Hoe kan ik mijn buitenlandse echtscheiding registreren in Nederland?

Hoe kan ik mijn buitenlandse echtscheiding registreren in Nederland?

Het registreren van je buitenlandse echtscheiding in Nederland kan heel handig zijn. In sommige landen is het ontzettend lastig, en soms zelfs onmogelijk, om een bewijs te krijgen dat je bent gescheiden. Daarom is het handig om je buitenlandse echtscheiding hier in te schrijven. Zo kan je makkelijk een bewijs van je echtscheiding krijgen op het moment dat je dat nodig hebt. Je kan dit dan online opvragen in Nederland. En je hoeft het uittreksel niet aan te vragen in het land waar je bent gescheiden. Dat scheelt tijd en kosten.

Hoe werkt dat, mijn scheiding inschrijven in Nederland?

Het inschrijven van je buitenlandse scheiding in Nederland is niet altijd mogelijk. Er zijn een paar regels waar je rekening mee moet houden. Het is bijvoorbeeld een verschil of je in Nederland bent getrouwd of in het buitenland. In deze blog leggen we je exact uit wat er mogelijk is en wat niet. Aan het einde van de tekst geven we je een aantal voorbeelden uit de praktijk.

Kunnen wij de registratie van je scheiding voor je regelen? Neem even contact met ons op. We laten je graag weten wat de mogelijkheden zijn in jouw specifieke situatie.

Eerst wat uitleg over de termen

Het inschrijven van een buitenlandse scheiding wordt soms ook genoemd: het omzetten van een buitenlandse akte in een Nederlandse akte. Dus als je teksten over dit onderwerp leest kan dat wel eens verwarrend zijn. Met beide begrippen wordt hetzelfde bedoeld. Het gaat erom dat je scheiding bij de Nederlandse autoriteiten bekend wordt gemaakt.

Kan ik een beëindiging geregistreerd partnerschap inschrijven in Nederland?

De regels voor de inschrijving van een beëindiging geregistreerd partnerschap zijn hetzelfde als die voor een echtscheiding. Dus overal waar je in deze tekst lees ‘echtscheiding’ of ‘scheiding’ bedoelen we ook de beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Is het verplicht om mijn buitenlandse scheiding in te schrijven in Nederland?

Je buitenlandse echtscheidingsakte omzetten naar een Nederlandse akte is niet verplicht. Het is handig op het moment dat je een afschrift of uittreksel van je scheidingsakte nodig hebt. Je hoeft dat dan niet in het buitenland aan te vragen. In veel landen is dat namelijk erg lastig en soms zelfs niet mogelijk. Is je scheiding eenmaal in Nederland ingeschreven, dan kan je gewoon online een akte opvragen wanneer je die nodig hebt. Bijvoorbeeld als je opnieuw gaat trouwen, een uitkering aanvraagt, of als je een woning wilt kopen en de notaris er om vraagt. Je kan het afschrift dan altijd opvragen bij de gemeente in Nederland.

Wat is het verschil tussen een echtscheidingsakte en een echtscheidingsbeschikking?

Als de rechtbank je scheiding heeft uitgesproken ontvang je de echtscheidingsbeschikking. In de echtscheidingsbeschikking staat dat de rechter je scheiding heeft uitgesproken. Soms zit ook het echtscheidingsconvenant vastgehecht aan de echtscheidingsbeschikking. (Het convenant is het stuk waarin alle afspraken staan tussen jou en je ex). Dus het document dat je van de rechtbank ontvangt wordt genoemd: de echtscheidingsbeschikking. Deze beschikking kan worden omgezet in een echtscheidingsakte. Dat gebeurt doordat de gemeente de echtscheiding inschrijft. Na inschrijving kan je van de echtscheiding een afschrift of een kopie van de akte ontvangen. Een afschrift is een kopie van de akte met een stempel of handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Een echtscheiding moet dus eerst worden ingeschreven en daarna kan je een afschrift van de akte ontvangen.

Waar moet ik mijn (buitenlandse) echtscheiding inschrijven?

Als je in Nederland bent getrouwd en gescheiden is de gemeente waar je bent getrouwd ook de gemeente waar de scheiding wordt ingeschreven. Maar als je in het buitenland bent getrouwd of gescheiden, dan is het niet altijd duidelijk waar je de scheiding kunt inschrijven en hoe je aan een scheidingsakte kunt komen.

