Ik woon in het buitenland en wil scheiden in Nederland | Zonder reizen
arrow_drop_up arrow_drop_down

Ik woon in het buitenland en wil scheiden in Nederland

Ik woon in het buitenland en wil scheiden in Nederland. Wat zijn dan de mogelijkheden? Als het buitenland is betrokken bij een echtscheiding gelden er speciale regels. Woon jij, of je partner, in het buitenland en wil je scheiden in Nederland? Of zijn jullie in het buitenland getrouwd? Lees dan hier hoe we je scheiding kunnen regelen.

Je hoeft niet naar Nederland te komen

Bij Stichting Oprecht Scheiden regelen we onder andere scheidingen waarbij een van de partners, of beiden, in het buitenland verblijven. Dat is geen enkel probleem. We kunnen jullie helpen om de scheiding makkelijk en snel te regelen. We doen dat via mail, skype en post. Jullie hoeven dus niet naar kantoor of de rechtbank te komen. Dat is natuurlijk wel zo makkelijk als je in het buitenland woont. We kunnen de volledige scheiding binnen 6 tot 8 weken rond hebben.

Heb je de Nederlandse nationaliteit?

Je kan met de Nederlandse nationaliteit een echtscheiding aanvragen als:

  • jij en je partner zijn allebei Nederlander zijn, maar in het buitenland wonen.

Heb je een andere nationaliteit?

Met een andere nationaliteit kan je een echtscheiding in Nederland aanvragen als:

  • tenminste een van jullie beiden de gewone verblijfplaats in Nederland heeft.

Je bent in een ander land getrouwd

Ook dan kan je in Nederland scheiden. Het maakt niet uit waar je getrouwd bent.

Ben je in Nederland getrouwd?

Als jullie in Nederland zijn getrouwd dan hebben we, om de scheiding te kunnen regelen, een uittreksel uit het huwelijksregister nodig. Je kan het uittreksel opvragen bij de gemeente waar jullie getrouwd zijn. Je kan dit ook online of door een gemachtigde laten doen. Ook daarvoor hoef je dus niet naar Nederland te komen.

Ben je in het buitenland getrouwd?

Als jullie in het buitenland zijn getrouwd dan hebben we voor de scheiding de originele huwelijksakte nodig. AIs de akte in het Engels, Frans of Duits? Dan hebben we daarbij geen vertaling nodig. Als de akte in een andere taal is, hebben we wel een vertaling van de akte nodig. Deze vertaling moet een beëdigde vertaling zijn. Je kan dat zelf via een vertaalbureau regelen. Wij kunnen dat ook voor je laten doen.

Hebben jullie niet allebei de Nederlandse nationaliteit?

Als jullie allebei de Nederlandse nationaliteit hebben dan kunnen jullie gewoon in Nederland scheiden. Maar als een van jullie beiden NIET de Nederlandse nationaliteit heeft dan moet één van jullie in Nederland wonen.

Bijvoorbeeld: jij bent Nederlander en woont in Vietnam, je partner heeft een andere nationaliteit en woont in Nederland. Dan kan je in Nederland scheiden.

Nog een voorbeeld: Jij bent Nederlander en woont in Frankrijk, je partner heeft de Franse nationaliteit en woont in Frankrijk. Dan kan je niet in Nederland scheiden.

Een volgend voorbeeld: Jij hebt een andere nationaliteit, je partner ook, maar jullie wonen in Nederland. Dan kan je in Nederland scheiden.

Laatste voorbeeld: Jij hebt een andere nationaliteit, je partner ook, je partner woont in het buitenland en jij in Nederland. Dan kan je in Nederland scheiden.

Je moet dus:

  • beiden de Nederlandse nationaliteit hebben
  • of
  • een van jullie beiden moet in Nederland wonen.

Welke stukken heb je nodig?

Als je in het buitenland bent getrouwd maar in Nederland wilt scheiden heb je een uittreksel uit het huwelijksregister nodig. Als je het uittreksel om de een of andere reden niet kunt opvragen vindt de rechtbank het ook goed als je de originele huwelijksakte kunt laten zien. De stukken moeten zijn voorzien van een vertaling van een beëdigde tolk, tenzij opgesteld in het Engels, Frans of Duits.

Wat hebben we verder nodig om de scheiding te kunnen regelen?

Om de scheiding te kunnen indienen bij de rechtbank hebben we een echtscheidingsconvenant nodig. Dit kan je heel makkelijk via onze site opstellen. Je maakt je eigen account. Je wordt dan langs een lange vragenlijst geleid. De vragen die niet op jullie van toepassing zijn, vanwege het buitenland, laat je gewoon open. Na het beantwoorden van de vragen rolt er automatisch een echtscheidingsconvenant uit.  Wij nemen dan contact met je op voor de verdere afhandeling.

Inschrijving echtscheidingsbeschikking

Als het huwelijk in het buitenland is gesloten wordt de echtscheidingsbeschikking in Den Haag ingeschreven. Daarna kan je de echtscheiding doorgeven aan de registers van de Burgerlijke Stand van het land waar jullie wonen. Of het betreffende land de scheiding accepteert is per land verschillend. Onze advocaat schrijft de scheiding voor jullie in in Den Haag.

Kan ik rechtsbijstand aanvragen?

