We helpen je graag
Stel je vraag

Page content

Hoe verloopt de rechtszaak bij vaststelling, wijziging of beëindiging van alimentatie?

Een rechtszaak voor vaststelling, wijziging of beëindiging van alimentatie via de rechter begint altijd met een verzoekschrift. U heeft  een advocaat nodig. De advocaat stelt het verzoekschrift op.

  • Verzoekschrift
  • Verweerschrift
  • Zitting
  • Beslissing
  • Hoger beroep en cassatie

Verzoekschrift

Voorafgaand aan de rechtszaak, moet u in In het verzoekschrift het volgende vermelden:

  • bij een verzoek om partneralimentatie:naam, voornamen, geboortedatum en adres van u en uw ex-partner;
  • bij een verzoek om kinderalimentatie voor een minderjarig kind: naam, voornamen, geboortedatum en adres van het minderjarig kind en van de ouders;
  • bij een verzoek om kinderalimentatie voor een meerderjarig kind: naam, voornamen, geboortedatum en adres van het meerderjarig kind en de ouder van wie de financiële bijdrage wordt gevraagd;
  • reden voor vaststelling, wijziging of beëindiging van de alimentatie.

Uw advocaat stuurt het verzoekschrift naar de griffie van de rechtbank in het arrondissement waar u woont en waar de rechtszaak plaatsvindt. De griffier van de rechtbank stuurt een afschrift van het verzoek naar uw ex-partner of ouder. Woont u niet in Nederland, maar uw ex-partner of ouder wel, dan stuurt u het verzoek naar de rechtbank in het arrondissement waar uw ex-partner of ouder woont. Woont u geen van beiden in Nederland, dan stuurt u het verzoek naar de rechtbank in Den Haag.Verweerschrift

Als uw ex-partner of ouder het niet eens is met uw verzoek, moet hij binnen korte termijn via een advocaat een verweerschrift indienen. In het verweerschrift moet hij aangeven waarom hij geen alimentatie wil of kan betalen of waarom de alimentatie niet kan worden gewijzigd of beëindigd.

Zitting

Als er een verweerschrift binnen is, worden u en uw ex-partner of ouder opgeroepen voor een zitting. Hierbij is geen publiek aanwezig. U en uw ex-partner mogen uw verhaal vertellen. Is er geen verweerschrift ingediend, dan vindt er meestal geen zitting plaats. De rechter neemt dan alleen op basis van het verzoek een beslissing. Alleen als het om kinderalimentatie gaat voor een minderjarig kind van 16 of 17 jaar, bepaalt de rechter dat er toch een zitting komt. Als er geen verweerschrift is ingediend en er wel een zitting plaatsvindt, kan de rechter bepalen dat tijdens de rechtszaak alsnog een verweerschrift mag worden ingediend.

Beslissing

Aan het einde van de rechtszaak deelt de rechter mee op welk moment hij de beslissing neemt. Die beslissing van de rechter wordt schriftelijk vastgelegd en wordt een beschikking genoemd. U krijgt de beschikking via uw advocaat toegestuurd.

Hoger beroep en cassatie

Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechter, kunt u in hoger beroep gaan bij het hof. U stuurt dan via uw advocaat, een verzoekschrift naar het hof. Het hof behandelt de zaak helemaal opnieuw en geeft ook weer een beschikking. De procedure die dan wordt gevolgd, is dezelfde als de procedure bij de rechtbank. Bent u het ook niet eens met de beslissing van het hof, dan kunt u via uw advocaat beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden. De Hoge Raad behandelt de rechtszaak niet opnieuw. De Hoge Raad kijkt alleen of de rechters het recht juist hebben toegepast. Dat betekent dat er niet wordt nagegaan of de feitelijke omstandigheden, zoals die in de stukken staan, kloppen. Ook wordt u niet opnieuw gehoord. Als u in hoger beroep wilt bij het hof of cassatie wilt instellen bij de Hoge Raad, moet u dat binnen 3 maanden na de dag van de uitspraak van de rechter doen.

Bron: Rijksoverheid

 

Comment Section

1 reactie op “Hoe verloopt de rechtszaak bij vaststelling, wijziging of beëindiging van alimentatie?


Door Yura op 28 maart 2018

als een ex- partner bijvoorbeeld geen of weinig vermogen heeft om kinderalimentatie te betalen, kan de rechter wel hem dwingen om alimentatie te betalen?

Plaats een reactie