We gebruiken cookies:

Page content

Ik woon in het buitenland en wil scheiden in Nederland

article content

Ik woon in het buitenland en wil scheiden in Nederland

Als het buitenland is betrokken bij een echtscheiding gelden er speciale regels. Woon jij, of je partner, in het buitenland en wil je scheiden in Nederland? Of zijn jullie in het buitenland getrouwd? Lees dan hier hoe we je scheiding kunnen regelen. Je hoeft hiervoor niet naar Nederland te komen. Wij kunnen je scheiding online, per mail en per skype afhandelen.

Heb je de Nederlandse nationaliteit?

Je kan met de Nederlandse nationaliteit een echtscheiding aanvragen als:

  • jij en je partner zijn allebei Nederlander zijn, maar in het buitenland wonen;
  • je bent Nederlander, je partner niet, en jij hebt tenminste een half jaar in Nederland je gewone verblijfplaats.

Heb je een andere nationaliteit?

Met een andere nationaliteit kan je een echtscheiding in Nederland aanvragen als:

  • tenminste een van jullie beiden de gewone verblijfplaats in Nederland heeft.

Je bent in een ander land getrouwd

Als je in het buitenland getrouwd bent en het huwelijk is in Nederland ingeschreven, geldt je huwelijk als Nederlands huwelijk. Je kan dan in Nederland scheiden. Voor wat betreft de gevolgen van deze Nederlandse scheiding voor het land waar je in het huwelijk getreden bent, kan je terecht bij de ambassade van het desbetreffende land.

Welke stukken heb je nodig?

verklaring van identiteit en nationaliteit

Als je vanuit het buitenland een scheiding in Nederland wilt aanvragen is het enige punt dat je vanuit het buitenland niet je Nederlandse nationaliteit kunt aantonen door middel van een uittreksel uit het bevolkingsregister. Omdat de rechtbank zeker wil weten dat je de Nederlandse nationaliteit hebt, wil de rechtbank een verklaring van de Nederlandse Ambassade of het Nederlandse Consulaat van het land van verblijf. In plaats van een verklaring van de ambassade kan het document ook gelegaliseerd worden door een apostille stempel. Meestal zijn het de gerechtelijke instanties die deze stempel kunnen zetten. In sommige landen kan dit ook bij een advocaat. Daarbij moeten alle stukken worden vertaald door een beëdigde tolk, tenzij opgesteld in het Engels.

uittreksel uit het huwelijksregister

Als je in het buitenland bent getrouwd heb je ook een uittreksel uit het huwelijksregister nodig. Als je het uittreksel om de een of andere reden niet kunt opvragen vindt de rechtbank het ook goed als je de originele huwelijksakte kunt laten zien. De stukken moeten zijn voorzien van een vertaling van een beëdigde tolk, tenzij opgesteld in het Engels.

Inschrijving echtscheidingsbeschikking

Als het huwelijk in het buitenland is gesloten wordt de echtscheidingsbeschikking in Den Haag ingeschreven. Daarna kan je de echtscheiding doorgeven aan de registers van de Burgerlijke Stand van het land waar jullie wonen. Of het betreffende land de scheiding accepteert is per land verschillend.

Kan ik rechtsbijstand aanvragen?

Je hebt recht op rechtsbijstand als je de Nederlandse nationaliteit hebt. Ook als je in het buitenland woont. Wel is een voorwaarde dat je de scheiding in Nederland laat regelen.

Wat is rechtsbijstand precies?

Rechtsbijstand is een bijdrage in de kosten van je scheiding. Deze bijdrage wordt betaald door de overheid, zodat je scheiding niet zo duur is. Als je inkomen laag is kan je rechtsbijstand aanvragen. Een groot deel van de kosten van je scheiding wordt dan betaald door de overheid.

Mijn partner wel en ik niet?

Je vraagt voor jezelf rechtsbijstand aan. Je partner (waarvan je gaat scheiden) kan zelf ook rechtsbijstand aanvragen. Ook als je nog bij elkaar woont kan je ieder apart een aanvraag doen. Er wordt uitgegaan van je eigen inkomen. Stel dat jij degene bent die voor de kinderen zorgt en je partner heeft een hoog inkomen. Dan kan jij toch rechtsbijstand aanvragen. Zo kan het zijn dat jij wel recht hebt op rechtsbijstand en je partner niet. Of andersom.

Hoe vraag ik rechtsbijstand aan?