Je hebt recht op rechtsbijstand als je de scheiding in Nederland laat regelen. Ook als je niet de Nederlandse nationaliteit hebt, of als je in het buitenland woont kan je voor rechtsbijstand in aanmerking komen.

Rechtsbijstand vanuit het buitenland

Als een van jullie, of jullie beiden, de kosten van de scheiding niet kan betalen, dan kunnen we rechtsbijstand aanvragen. Dit is een vergoeding van de kosten van de scheiding. Ook vanuit het buitenland kan je dit aanvragen. En ook als je niet de Nederlandse nationaliteit hebt. Zolang de scheiding in Nederland wordt uitgesproken gelden de regels voor de rechtsbijstand.

Wat is rechtsbijstand precies?

Rechtsbijstand is een bijdrage in de kosten van je scheiding. Deze bijdrage wordt betaald door de overheid, zodat je scheiding niet zo duur is. Als je inkomen laag is kan je rechtsbijstand aanvragen. Een groot deel van de kosten van je scheiding wordt dan betaald door de overheid.

Mijn partner wel en ik niet?

Je vraagt voor jezelf rechtsbijstand aan. Je partner (waarvan je gaat scheiden) kan zelf ook rechtsbijstand aanvragen. Ook als je nog bij elkaar woont kan je ieder apart een aanvraag doen. Er wordt uitgegaan van je eigen inkomen. Stel dat jij degene bent die voor de kinderen zorgt en je partner heeft een hoog inkomen. Dan kan jij toch rechtsbijstand aanvragen. Zo kan het zijn dat jij wel recht hebt op rechtsbijstand en je partner niet. Of andersom.

Hoe vraag ik rechtsbijstand aan?

Wij hebben een online aanvraagformulier voor je.  Zodra je dit hebt ingevuld dienen bij de aanvraag in bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad beslist of je wel of niet recht hebt op rechtsbijstand en hoe hoog je eigen bijdrage is. Je krijgt van de Raad bericht over de beslissing.

Wat is de eigen bijdrage?

Als je rechtsbijstand krijgt is er ook een deel van de echtscheiding dat je zelf moet betalen. Dit heet de eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van je inkomen en vermogen en wordt door de Raad bepaald. Je eigen bijdragen kan zijn: € 53,- of € 105,-. Op het moment dat de Raad je bericht geeft over je aanvraag laten ze je ook gelijk weten welke eigen bijdrage je moet betalen. Voor het bedrag van de eigen bijdrage ontvang je een factuur.

Mijn inkomen is nu laag maar twee jaar geleden niet.

Voor de bepaling van de hoogte van je inkomen vraagt de Raad naar je gegevens van 2 jaar geleden. Dit betekent dat de Raad haar beslissing neemt gebaseerd op je inkomen van 2 jaar geleden. Soms is het zo dat je inkomen van nu veel lager is dan dat van twee jaar geleden. Dat zou dan betekenen dat je geen rechtsbijstand krijgt terwijl je huidige inkomen te laag is om de scheiding zelf te betalen. Om dit te voorkomen kan je een peiljaarverlegging aanvragen. Je vraagt dan aan de Raad of ze bij de bepaling van je inkomen kunnen uitgaan van je inkomenssituatie zoals die op dit moment is. Het formulier voor een peiljaarverlegging kan je bij ons opvragen. Mail ons even zodat we je het formulier kunnen sturen: info@oprechtscheiden.nl

Voorwaarden rechtsbijstand

Er is een aantal voorwaarden verbonden aan rechtsbijstand:

  • Je mag niet te veel verdienen.
  • Je mag niet te veel vermogen hebben.
  • De opbrengst van de scheiding mag niet te hoog zijn. Als de rechtszaak is afgelopen, kijkt de Raad voor Rechtsbijstand of je scheiding je iets heeft opgebracht (bv doordat jullie huis is verkocht met overwaarde). Is de opbrengst meer dan 50% van je heffingsvrije vermogen? Dan trekt de Raad de bijdrage in, en moet je alsnog zelf de kosten van je scheiding betalen, minus de eigen bijdrage die je al hebt betaald.

Wat zijn de financiële voorwaarden voor rechtsbijstand?

  • Inkomensgrenzen. Je bruto verzamelinkomen mag niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. Neem voor de actuele bedragen even kosteloos contact met ons op.
  • Vermogen. Het maximale vermogen dat je mag bezitten om in aanmerking te kunnen komen voor rechtsbijstand. Neem voor de exacte bedragen gratis contact op: info@oprechtscheiden.nl

Kosten van je echtscheiding

Voor de volledige kosten van je scheiding kan je even verder lezen op de pagina over de kosten van je scheiding.

Ik woon in het buitenland en wil scheiden in Nederland

Neem contact met ons op om te bespreken wat wij voor je kunnen doen. Mail even naar: info@oprechtscheiden.nl

laurense

Door

laurense

op 25 May 2018

goedenmiddag een vraag ik ben 7 Jaren gehuwd en gewoond in Nederland met een nederlander. Intussen gescheiden en woon nu in Suriname, kan ik nog aanspraak maken op de nederlandse nationalitieit. bedankt.

Reactie plaatsen

Gelijk starten met je scheiding?

We gebruiken cookies: