden budget jij of je ex kunt krijgen.

Wil jíj het kindgebonden budget krijgen na de scheiding?

Dan moet je het kind inschrijven op jouw adres. Op het adres waar het kind staat ingeschreven wordt de kinderbijslag uitbetaald. Aan die ouder zal de Belastingdienst dan ook het kindgebonden budget uitbetalen.

Krijg jij de kinderbijslag, maar gaan je kinderen bij je ex wonen?

Dan kan je ex bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de kinderbijslag op zijn/haar naam zetten. Vanaf dat moment krijgt je ex van de Belastingdienst ook het kindgebonden budget. Het adres waar het kind is ingeschreven is bepalend.

Jij krijgt de kinderbijslag en de kinderen gaan bij jou wonen?

Als jij degene bent die de kinderbijslag ontvangt en je wil dit zo houden, dan hoef je bij de scheiding niets te doen. Het kindgebonden budget blijft ook gewoon doorlopen.

Krijgt je ex de kinderbijslag? Maar de kinderen gaan bij jou wonen?

Dan kan je bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de kinderbijslag op jouw naam zetten. Vanaf dat moment krijg je van de Belastingdienst ook het kindgebonden budget. Het adres waar het kind is ingeschreven is bepalend.

Wil je dat je ex het kindgebonden budget krijgt?

Dan moet je het kind inschrijven op het adres van je ex. Op het adres waar het kind staat ingeschreven wordt de kinderbijslag uitbetaald. Aan die ouder zal de Belastingdienst dan ook het kindgebonden budget uitbetalen. Op de site van de SVB lees je hoe je deze wijziging voor de kinderbijslag doorgeeft.

Wil je allebei kindgebonden budget krijgen?

Heb je meerdere kinderen? Dan kan je allebei kindgebonden budget krijgen, elk voor een ander kind. Schrijf dan op ieder adres een kind in. Vraag dan allebei voor dat betreffende kind kinderbijslag aan. Dat kan voor het kind dat op jouw adres staat ingeschreven. De SVB geeft dit door aan de Belastingdienst en die betaalt vervolgens het kindgebonden budget aan ieder van jullie. De SVB geeft je wijzigingen voor de kinderbijslag aan de Belastingdienst door. Je krijgt binnen 5 weken een beschikking in Mijn toeslagen. Daarna betaalt de Belastingdienst het kindgebonden budget uit.  Naar de SVB

Vanaf welk moment kan de wijziging van het KGB plaatsvinden?

Nadat de advocaat het verzoek tot echtscheiding of beëindiging partnerschap indient bij de rechtbank, kan je via de Belastingdienst doorgeven dat jullie uit elkaar gaan. Of je vanaf dat moment al kinderbijslag en kindgebonden budget op jouw naam kan aanvragen hangt af van het adres waar de kinderen staan ingeschreven. Zijn de kinderen op dat moment op jouw adres ingeschreven, dan kan je het aanvragen.

We wonen nog bij elkaar, maar zijn wel met de scheiding bezig. Kunnen we dan het kindgebonden budget wijzigen?

Vanaf het moment dat het echtscheidingsverzoek (of beëindiging partnerschap) is ingediend bij de rechtbank kan je verzoeken om het kindgebonden budget te wijzigen naar de andere ouder. Het kind staat immers nog ingeschreven op het adres waar jullie beiden wonen. Als een van jullie gaat verhuizen komen de kinderbijslag en het kindgebonden budget terecht bij de ouder waar het kind is (of wordt) ingeschreven. Zodra het kind is ingeschreven geef je dit door aan de gemeente en de SVB. De SVB maakt dan de kinderbijslag over aan de ouder waar het kind is ingeschreven. Daarna meldt de SVB dit aan de Belastingdienst, die vervolgens het kindgebonden budget overmaakt.

Wij hebben co-ouderschap. Hoe verdelen we het kindgebonden budget?

Als je co-ouderschap hebt bekijk dan samen wat voor jullie gunstig is. De ouder met het laagste inkomen, krijgt meestal een hoger kindgebonden budget. Het is dan voordelig om het kind op dat adres in te schrijven. De ouder waarbij het kind is ingeschreven ontvangt de kinderbijslag en daardoor ook het kindgebonden budget. Als jullie dit vervolgens onderling willen verdelen, dan kunnen jullie dit opnemen in het ouderschapsplan.

Kunnen we een proefberekening maken voor het kindgebonden budget?