Ik ben in Nederland getrouwd en in het buitenland gescheiden

Ben je in Nederland getrouwd? Dan kan je je buitenlandse scheiding inschrijven in de gemeente waar je bent getrouwd. De huwelijksgemeente schrijft dan je echtscheiding of beëindiging partnerschap bij op je huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte. We assisteren je graag bij de aanvraag zodat het soepel verloopt.

Ik ben in het buitenland getrouwd en in het buitenland gescheiden

Als je zowel getrouwd als gescheiden bent buiten Nederland, dan zijn er twee mogelijkheden. Of je de scheiding in Nederland kunt inschrijven hangt af van de vraag of je je buitenlandse huwelijk eerder al had geregistreerd in Den Haag. Is dat het geval, dus is je huwelijk ingeschreven in Nederland? Dan kan je scheiding ook worden ingeschreven in Nederland. En heb je je buitenlandse huwelijk niet ingeschreven in Nederland? Dan kan je je scheiding helaas niet inschrijven in Nederland. Pas op het moment dat je in Nederland komt wonen is het mogelijk om je buitenlandse scheiding te registreren. Anders gezegd: Je kan de echtscheiding of geregistreerd partnerschap alleen laten vermelden op een buitenlandse huwelijksakte die al is omgezet naar een Nederlandse huwelijksakte.

Waar kan ik mijn buitenlandse huwelijk registreren?

Een huwelijk dat niet in Nederland is gesloten kan je onder voorwaarden inschrijven in Nederland. Dat kan bij de gemeente Den Haag, bij de afdeling Landelijke Taken. Normaliter wordt een huwelijk ingeschreven in de gemeente waar het huwelijk is gesloten. Kom je in Nederland wonen, of woon je al in Nederland, en wil je je buitenlandse scheiding registreren? Dan kan dat in de gemeente van je woonplaats. Lever de buitenlandse akte eerst in bij de gemeente waar je bent ingeschreven. De akte wordt dan opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarna kan je de akte bij de gemeente Den Haag laten omzetten in een Nederlandse akte.

Kan ik mijn scheiding inschrijven in het RNI (Registratie Niet Ingezetene)?

Het Register Niet Ingezetene houdt alleen bij welke personen Nederland verlaten. Er worden in dit register geen zaken bijgehouden zoals huwelijken en echtscheidingen. Het doorgeven van een echtscheiding aan het RNI is dan ook niet mogelijk.

Ik heb een internationale huwelijksakte nodig waarop de scheiding staat vermeld

Als je de scheiding registreert in Nederland kan je een internationale akte ontvangen waarop staat dat je bent gescheiden. Dat kan handig zijn als je je bijvoorbeeld gaat vestigen in een ander land, als je een woning koopt, of als je opnieuw wilt trouwen.

In welke taal mogen de scheidingsstukken worden aangeleverd bij inschrijving?

De stukken waarmee je het huwelijk of de scheiding kunt inschrijven kunnen worden aangeleverd in het Engels, Frans of Duits (en natuurlijk in het Nederlands). Zijn de stukken in een andere taal, dan moeten ze eerst worden vertaald door een beëdigd vertaler. We kunnen je doorverwijzen naar een goed en snel vertaalbureau. Als dat nodig is zet de vertaler ook een apostillestempel op de vertaling.

Heb ik voor een inschrijving van een Nederlandse scheiding een Brussel II bis certificaat / artikel 39-verklaring nodig?

Een Brussel II bis certificaat wordt ook wel genoemd een artikel 39-verklaring. Dat is een document dat je nodig hebt om een Nederlandse echtscheiding te laten inschrijven in de Europese Unie (behalve Denemarken). Voor een inschrijving van een echtscheiding in een land buiten de Europese Unie is in de meeste gevallen een apostille vereist. Een artikel 39-verklaring kan in vrijwel alle talen worden opgevraagd.

Wat is het legaliseren van documenten?

Legaliseren van een document is het geschikt maken voor gebruik in een ander land. Legalisatie bewijst dat een officiele instantie het document heeft afgegeven en dat de handtekeningen op het document echt zijn.

Hoe kan ik een document laten legaliseren?