Wij hebben een aanvraagformulier voor je. Dit standaard aanvraagformulier kan je invullen. Daarbij moet je, omdat je in het buitenland woont, ook een opgave van je inkomen en vermogen doen. Daarvoor hebben we  het formulier Opgave Inkomen en vermogen (of ‘income-and-assets-form‘, het formulier in het engels). Je kan de ingevulde formulieren naar ons mailen. Wij ondertekenen de aanvraag en sturen het door naar de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad beslist of je wel of niet recht hebt op rechtsbijstand en hoe hoog je eigen bijdrage is. Je krijgt van de Raad bericht over de beslissing.

Wat is de eigen bijdrage?

Als je rechtsbijstand krijgt is er ook een deel van de echtscheiding dat je zelf moet betalen. Dit heet de eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van je inkomen en vermogen en wordt door de Raad bepaald. Je eigen bijdragen kan zijn: € 53,- of € 105,-. Op het moment dat de Raad je bericht geeft over je aanvraag laten ze je ook gelijk weten welke eigen bijdrage je moet betalen. Voor het bedrag van de eigen bijdrage ontvang je een factuur.

Mijn inkomen is nu laag maar twee jaar geleden niet.

Voor de bepaling van de hoogte van je inkomen vraagt de Raad naar je gegevens van 2 jaar geleden. Dit betekent dat de Raad haar beslissing neemt gebaseerd op je inkomen van 2 jaar geleden. Soms is het zo dat je inkomen van nu veel lager is dan dat van twee jaar geleden. Dat zou dan betekenen dat je geen rechtsbijstand krijgt terwijl je huidige inkomen te laag is om de scheiding zelf te betalen. Om dit te voorkomen kan je een peiljaarverlegging aanvragen. Je vraagt dan aan de Raad of ze bij de bepaling van je inkomen kunnen uitgaan van je inkomenssituatie zoals die op dit moment is. Het formulier voor een peiljaarverlegging kan je bij ons opvragen. Mail ons even zodat we je het formulier kunnen sturen: info@oprechtscheiden.nl

Voorwaarden rechtsbijstand

Er is een aantal voorwaarden verbonden aan rechtsbijstand:

  • Je mag niet te veel verdienen.
  • Je mag niet te veel vermogen hebben.
  • De opbrengst van de scheiding mag niet te hoog zijn. Als de rechtszaak is afgelopen, kijkt de Raad voor Rechtsbijstand of je scheiding je iets heeft opgebracht (bv doordat jullie huis is verkocht met overwaarde). Is de opbrengst meer dan 50% van je heffingsvrije vermogen? Dan trekt de Raad de bijdrage in, en moet je alsnog zelf de kosten van je scheiding betalen, minus de eigen bijdrage die je al hebt betaald.

Wat zijn de financiële voorwaarden voor rechtsbijstand?

  • Inkomensgrenzen. Je bruto verzamelinkomen mag niet hoger zijn dan: € 26.000 voor alleenstaanden en € 36.800 voor gehuwden, eenoudergezinnen, geregistreerde partners of samenwonenden (in het peiljaar 2014).
  • Vermogen. Het maximale vermogen dat je mag bezitten om in aanmerking te kunnen komen voor rechtsbijstand is € 21.139 (in het peiljaar 2014).

Kosten van je echtscheiding

Voor het afhandelen van je volledige echtscheiding rekenen wij een bedrag van € 695,- per persoon. Omdat een scheiding vanuit het buitenland altijd wat lastiger is en extra werk kost, komt daar een eenmalige buitenlandtoeslag bij van € 500,-. Als je recht hebt op rechtsbijstand kan het bedrag van € 695,- per persoon worden verminderd tot € 53,- per persoon of € 105,- per persoon (afhankelijk van de eigen bijdrage die de Raad voor Rechtsbijstand oplegt).

De enige kosten die hierbij niet inbegrepen zijn, zijn de kosten van de documenten die je moet opvragen in het land waar je woont. Omdat de kosten per land verschillend zijn kunnen wij hier geen prijsopgave van geven.

Ik woon in het buitenland en wil scheiden in Nederland

Neem contact met ons op om te bespreken wat wij voor je kunnen doen. Vanuit het buitenland kan je bellen naar: 00-31-226-410613. Of mail naar: info@oprechtscheiden.nl

Comment Section

0 reacties op “Ik woon in het buitenland en wil scheiden in Nederland

Plaats een reactie


*


Gratis Ebook
Vul hieronder je naam en e-mailadres in en ontvang het gratis e-book 'In eigen tempo je scheiding regelen'
Wij hebben ook een hekel aan spam