Op de site van de Belastingdienst kun je beiden een proefberekening maken. Daarmee kan je bepalen wie het meeste kindgebonden budget kan krijgen. En dus het beste de aanvrager van de kinderbijslag kan worden. In de toekomst kan dat misschien weer anders zijn. Dan kun je dat weer doorgeven aan de SVB.  De SVB geeft het weer door aan de Belastingdienst.

Wanneer is er sprake van co-ouderschap?

Co-ouderschap is niet iets wat op officieel hoeft te zijn vastgelegd. Je bent co-ouders als de zorg van de kinderen ongeveer 50-50 is verdeeld. Je bent co-ouder als je kinderen op jaarbasis gemiddeld ten minste 3 dagen per week bij jou wonen én ten minste 3 dagen per week bij je ex wonen. Om na te gaan of je hieraan voldoet, hoef je de dagen van een week niet vanaf maandag te tellen. Ook als je kind om en om 1 week bij jou en 1 week bij je ex woont, is er sprake van co-ouderschap.

Dus je bent co-ouder in de volgende gevallen:

 • Je kind woont ten minste 3 hele dagen per week bij jou. Én ten minste 3 hele dagen per week bij je ex.
 • Je kind woont om en om 1 week bij jou en 1 week bij je ex.
 • Heb je 1 kind, co-ouderschap en wil je kindgebonden budget aanvragen?

  Kies dan samen met je ex welke ouder de aanvrager van de kinderbijslag wordt. Geef je keuze aan de SVB door. Zij geven aan de Belastingdienst door wie de aanvrager is van de kinderbijslag. Deze persoon krijgt dan het kindgebonden budget van de Belastingdienst.

  Heb je 2 of meer kinderen, co-ouderschap en wil je KGB aanvragen?

  Kies samen met je ex welke ouder de aanvrager van de kinderbijslag wordt. Je kan 1 ouder kiezen maar je kan ook allebei voor verschillende kinderen kinderbijslag aanvragen. Dan kan je allebei kindgebonden budget krijgen.

  Kan je de kinderen ‘verdelen’ over jullie adressen?

  Omdat het adres van inschrijven van het kind bepalend is voor de uitbetaling van de kinderbijslag en het kindgebonden budget, kan het financieel aantrekkelijk zijn om, als je meerdere kinderen hebt, deze te ‘verdelen’ qua inschrijving. Als jullie ene kind bij jou is ingeschreven en jullie andere kind bij je ex partner, kunnen jullie beiden kinderbijslag ontvangen en, als je aan de verdere voorwaarden voldoet, ook kindgebonden budget. De inschrijving van je kind op jouw adres of dat van je ex zegt niets over het aantal dagen dat een kind bij je verblijft. Het zegt ook niets over het ‘kiezen’ van het kind voor de ene of de andere ouder.

  Heb ik recht op kindgebonden budget?

  De voorwaarden die zijn verbonden aan het kindgebonden budget zijn:

  • Je hebt 1 of meer kinderen jonger dan 18 jaar
  • Van de Sociale Verzekeringsbank ontvang je kinderbijslag
  • Je inkomen is niet te hoog
  • Ook je vermogen mag niet te hoog zijn
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning

   Wat is de hoogte van het kindgebonden budget?

   De hoogte van het kindgebonden budget is afhankelijk van je inkomen, je vermogen en de leeftijd van je kind(eren).

   Kindgebonden budget berekenen

   Wil je weten hoeveel kindgebonden budget je krijgt? Maak dan een proefberekening op de site van de Belastingdienst.

   Wanneer krijg je kindgebonden budget?

   Het kindgebonden budget na de geboorte van je kind. Vanaf de eerste dag van de volgende maand. Krijg je al een toeslag van de Belastingdienst? Zoals een huurtoeslag of zorgtoeslag? Dan hoef je het kindgebonden budget niet aan te vragen. Je ontvangt dan vanzelf een brief van de Belastingdienst. Daarin staat de hoogte van je toeslag. Na een scheiding moet je de wijzigingen wel doorgeven aan de SVB. De SVB geeft dit vervolgens door aan de Belastingdienst. Zij zorgen er dan voor dat het kindgebonden budget wordt uitbetaald. Meer informatie op de website van de Belastingdienst

   Wanneer stopt het kindgebonden budget?

   Je kunt alleen kindgebonden budget krijgen als je ook kinderbijslag krijgt. Stopt je kinderbijslag? Bijvoorbeeld omdat je kind 18 jaar is geworden. Dan stopt het kindgebonden budget ook. Meer informatie over wanneer de kinderbijslag stopt

   Geen kinderbijslag en toch kindgebonden budget?