De procedure om een document te laten legaliseren is per land verschillend. Het hangt af van de afspraken tussen het land waarin je het document wilt gebruiken en het land waar het document vandaan komt.

Heb ik op mijn echtscheidingsdocumenten een apostille nodig?

Een apostille is een sticker of stempel op een document waarmee wordt aangegeven dat het document gelegaliseerd is. Een apostille is een verkorte vorm van legaliseren. Per land zijn de vereisten verschillend. Wil je bijvoorbeeld je Nederlandse scheiding inschrijven in Marokko, dan heb je een apostille nodig op je echtscheidingsbeschikking. Met een apostille kan je het document gebruiken in alle landen die meedoen aan het Apostilleverdrag.

Wat kan ik doen als legaliseren niet mogelijk is?

Soms is legaliseren niet mogelijk omdat er bijvoorbeeld oorlog is in je land of omdat er geen instanties zijn die het document kunnen checken. In zo’n geval kunnen de Nederlandse autoriteiten het document beoordelen.

Voorbeelden van inschrijving buitenlands huwelijk | Casus inschrijving echtscheidingsdocumenten

Hieronder vind je een aantal praktijkvoorbeelden van clienten die hun echtscheiding in Nederland wilden inschrijven. Wil je meer informatie over jouw specifieke situatie? Neem dan even contact met ons op. Zie onze contactgegevens elders op deze site.

Ik ben getrouwd in Nederland en gescheiden in Zuid-Afrika

Dear official, I live in South Africa but married a Nederland's citizen in the Gemeente Soest in 2005. We divorce in SA in 2008 but never follow it through to Netherlands. Please let me know how you can assist to get divorce in Nederland. 

Uit Zuid-Afrika heb je de volgende documenten nodig om de scheiding in Nederland te kunnen inschrijven. Het juiste document is een final decree of divorce, een uitspraak van de rechtbank die het huwelijk ontbindt. Dit document dient gelegaliseerd te worden door de Zuid-Afrikaanse autoriteiten. Dit gebeurd met een soort stempel, een apostille. Ook de vertaling dient gelegaliseerd te zijn. Het origineel en de vertaling moeten aan elkaar vastzitten. Dit kan je samen met een kopie ID van beide partijen en een verzoek tot inschrijving van beide partijen opsturen. De gemeente verwerkt dan de scheiding in het register van de burgerlijke stand. Partijen ontvangen een internationale huwelijksakte waarop is aangetekend dat partijen zijn gescheiden.

Van de gemeente Soest heb ik ontvangen twee originele internationale huwelijksakten met daarop de aantekening dat jullie officieel zijn gescheiden. (onder punt 12 op het document zie je de letters DIV staan). Jullie scheiding is nu dus ook officieel ingeschreven in Nederland

Thank you for advising we are now officially divorced in the Netherlands and that the authorities have noted this too. I read you have received two original marriage confirmations which now show that the marriage had been dissolved and we are thus divorced.

Mirjam, I have received my documents through DHL.  Thanks so much again for the assistance. Groetnis Hendrik

Ik woon in Nieuw Zeeland en ben getrouwd in Nederland

Ik ben getrouwd in Nederland en woon nu in Nieuw Zeeland. Ik ben daar ook gescheiden. Kan ik de Nieuw-Zeelandse scheiding inschrijven in Nederland? 

Je kan de buitenlandse echtscheiding aanbieden bij de huwelijksgemeente in Nederland, dus de gemeente waar je bent getrouwd. De gemeente kan je informatie geven waaraan de echtscheidingsdocumenten moeten voldoen en over de overige documenten die overlegd moeten worden. Maar wij kunnen het ook voor je regelen bij de gemeente. Neem even contact met ons op dan laten we je weten hoe het werkt.

Ik sta geregistreerd als niet ingezeten, kan ik dan mijn scheiding in Nederland inschrijven?

Ik ben op jullie website terecht gekomen omdat ik me afvroeg hoe ik mijn buitenlandse echtscheiding kan registreren in Nederland? Ik heb een email gestuurd naar de Gemeente Den Haag, omdat ik in het buitenland woon en daar geregistreerd sta als niet ingezetene, maar die konden me niet verder helpen. Ze gaven me de informatie dat ik, als ik weer in Nederland ga wonen, en me inschrijf bij een gemeente, ik mijn scheidingsakte kan laten zien, maar voorlopig woon ik in Afrika.

