Page content

Huis verkopen bij echtscheiding

huis verkopen echtscheidingMoet je je huis verkopen bij echtscheiding?  Dan zal de waarde, (de winst of de mogelijke schulden) samen worden gedeeld, als jullie tenminste in gemeenschap van goederen zijn getrouwd.

Energiecontract

Een energiecontract is verbonden aan een persoon en niet aan een woning. Het is dus belangrijk om bij de verkoop van een huis na een scheiding te controleren wie de contracthouder van het energiecontract is. Deze contracthouder kan er vervolgens voor kiezen om voor zijn nieuwe woning een nieuw contract af te sluiten, het energiecontract te behouden of om de naam op het contract te wijzigen. Wat de beste optie is hangt af van de nieuwe woonsituaties van beide partners. Wanneer het huis op afwachting van de verkoop leegstaat kan je een leegstandscontract voor de energievoorziening van het huis aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van Energievergelijken.nl.

Uitkoop en belasting

uitkoop en belastingDe hypotheekverhoging in geval van uitkoop is aftrekbaar. De Belastingdienst ziet het extra geld dat jij aan je partner moet betalen bij uitkoop als geld dat je uitgeeft voor de aankoop van een eigen huis. Daarmee is de betaalde rente gewoon aftrekbaar.

Bijleenregeling

Als je (bijvoorbeeld door scheiding) je eigen woning verkoopt en een andere woning koopt, heeft dat mogelijk gevolgen voor je renteaftrek. Bij verkoop is de opbrengst in de meeste gevallen hoger dan de (eigenwoning)schuld. Je woning heeft dan overwaarde. Deze overwaarde moet je gebruiken bij de aankoop van een je nieuwe huis. Dit heet de bijleenregeling. Gebruik je de overwaarde niet? Maar leen je dit bedrag (voor een deel) bij om je nieuwe huis te kopen? Dan is de rente over het bijgeleende bedrag niet aftrekbaar. De lening waarover je de rente mag aftrekken, mag dus niet hoger zijn dan de aankoopprijs van je nieuwe woning min de overwaarde van je oude woning.

Op de website van de Belastingdienst staat informatie over de verschillende situaties waarin je te maken kunt krijgen met de bijleenregeling.

Uitkopen

uitkopenStel dat je de gezamenlijke woning verlaat, dan zal je ex-partner je uitkopen. Voor de Belastingdienst telt deze uitkoopsom weer vijf jaar mee voor de bijleenregeling. Dit betekent dat je bij de aankoop van een nieuw huis de overwaarde in dat nieuwe huis moet steken, wil je de hypotheekrente kunnen blijven aftrekken.

De ex-partner betaalt mee aan het huis

Als jij in het huis blijft en je ex-partner betaalt toch mee aan de hypotheekrente, dan is dat nog twee jaar aftrekbaar. Jij moet het huis dan wel als hoofdverblijf blijven gebruiken. En je ex-partner moet het huis wel voor het eigen woningforfait aangeven.

Overdrachtsbelasting

overdrachtsbelastingAls jij of je partner is het huis blijft wonen hoeft er geen overdrachtsbelasting te worden betaald, ongeacht of je in gemeenschap van goederen bent getrouwd of onder huwelijkse voorwaarden. Ook als het huis alleen op naam van één van beiden stond en er in gemeenschap van goederen is getrouwd, is er geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Wél moet er een notariële akte van verdeling worden gemaakt en bij het kadaster worden ingeschreven.

Nationale hypotheekgarantie

Het kan bij je scheiding zo zijn dat je je huis gaat verkopen en dat de opbrengst van de woning lager is dan het bedrag dat je nog moet terugbetalen aan hypotheek. Er ontstaat dan een restantschuld. Het Waarborgfonds betaalt deze restantschuld aan de geldverstrekker. Wanneer je geen schuld hebt aan de gedwongen verkoop, bijvoorbeeld als één inkomen wegvalt door scheiding, kan het Waarborgfonds je dit bedrag kwijtschelden en hoef je dit bedrag dus niet meer terug te betalen. Voorwaarde hiervoor is dat je hebt meegeholpen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken. Ga voor meer informatie naar de site van de Nationale Hypotheekgarantie.