   Krijg je geen kinderbijslag voor je kind van 16 of 17 jaar? Dan kan je in deze twee gevallen toch kindgebonden budget krijgen:

   • De kinderbijslag is gestopt omdat je kind niet meer op school zit en geen startkwalificatie heeft gehaald (een startkwalificatie is een diploma van de havo, het vwo, of het mbo niveau 2 of hoger). Het maakt hier niet uit of je kind thuis woont of niet.
   • Je kind woont niet thuis en je betaalt minimaal € 433,- per kwartaal voor de verzorging van je kind.

    De SVB geeft aan de Belastingdienst door dat je weer kindgebonden budget kunt krijgen. Je hoeft dit dus niet zelf te regelen.

    Moet ik de verhuizing na de echtscheiding doorgeven?

    Op het moment dat je gaat verhuizen als gevolg van je scheiding, moet je het nieuwe adres doorgeven aan de gemeente. Is het je partner die verhuist? Dan moet je partner de adreswijziging doorgeven aan de gemeente. Het adres waar jullie je kind inschrijven bepaalt aan wie de kinderbijslag en het kindgebonden budget worden uitbetaald.

    Kindgebonden budget aanvragen na echtscheiding?

    Je moet zelf kindgebonden budget aanvragen als je voor het eerst kinderbijslag krijgt en nog geen toeslag van de Belastingdienst ontvangt

    Hoe kan ik de wijziging aan de Belastingdienst doorgeven?

    Geef met Mijn toeslagen de wijziging ‘Wij gaan scheiden of uit elkaar’ door. Log in op Mijn toeslagen met je DigiD. Klik in het menu ‘Wijziging doorgeven’ op ‘Gezin en huishouden’. Ga vervolgens naar ‘Wij gaan scheiden of uit elkaar’ en beantwoord de vragen. Inloggen op Mijn toeslagen. Hou de aanvraagdatum van je echtscheiding of beëindiging partnerschap bij de hand. Nadat je de wijziging doorgeeft aan de Belastingdienst maken zij een nieuwe berekening van het kindgebonden budget met alleen jouw inkomen. Je krijgt dan een nieuwe beschikking. De Belastingdienst heeft ook een scheiden-checklist gemaakt, die op basis van 4 vragen een persoonlijk overzicht geeft van de belastingen en toeslagen die je moet regelen.

    Hoe lang duurt het voordat het kindgebonden budget is gewijzigd?

    Binnen 5 weken na doorgeven van de wijziging zie je bij ‘Mijn beschikkingen’ de aanpassingen. Daarna betaalt de Belastingdienst het nieuwe bedrag uit.

    Je echtscheiding van A tot Z goed geregeld via SOS!

    Als je andere vragen hebt over je scheiding dan kan je natuurlijk makkelijk even contact met ons opnemen. Dat kan via chat, mail of telefoon. Of vul hier het vragenformulier even in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

    Meer informatie:

Over de schrijver
Mijn naam is Normand Jones en in 2001 ben ik begonnen als zelfstandige en heb Jones Mediation en Coaching opgericht. Daarvoor heb ik ruim 25 jaar in het bedrijfsleven gewerkt als financieel specialist. Dit betekent dat ik in mijn mediations een gedegen financiele achtergrond meeneem. Ik ben aangesloten bij de MfN (voorheen NMI) en sta geregistreerd als registermediator. Daarnaast ben ik lid van de Mediators Federatie Nederland (MfN). Regelmatig werk ik als registermediator voor de Rechtbank Haarlem, de Rechtbank Alkmaar en het Hof van Justitie in Amsterdam. In mijn mediationpraktijk zie ik voornamelijk echtscheidingen, maar ook zakelijke conflicten zoals bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding.Mediator EN coach Naast registermediator ben ik ook Coach en als zodanig lid van de Nederlandse Orde voor BeroepsCoaches (NOBCO) en de European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Als coach begeleid ik mensen in diverse situaties. Dat kunnen privé-situaties zijn maar ook zakelijk. Soms liggen mediation en coaching in elkaars verlengde.Stichting Oprecht Scheiden In mijn praktijk kom ik veel mensen tegen met problemen van allerlei aard. Vooral in geval van echtscheidingen zie ik veel moeilijke situaties. Een aantal jaar geleden heb ik daarom Stichting Oprechtscheiden opgericht. Het doel van deze stichting is om het echtscheidingsleed zo veel mogelijk te verzachten door een platform te bieden met goede en uitgebreide informatie op het gebied van scheiden. Op de site van Stichting Oprecht Scheiden kunnen mensen bovendien een groot deel van hun scheiding zelf voorbereiden zodat ze zelf de regie houden over hun leven.
Reactie plaatsen