Echtscheiding en huwelijksakte

De huwelijksakte is een belangrijk stuk bij een echtscheiding. Als je gaat scheiden moet je aan de rechtbank aantonen dat je was getrouwd. En dat doe je met een huwelijksakte. Wat nu als je je huwelijksakte kwijt bent? Of als je je huwelijksakte hebt moeten achterlaten. Of als je partner de akte niet wil afgeven? Er zijn vaak wel oplossingen voor dit probleem. Welke dat zijn lees je hieronder.

Wat is een huwelijksakte?

De huwelijksakte is het document dat je krijgt als je gaat trouwen en waarmee je kunt aantonen dat je bent getrouwd. Je hebt een huwelijksakte onder andere nodig als je gaat scheiden, omdat je dan eerst moet kunnen aantonen dat je bent getrouwd.

Ik heb geen huwelijksakte meer. Hoe kan ik dan scheiden?

Bij een echtscheiding heb je een huwelijksakte nodig. Door de huwelijksakte bewijs je dat je bent getrouwd. Wat kan je nou doen als je de huwelijksakte niet meer hebt? Dat hangt af onder andere af van het land waar je bent getrouwd. Ben je in Nederland getrouwd dan kan je een afschrift opvragen van de huwelijksakte. Daarover lees je verderop meer. Maar ben je in het buitenland getrouwd? Dan moet je een afschrift opvragen in de plaats waar je bent getrouwd. En dat is lang niet altijd mogelijk.

Ik ben in Nederland getrouwd en heb geen huwelijksakte meer

Als je in Nederland bent getrouwd is het niet zo erg als je geen huwelijksakte meer hebt. Je kan een afschrift van de huwelijksakte opvragen in de gemeente waar je getrouwd bent. Je kan gewoon even contact opnemen met de betreffende gemeente en vragen naar een afschrift van de huwelijksakte omdat je die nodig hebt voor de scheidingsprocedure. Meestal is dit bij de afdeling Burgerzaken. De akte kost ongeveer € 15,-.

Ik ben in het buitenland getrouwd en heb geen huwelijksakte meer

Als je in het buitenland bent getrouwd en je wilt in Nederland scheiden, dan heb je de originele huwelijksakte nodig. Er zijn twee verschillende situatie.

1. Je hebt je buitenlandse huwelijk ingeschreven in de gemeente Den Haag, afdeling Landelijke Taken. In dat geval kan je bij de gemeente een afschrift van de huwelijksakte opvragen. Je kan een buitenlands huwelijk inschrijven in Den Haag als je Nederlander ben (geweest) of een Nederlandse asielstatus hebt. De echtscheiding van alle buitenlandse huwelijken wordt in Den Haag ingeschreven.

2. Je bent in het buitenland getrouwd en hebt het huwelijk NIET ingeschreven in Den Haag. In dat geval kan je dus geen afschrift opvragen in Den Haag en moet je een afschrift van de huwelijksakte opvragen in de plaats waar je bent getrouwd. Is dat moeilijk, of zelfs onmogelijk, dan zijn er verschillende oplossingen. Lees verder voor de mogelijke opties.

Ik ben gevlucht en heb geen huwelijksakte meer

Als je bij binnenkomst in Nederland hebt aangegeven dat je getrouwd bent, dan is het mogelijk om bij de IND een ‘bewijs van huwelijk’ op te vragen. Je kan dit opvragen door een brief te sturen met je verzoek naar het volgende adres: Immigratie- en Naturalisatiedienst, Postbus 16,9560 AA Ter Apel. Als je liever wilt dat wij dit voor je doen, dan kan dat ook. Met het bewijs van de IND is het voor de rechtbank voldoende aangetoond dat je bent getrouwd.

Ik heb geen huwelijksakte en kan die door oorlog niet aanvragen

Als het land waar je getrouwd bent in oorlog is, is het ook vaak moeilijk/onmogelijk om een huwelijksakte op te vragen in de plaats waar je bent getrouwd. In dat geval kan je contact opnemen met de ambassade van het land. Of, als je je bij binnenkomst in Nederland bij de IND hebt gemeld, kan je bij de IND een bewijs van huwelijk opvragen.

Hoe kan ik een huwelijksakte opvragen bij de IND?

Je kan bij de IND niet een huwelijksakte opvragen maar wel een ‘bewijs van huwelijk’. Als je je hebt aangemeld bij de IND toen je in Nederland kwam wonen, heeft de IND je geregistreerd. Als tijdens die registratie duidelijk is geworden dat je getrouwd bent, kan de IND daarvan een bewijs afgeven. Laat ons dit bewijs even voor je opvragen. Je kan het ook zelf doen door een brief te sturen met je verzoek naar het volgende adres: Immigratie- en Naturalisatiedienst, Postbus 16,9560 AA Ter Apel. Het bewijs van de IND vervangt de eis om een huwelijksakte te overleggen bij de echtscheidingsprocedure.

Hoe kan ik een bewijs van huwelijk opvragen bij de IND?

Je kan bij de IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst) een bewijs van huwelijk opvragen als je geen huwelijksakte meer hebt en je als asielzoeker Nederland bent binnengekomen. Je kan dit per brief aanvragen bij de IND. Of iemand machtigen om dit voor je te doen. Je kan het sturen naar: Immigratie- en Naturalisatiedienst, Postbus 16,9560 AA Ter Apel.

Ik ben in Nederland komen wonen en heb geen huwelijksakte meer

Je kan dan de huwelijksakte opvragen in het land waar je bent getrouwd. Tenzij je je huwelijk hebt ingeschreven in Den Haag. Dan kan je bij de gemeente Den Haag, afdeling Landelijke Taken, een afschrift van de huwelijksakte opvragen. Heb je het huwelijk niet ingeschreven in Den Haag en is het niet mogelijk om de akte op te vragen in het land waar je bent getrouwd? Dan kan je het nog proberen bij de ambassade of consulaat van het land waar je getrouwd bent. Bij de ambassade kan je een bewijs van huwelijk opvragen.

Mijn partner wil de originele huwelijksakte niet afgeven

Heb je de huwelijksakte nodig voor de scheiding en je partner wil de akte niet aan je geven? Dan is het soms het makkelijkst om een vervangende akte op te vragen. Je kan dat doen bij de plaats waar jullie zijn getrouwd. Of als je het huwelijk hebt ingeschreven in de gemeente Den Haag, dan kan je bij de gemeente een afschrift van de huwelijksakte opvragen. Heb je het huwelijk niet ingeschreven in Nederland? Dan kan je ook nog bij de ambassade van het land waar je bent getrouwd een bewijs van huwelijk opvragen.

Hoeveel kost een huwelijksakte?

En huwelijksakte kost ongeveer € 15,- in Nederland. Andere landen hebben andere prijzen. Dat kan je bij de betreffende instantie opvragen.

Wat is het verschil tussen een afschrift en een uittreksel van de huwelijksakte?

Een afschrift is een kopie van de akte (dus precies hetzelfde als de originele akte) en een uittreksel is een samenvatting van de akte. Check altijd goed welke van de twee de nodig hebt. De akte zelf krijg je nooit mee. Die blijft eigendom van de gemeente en wordt opgeslagen in de registers van de burgerlijke stand.

In welke taal mag de huwelijksakte zijn opgesteld?

Ben je in een ander land getrouwd en ga je de scheiding in Nederland laten regelen? Dan kan dat met de originele huwelijksakte. De Rechtbank accepteert deze in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Is de akte in een andere taal opgesteld? Dan moet het worden vertaald. Laat dit door een officiële vertaler doen die er een apostille op kan zetten. Anders is de vertaling niet geldig. Als je de scheiding bij ons regelt kunnen wij een vertaling voor je verzorgen.

Wat is het verschil tussen de huwelijksakte en een trouwboekje?

De huwelijksakte is het officiele document dat aangeeft dat je bent getrouwd. Het huwelijksboekje moet je meer zien als een aandenken aan de huwelijksdag. In het huwelijksboekje staan jullie personalia, de datum van huwelijk en je kan er ook je kinderen in laten bijschrijven of overlijdensgegevens in opnemen.

Is een trouwboekje voldoende bewijs dat je bent gehuwd?

Voor een echtscheiding is het trouwboekje niet voldoende bewijs dat je bent getrouwd. Om aan te kunnen tonen dat je getrouwd bent heb je een huwelijksakte nodig. Heb je het origineel niet meer, dan kan je een afschrift van de huwelijksakte opvragen. Elders in dit artikel kan je lezen hoe dat moet.

Is een foto van de huwelijksakte voldoende voor de echtscheidingsprocedure?

Een foto van de akte is niet voldoende bewijs om aan te tonen dat je getrouwd bent en is dus ook niet voldoende voor de echtscheidingsprocedure.

Ik heb alleen een vertaling met apostille van de huwelijksakte, kan ik daarmee scheiden?

Heb je alleen de vertaling van de huwelijksakte en niet de huwelijksakte zelf? Dan is dat niet voldoende. Als het originele document, of een afschrift daarvan, niet aanwezig is, kan de echtscheiding niet worden uitgesproken.

Ik ben getrouwd in Syrie en gevlucht naar Nederland. Ik heb wel een foto van mijn huwelijksakte, maar niet het origineel. Ik sta wel als gehuwd ingeschreven in Nederland. Is de foto voldoende?


Als je huwelijk is gemeld bij de gemeente waar je kwam wonen, dan kan je de gemeente vragen om een ‘verklaring inname brondocument’. De gemeente heeft je ingeschreven als gehuwd omdat je documenten had waaruit dat bleek. Is dat er niet? Dan kan je bij de IND een bewijs aanvragen dat je bent getrouwd. Wij kunnen dit voor je opvragen bij de IND. De kopie van de huwelijksakte is niet voldoende voor de scheidingsprocedure.


Buitenlandse brondocumenten inleveren, wat betekent dat?

Woon je in Nederland en heb je een akte of document uit het buitenland, dan ben je verplicht deze te laten inschrijven in de BRP (basisregistratie Personen) van de gemeente waar je woont. Deze akten en documenten worden brondocumenten genoemd. Buitenlandse akten moeten meestal eerst geschikt worden gemaakt voor gebruik in Nederland. Dat heet legaliseren (dus laten verklaren dat het document echt is). Dat legaliseren gebeurt meestal in het land van herkomst van het document. Een beedigd tolk of vertaler kan het document vervolgens vertalen. Op het gelegaliseerde document komt een stempel (apostille) en op de vertaling moet de tolk/vertaler ook een stempel zetten (een apostille). Lukt het niet in het land van herkomst? Soms kan het Consulair Diensten Centrum (CDC) je dan helpen om documenten voor je echt laten verklaren.

Wat is een verklaring inname brondocument?

Als je geen huwelijksakte hebt om te kunnen aantonen dat je bent gehuwd, dan is het soms mogelijk om bij de gemeente een verklaring inname brondocument aan te vragen. Als je vanuit het buitenland in de gemeente bent komen wonen heb je soms documenten ingeleverd waaruit blijkt dat je bent getrouwd. Of je hebt verklaard dat je bent getrouwd. De gemeente kan in een verklaring inname brondocument dan aangeven dat je getrouwd bent. Deze verklaring kan vervolgens worden gebruikt voor de scheidingsprocedure.

Hoe kan ik een huwelijksakte opvragen in het buitenland?

Over het opvragen van de huwelijksakte in een ander land kunnen we geen goede informatie geven omdat dit per land verschillend is. Het beste kan je contact opnemen met de lokale autoriteiten. Kom je er niet uit, dan is het ook nog mogelijk om via de site Nederland Wereldwijd te checken wat er in het betreffende land voor eisen worden gesteld aan het opvragen van de documenten en/of akten.

Hoe kan ik een huwelijksakte opvragen bij ambassade of consulaat?

De procedure voor het aanvragen van een huwelijksakte is per ambassade en consulaat verschillend. We hebben van een aantal landen de link naar de juiste pagina van de site van de ambassade voor je op een rij gezet. Staat jouw ambassade er niet bij dan kan je op de site van de Rijksoverheid een overzicht van ambassades en buitenlandse vertegenwoordigingen vinden.

Wat is het verschil tussen de gemeente Den Haag en de afdeling Landelijke Taken van Den Haag?

De gemeente Den Haag schrijft buitenlandse akten in. De afdeling die zich daar mee bezig houdt heet de afdeling Landelijke Taken. Daarnaast is Den Haag ook gewoon een gemeente net als alle andere gemeenten. Check dus altijd even of het gaat over de afdeling Landelijke Taken, of Burgerzaken. Landelijke Taken heb je nodig als het over het buitenland gaat. Burgerzaken heb je nodig als het over inwoners van Den Haag gaat.

Wat is het verschil tussen een inschrijving in de gemeente en een inschrijving in Den Haag?

Als we het hebben over een inschrijving in Den Haag dan gaat het over het inschrijven van een buitenlandse akte. De gemeente Den Haag heeft daar een speciale afdeling voor, de afdeling Landelijke Taken. En de naam zegt het al: de gemeente Den Haag vervult hier een taak voor het hele land. Als het gaat over een inschrijving bij de gemeente, dan bedoelen we meestal de gemeente waar je woont, of de gemeente waar het huwelijk is gesloten of de scheiding is uitgesproken.

Wat is het verschil tussen burgerlijke stand en BRP?

De burgerlijke stand houdt zaken bij zoals huwelijken, geboorten, scheidingen en sterfgevallen. De BRP houdt bij wie er in de gemeente wonen. Je kan een uittreksel burgerlijke stand alleen ophalen bij de gemeente waar het plaatsvond. Dus ben je getrouwd in een andere gemeente dan waar je nu woont? Dan vraag je het uittreksel of afschrift op bij die andere gemeente. Een uittreksel BRP (Basis Registratie Personen) is een bewijs dat je ingeschreven staat in de basisregistratie van de gemeente. Dat kan je dus opvragen bij de gemeente waar je op dit moment woont.

Wat is het verschil tussen een uittreksel uit de BRP en de huwelijksakte?

Een uittreksel uit de BRP (Basis Registratie Personen) is alleen een bewijs dat je op dat moment in die bepaalde gemeente woont. Op dat uittreksel kan wel staan dat je bent gehuwd, maar die vermelding is bij een echtscheiding niet voldoende. Je moet kunnen aantonen dat je bent getrouwd en dat kan wel met een huwelijksakte (of een afschrift daarvan) maar niet met een uittreksel uit de BRP.

Kan een uittreksel uit de BRP de huwelijksakte vervangen?

Om aan te tonen dat je bent getrouwd heb je een huwelijksakte nodig. Of een afschrift van de huwelijksakte. En een huwelijksakte is het bewijs dat je bent getrouwd. Een uittreksel uit de Basis Registratie Personen geeft weer dat je in die bepaalde gemeente woont. Dit uittreksel kan de huwelijksakte niet vervangen in geval van een echtscheidingsprocedure.

Hoe kan ik de huwelijksakte opvragen in Den Haag?

Je kan een buitenlands huwelijk inschrijven in de gemeente Den Haag. De gemeente heeft daarvoor een speciale afdeling: Landelijk Taken. Inschrijven van het huwelijk in de gemeente Den Haag is niet hetzelfde als het ingeschreven worden als gehuwd als je in een bepaalde gemeente komt wonen. In dat laatste geval spreek je van een inschrijving bij de burgerlijke stand. Ook wel genoemd, Basis Registratie Personen. Een inschrijving als gehuwd bij de BRP is dus wat anders dan een inschrijving van het huwelijk bij de gemeente Den Haag.

Wanneer kan ik de huwelijksakte inschrijven in Den Haag?

 • Je bent in het buitenland getrouwd en hebt het huwelijk niet ingeschreven in Nederland? Dan hoeft de scheiding niet ingeschreven te worden in Nederland.
 • Je bent in het buitenland getrouwd en hebt het huwelijk wel ingeschreven in Nederland? Dan kan je de scheiding inschrijven in Den Haag (dit doet je advocaat voor je)
 • Je bent in het buitenland getrouwd en in het buitenland gescheiden? Dan is er geen inschrijving in Den Haag nodig.
 • Je bent in het buitenland getrouwd maar in Nederland gescheiden? Dan schrijft je advocaat de scheiding in in Den Haag.
 • Je bent in Nederland getrouwd maar in het buitenland gescheiden: dan moet de scheiding worden doorgegeven aan de gemeente van huwelijk. Deze gemeente stuurt het door naar de woongemeente zodat zij dit in de BRP kunnen verwerken
 • Ben je gescheiden in een ander land? Dan hoef je de scheiding alleen in Nederland in te schrijven als je hier komt wonen.
 • Wanneer je niet in Nederland staat ingeschreven zullen je gegevens niet worden bijgewerkt, dit gebeurd pas weer wanneer je je weer in Nederland zou vestigen.

De akte van inschrijving van het huwelijk in Den Haag kan je opvragen via deze link:

Den Haag - Huwelijksakte of akte geregistreerd partnerschap aanvragen

De gegevens die je nodig hebt om het op te vragen zijn: de naam van jou en je partner, datum huwelijk, het land waar je bent getrouwd en de plaats waar jullie zijn getrouwd.

Wat staat er op de huwelijksakte?

Op een huwelijksakte staan de volgende gegevens:

 1. al je voor- en ach­ter­na­men, voor het slui­ten van het hu­we­lijk
 2. de ge­boor­te­dag en -plaats van jou en van je partner
 3. al je voor- en ach­ter­na­men, na het slui­ten van het hu­we­lijk
 4. de da­tum waar­op je ge­trouwd bent
 5. de plaats waar je ge­trouwd bent
 6. de voor- en ach­ter­na­men van je ou­ders en van de ou­ders van je part­ner
 7. de voor- en ach­ter­na­men van de ge­tui­gen
 8. als jij of je part­ner eer­der ge­trouwd was: da­tum van de echt­schei­ding(en)

Wat is een internationaal uittreksel van de huwelijksakte?

Een in­ter­na­ti­o­naal uit­trek­sel is een ac­tu­e­le sa­men­vat­ting van de akte in het Ne­der­lands met een toe­lich­ting in een van de vol­gen­de ta­len: En­gels, Duits, Frans, Spaans, Grieks, Ita­li­aans, Por­tu­gees, Turks, Ser­vo-Kro­a­tisch.

De akte zelf krijg je nooit mee; die blijft ei­gen­dom van de ge­meen­te en is op­ge­sla­gen in de re­gis­ters van de bur­ger­lij­ke stand.

Heb ik een nationale of internationale huwelijksakte nodig?

Een afschrift en een internationaal uittreksel zijn allebei even duur, maar meestal accepteert een instantie die om een akte vraagt slechts één van beide varianten. Vraag dat bij die instantie na. Wij kunnen daar geen advies over geven, omdat dit per land en per instantie verschilt.

Hoe lang is de huwelijksakte geldig?

Op het afschrift of uittreksel staat de datum waarop de akte is gemaakt én de datum waarop het afschrift of uittreksel is afgegeven. Een afschrift of uittreksel heeft geen houdbaarheidsdatum. Wel is het zo dat voor een scheiding het uittreksel of afschrift niet ouder mag zijn dan drie maanden.

Wil je meer informatie over de echtscheiding en huwelijksakte?

Neem dan even contact met ons op. Je kan ons bereiken via deze link of ons contactformulier

Over de schrijver
Mijn naam is Mirjam Timmerman en ik ben jurist. Ik ben in 1993 afgestudeerd in het Internationaal recht. Samen met mijn collega, ben ik een van de initiatiefnemers van Stichting Oprecht Scheiden. In onze echtscheidingspraktijk hebben wij dagelijks met scheidingen te maken. Ook privé zien we het scheidingsleed om ons heen. Met onze stichting hebben wij ons ten doel gesteld mensen in een scheidingssituatie zo goed mogelijk te helpen. We houden van ons werk en proberen daarom altijd te streven naar de hoogste kwaliteit. We zorgen voor constante bijscholing en blijven in ons vakgebied op de hoogte van wat speelt. Met onze stichting willen we een platform bieden waar alle informatie over scheiden samenkomt. We vinden dat goed geïnformeerde mensen beter in staat zijn om de juiste beslissingen te nemen. Dat voorkomt veel ruzie en beperkt ook de last die de kinderen hebben van een scheiding.
Reactie plaatsen