Ruzie over wie het huis krijgt

ruzie huisHet is ook heel goed mogelijk dat je er samen niet uit komt wie het huis krijgt. Je wilt beiden in het huis blijven. Dan wijst de rechter in de praktijk meestal het huis toe aan de partner bij wie de kinderen blijven wonen. De rechter kan in het uiterste geval de verkoop van het huis ook afdwingen. Een openbare veiling is dan het gevolg. Een groot nadeel is dat de verkoop van het huis op deze manier minder oplevert en de kosten hoger zijn.

Je wilt beiden niet in het eigen huis blijven wonen

Als je geen van beiden in het huis wilt of kan blijven, dan vind vaak een notarieel vastgelegde boedelverdeling plaats. Daarin wordt ook de waarde van het huis opgenomen, waarna een verdeling kan worden afgesproken die is gebaseerd op de opbrengst als het wordt verkocht. Soms kiezen mensen ervoor om het huis onverdeeld in de boedel te laten. Als jij of je ex-partner het huis naderhand toch wil verkopen kan dat alleen met toestemming van de ander.

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

scheiding ontslag hoofdelijke aansprakelijkheidDe partner die het huis op naam krijgt is voortaan in zijn eentje aansprakelijk voor de hypotheekschuld. De notaris vraagt dan aan de bank die de hypotheek vertrekt een schriftelijke verklaring dat jij de ex-partner niet meer zal aanspreken voor de hypotheekschuld. Men spreekt dan van 'ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid'. Het is logisch dat een bank alleen dán bereid is zo'n verklaring af te geven, als degene die het huis en de hypotheekschuld 'overneemt' voldoende financiele middelen heeft.

(bron: echtscheidingswijzer)

Comment Section

25 reacties op “Huis verkopen bij echtscheiding


Door heidi feyaerts op 1 september 2014

Eigenlijk heb ik een vraagje, kan 1 van beide partners bij de scheiding alleen het huis verkopen? Of moet dit samen gebeuren?


Door Normand op 2 september 2014

Beste Heidi,
Als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent en de woning in de boedel valt, dan ben je samen met je partner eigenaar van de woning. Om de woning te verkopen zullen beide partijen bij de Notaris een handtekening moeten zetten. Kort antwoord op je vraag is dus; dit moet samen gebeuren!


Door Hans van den Broek op 4 november 2014

even terug komen op de vraag van Heidi,
ik ben in gemeenschap van goederen getrouwd , maar het huis staat alleen op mijn naam.
Mijn partner heeft destijds getekend dat zij niet hoofdelijk aansprakelijk is.
kan ik dan wel het huis voor mij opeisen en of alleen verkopen, met andere woorden heb ik een handtekening van haar nodig.

m,vr,gr,
Hans


Door Normand op 4 november 2014

Beste Hans,

Gemeenschap van goederen houdt in dat het vermogen van beide partners samenvloeit tot één vermogen, behalve als er huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt.
Als jullie dus geen huwelijkse voorwaarden hebben laten maken, dan zijn individuele vermogens samengevloeid tot één gemeenschappelijk vermogen.

Ik weet niet wat je partner destijds heeft getekend en in hoeverre de bank hiermee akkoord ging en nog steeds gaat. Tenzij er geen notariële akte is waarin uw echtgenote uitdrukkelijk afstand doet van de woning is zij mede-eigenaar en dus kan de woning niet zonder haar medewerking verkocht worden.


Door Frans op 12 november 2014

Hoe zit het als er een scheiding komt en de verlatende partner wil geen aanspraak maken op het tezamen gekochte huis en ook niet van de overwaarde enz. Dus als hij/zij gewoon alles achter wil laten?


Door rene op 31 december 2014

Kan je bij een scheiding met een koophuis waar een rest schuld op blijft aan de achterblijvende partner die nog tot de verkoop in het huis blijft huur vragen? ? De hypotheek wordt Door beide betaald zijn daar ook beide verantwoordelijk voor


Door bakker op 6 mei 2015

Als je je huis wilt verkopen als je een geregistreerd partnerschap hebt moeten dan ook, net als bij getrouwd in gemeenschap van goederen, beide partijen tekenen?


Door Normand op 11 mei 2015

Dit hangt ervan af, is woning eigendom van jullie beiden of één van jullie. Als de woning in gezamenlijk eigendom is en of jullie bepaalde afspraken met elkaar gemaakt hebben tijden het registreren van de partnerschap dan zullen jullie beiden als eigenaren voor de verkoop moeten ondertekenen en/of de gemaakte afspraken respecteren, anders moet alleen de eigenaar tekenen bij eventuele verkoop.


Door Marco Niessink op 27 mei 2015

Ik ga scheiden. M'n partner heeft het huis alleen gekocht. We zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. kan het zijn dat jaren na de scheiding ik recht heb op de winst, als die er is, na verkoop?


Door Normand op 22 juli 2015

Als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent dan valt de woning binnen de gemeenschappelijke boedel. Dit houdt in dat u beiden voor de helft eigenaar bent van de woning.
Bij het scheiden moet u dan afspraken maken oven de verdeling en op welke manier u hiermee wilt omgaan.

Voor meer informatie hierover kunt u bellen met 0900-588 88 88.

Hopende u hiermee uw vraag voldoende te hebben beantwoord.


Door Ortix op 15 september 2015

Wij zijn al 5 jaar gescheiden. Mijn ex man woont in onze koophuis. Die is tot nu toe niet verkocht omdat hij er niet mee akkoord gaat om het te verkopen.
hij woont zelf in het huis en betaald zelf de hypotheek. Hij kan het huis niet op zijn naam laten zetten omdat hij het hele hypotheek bedrag niet kan krijgen.
Ik wil graag van het huis af omdat ik zelf nu niks meer kan kopen. Wat kan ik doen.
kan ik via een advokaat regelen om het huis in de koop te zetten. En wat als hij nog steeds weigerd.?


Door anneke op 10 oktober 2015

Goede vraag ik heb dezelfde!!


Door Marco op 28 september 2015

Sinds 2014 officieel gescheiden. Sinds 2013 staat het huis te koop.
De makelaar heeft aangegeven dat de prijs te hoog is en zo niet verkocht kan worden.
Mijn ex woont er en in convenant staat dat we de hypotheek volgens bepaalde verdeling opbrengen. Nu weigert zij met de prijs te willen zakken. Wat kan ik er tegen doen? Zij woont momenteel lekker goedkoop.Svp advies welke stappen ik kan nemen.


Door supermam op 5 oktober 2015

Hoe kan ik een nota van het de hele notariële acte krijgen terwijl mijn ex het huis in de boedelscheiding toebedeeld heeft gekregen? Ik zou voor geen kosten opdraaien en nu krijg ik de hele nota op mijn bord geschoven. Terwijl ik een beschikking van de rehtbank heb waarin staat dat ik niet meer verantwoordelijk ben voor de kosten.
Hoe kan/mag dit?


Door S. Smith op 20 oktober 2015

Sinds afgelopen september zijn mijn ex en ik officieel gescheiden. Ons huis staat te koop, maar dat wil niet vlotten vanwege een te hoge vraagprijs. Mijn ex woont nog in het huis. Ik betaal elke maand een X-bedrag aan het huis zolang het te koop staat. Ik heb al meerdere voorstellen gedaan om de prijs te laten zakken. Ook de makelaar heeft dat advies gegeven. Mijn ex weigert daaraan mee te werken. Wat kan ik hier nu meedoen? Want ik heb weinig zin om maandelijks aan een huis te betalen wat op deze manier niet verkocht gaat worden. Dan betaal ik liever dat bedrag in de aflossing van de restschuld die sowieso ontstaat door de verkoop van het huis.


Door Wilma op 25 november 2015

Als een huis volgens afspraak 3 jaar onverdeeld is geweest en er een eind datum is afgesproken is de inwonende partij dan verplicht om per afgesproken datum de overwaarde (bekend na taxatie) van het huis over te maken naar de uitwonende partij? Of als het huis verkocht moet worden, moet de inwonende partij dit aangeven voor een bepaalde datum?

Alvast vriendelijk bedankt voor uw reactie.


Door Normand Jones, mediator en coach op 26 november 2015

Dit is afhankelijk van wat er precies is afgesproken en vastgelegd in het echtscheidingsconvenant!


Door Nana op 8 december 2015

Ik ben 3 jaar gescheiden, en hij betaal de helft van de hypotheek, ik woon in het huis. Nu wil hij niet meer betalen. Is hij niet verplicht om te blijven betalen?


Door Normand Jones, mediator en coach op 14 december 2015

Hier zullen jullie snel afspraken over moeten maken. Als er betalingsachterstanden ontstaan dan zal de bank komen aankloppen bij jullie beiden voor 100% van de schuld. Of het via u of uw ex-partner binnen komt maakt niet uit voor de bank. Of hij verplicht is te blijven betalen hangt af van wat er tijdens de scheiding is afgesproken. Als jullie tijdens de scheiding goed begeleidt zijn dan zou er in het convenant ook over dit onderwerp afspraken zijn opgenomen met in ieder geval een uiterlijke eind datum voor het maken van een keuze tussen verkopen of overname van de woning. En als het is dat de woning niet verkocht kan worden welke bodem verkoopprijs naar gestreefd moet worden.

Advies; Neem het echtscheidingsconvenant door en als de afspraken hierover ontbreken. Ga om de tafel zitten, desnoods met een mediator en maak afspraken waar u beiden zicht gaat houden.


Door Kathleen op 12 december 2015

Hallo, men heeft mij gezegd dat als mijn ex ons voormalig huis verkoopt binnen de 5 jaar na de scheiding hij mij een deel moet betalen ondanks het feit dat hij mij uitgekocht heeft. Is dit waar? Hij zou ook een deel aan onze kinderen moeten vergoeden daar hij nu een huis gekocht heeft met zijn nieuwe vriendin en hun aandeel dus verkleind is.


Door Normand Jones, mediator en coach op 14 december 2015

Men weet niet wat u met uw ex-partner heeft afgesproken. Men kan alleen afgaan van de informatie die u deelt en daarop een eigen interpretatie geven. Zorg er daarom altijd voor dat u dat wel weet welke afspraken gemaakt zijn en met welke intentie. De afspraken die gemaakt zijn worden meestal opgenomen in het echtscheidingsconvenant, en als het goed gedaan is zijn deze afspraken op een dusdanige manier vastgelegd dat er weinig ruimte is voor meerder interpretaties. In antwoord op uw vraag: "het is niet vanzelfsprekend wat men zegt over verkoop binnen 5 jaar na echtscheiding" Alleen als de 2 zaken die u noemt expliciet in het convenant zijn opgenomen en er geen ruimte is voor meerdere interpretaties dan zullen deze afspraken moeten worden nagekomen!


Door Glam op 4 februari 2016

Hallo, ik ben gescheiden en heb nog een woning waar mijn ex ook eigenaar van is. Hij woont erin en betaalt de hypotheek. Kan hij de woning in de verkoop zetten, zonder mij daarin te betrekken? ( hij laat een makelaar komen / taxeren / enz.) Hij wil hierover niks zeggen tegen mij.


Door Normand Jones, mediator en coach op 4 februari 2016

Hij kan de woning in de verkoop zetten maar, als u beiden in de papieren eigenaren zijn van deze woning dan kan hij het niet niet verkopen. Om te verkopen moet de woning door een notaris gepasseerd worden. Deze notaris zal altijd jou handtekening nodig hebben om de overdracht te kunnen verzorgen.


Door Fien op 25 februari 2016

Kan je bij een scheiding met een koophuis waar de achterblijvende partner die nog tot de verkoop of omzet op haar naam, in het huis blijft huur vragen? ? De hypotheek wordt door beide betaald zijn daar ook beide verantwoordelijk voor?


Door Dave op 16 maart 2016

Vraag: aanstaande ex partner is akkoord gegeaan met verkoop van huis, scheiding is nog niet rond of ingediend bij rechtbank e.e.a. onder begeleiding van mediators. ondertussen is er een kopende partij die een goed bod doet, echter ex wil nu niet meewerken omdat een nieuwe huur woning nog niet in zicht is en ook de draagkracht na de scheiding niet. kan ik ex verplichten mee te werken?

Plaats een reactie Annuleren


*