Of je de scheiding kunt inschrijven in Nederland hangt ten eerste af van de vraag of je bent getrouwd in Nederland. Als dat het geval is, dan kan de buitenlandse scheiding ingeschreven worden bij de gemeente waar je bent getrouwd. Ben je echter niet in Nederland getrouwd, maar in een ander land, dan kan je de scheiding alleen in Nederland inschrijven als je je huwelijk destijds hebt geregistreerd in Nederland. Is je buitenlandse huwelijk geregistreerd in Nederland? Dan kan de scheiding nu ook worden ingeschreven in Nederland. De registratie in het RNI heeft geen effect. In het RNI wordt alleen bijgehouden of iemand Nederland heeft verlaten. Er worden geen zaken als huwelijken en scheidingen in bijgehouden.

Ik ben uitgeschreven uit Nederland, kan ik dan toch mijn scheiding inschrijven?

Hallo, ik ben sinds 2008 uitgeschreven uit Nederland. Ik ben getrouwd geweest in Madagascar en nu gescheiden. Ik denk dat ik als getrouwd geregistreerd sta in Den Haag. Dat heeft de Malagasy overheid destijds doorgegeven aan de Nederlandse overheid. Kunt u mij infomeren welke procedure ik moet volgen om mijn scheidingsacte te registreren in Nederland? De acte is al gelegaliseerd door het ministerie van buitenlandse zaken in Madagascar en de Nederlandse ambassade in Dar es Salaam.

Als je huwelijk inderdaad geregistreerd staat in Den Haag, dan kan de scheiding worden ingeschreven in Nederland. Maar als je huwelijk niet is geregistreerd in Nederland, dan is inschrijving van de scheiding niet mogelijk in Nederland. Op het moment dat je weer in Nederland komt wonen kan de scheiding worden ingeschreven bij de gemeente waar je gaat wonen. Kom je niet in Nederland wonen, en ga je opnieuw trouwen, dan is het wel belangrijk dat je de trouwakte en de scheidingsakte laat zien.

Kan ik mijn scheiding registreren in Nederland als ik ben getrouwd en gescheiden in Finland?

Ik ben getrouwd en gescheiden in Finland. In 2010 is de scheiding uitgesproken en dit heb ik 2 jaar geleden (middels een Brussel II bis certificaat met de van apostille voorziene scheidingsdocumenten) doorgegeven aan Den Haag echter nooit meer iets vernomen. Ik blijk nu in de BRP nog als gehuwd geregistreerd te staan. Kan de scheiding alsnog ingeschreven worden? Of moet de scheiding opnieuw naar de rechtbank?

Als je bent getrouwd en gescheiden in het buitenland kan je de scheiding niet inschrijven in Nederland. Alleen als je je huwelijk eerder al hebt ingeschreven in Nederland, dan kan je de scheiding wél in Nederland inschrijven. Is het huwelijk niet ingeschreven in Nederland? Dan is het niet mogelijk om de scheiding in Nederland in te schrijven. Pas als 1 van beide partners in Nederland gaat wonen kan de scheiding ook worden ingeschreven.

We zijn gescheiden in de VS, kunnen wij de scheiding inschrijven in Nederland?

Wij zijn in 2013 getrouwd in de gemeente Haarlem en vorig jaar gescheiden in de VS. Kunnen wij deze scheiding inschrijven in Nederland? En moet de scheiding worden doorgegeven aan de gemeente Haarlem, of aan de gemeente Den Haag omdat wij in het buitenland wonen?

Omdat het huwelijk is gesloten in Haarlem kan de echtscheiding ook worden ingeschreven in de gemeente Haarlem. De gemeente Den haag, afdeling Landelijke Taken komt alleen in beeld als een buitenlands huwelijk eerder al is ingeschreven in Den Haag. Maar omdat in dit geval het huwelijk in Nederland is gesloten kan de afdeling Landelijke Taken van Den Haag de scheiding niet inschrijven. De gemeente Haarlem doet dit in dit geval. Dus de gemeente waar het huwelijk is gesloten.

Ik ben in Turkije getrouwd en gescheiden in Nederland, kan ik de scheiding hier inschrijven?

Ik ben in Turkije getrouwd en in Nederland gescheiden. De scheiding is uitgesproken bij de rechtbank. En ik heb de akte van non appèl. Kan de scheiding worden ingeschreven in Nederland? Ik ben er al ontzettend lang mee bezig en het lukt niet. 

Voor deze client hebben we de scheiding ingeschreven bij de gemeente Den Haag.

Wat fijn!!!! Jeeeeetje, ik ben helemaal verbaasd!!! Ontzettend bedankt!!!

Wordt een scheidingsprocedure uit Dubai erkend door Nederland?

Ik (Nederlandse Nationaliteit) ben op de Nederlands Ambassade in Abu Dhabi getrouwd met een Syrische National, wij beide waren Emirates recidences. Het huwelijk is niet geregistreerd bij de gemeente Den Haag. Het huwelijk is ontbonden in  in dubai court door een rechter, met een aansluitend dubai court scheidings certificaat, "Khula" divorce. De scheiding is niet aan gegeven bij de Nederlandse staat (gemeente/ambassade). Ik woon ondertussen in Canada. Zij in met onze zoon nog steeds recidence in Dubai. Moeten wij alsnog de scheiding officieel registreren in NL? Zijn wij nog officieel getrouwd voor de Nl staat? Wij hebben een zoon met alleen een Nederlands passport, daarom dat we graag wat meer duidelijk hier over willen hebben, ook omtrent het Voogdijschap.

Je kan de echtscheiding aanmelden bij de Nederlandse ambassade te Abu Dhabi waar je ook bent gehuwd. Zij zullen een vermelding plaatsen op de huwelijksakte betreffende de echtscheiding. Welke documenten je moet overleggen en info over het voogdijschap van uw zoon zal je ook aldaar moeten informeren. Wanneer je niet in Nederland staat ingeschreven zullen je gegevens niet worden bijgewerkt, dit gebeurd pas weer wanneer je je weer in Nederland zou vestigen.

Wordt een Franse notariele scheiding erkend in Nederland?

Van een meneer uit Frankrijk kregen wij deze vraag: Wordt een scheiding 'par consentement mutuelle' dus zonder gerechtelijke uitspraak maar met een notariele bekrachtiging in Frankrijk door de Nederlandse wetgever erkend? Een ontbinding van het huwelijk via een notaris wordt door Nederland niet erkend. Met ingang van 1 januari 2017 is buitenrechtelijke ontbinding van het huwelijk mogelijk (Décision no. 2016-739 DC van 17 november 2016). De administratieve procedure is alleen mogelijk met wederzijdse instemming van beide echtgenoten. Het huwelijk wordt ontbonden door het ondertekenen van de akte van huwelijksontbinding bij de notaris. Deze vorm van ontbinding van het huwelijk met wederzijds goedvinden (divorce par consentement mutuel) wordt niet erkend in Nederland (en andere EU landen), omdat het niet voldoet aan de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 2201/2003 (Brussel II-bis).

Hoe kan ik een scheiding uit Bangladesh inschrijven in Nederland?

Ik heb de Nederlandse nationaliteit en mijn vrouw heeft de nationaliteit van Bangladesh. Wij zijn in Bangladesh gescheiden. Hoe kunnen wij deze scheiding inschrijven in Nederland?

Of de scheiding kan worden ingeschreven in Nederland hangt af van de vraag of jullie zijn getrouwd in Nederland. Zijn jullie in Nederland getrouwd, dan kan de buitenlandse scheiding ingeschreven worden bij de gemeente waar jullie zijn getrouwd. Zijn jullie in Bangladesh getrouwd, dan kunnen jullie de scheiding alleen in Nederland inschrijven als je je huwelijk destijds hebt geregistreerd in Nederland. Is jullie buitenlandse huwelijk geregistreerd in Nederland? Dan kan de scheiding worden ingeschreven in Nederland. Echtscheidingen zijn vonnissen en geen akten. Op grond van art 1:25 BW

We zijn getrouwd en gescheiden op Curacao en willen de scheiding inschrijven in Nederland

Wij hebben de beschikking van de rechtbank van Curacao en willen deze graag inschrijven in Nederland. Hoe moeten we dat aanpakken? We hebben een woning in Nederland maar staan niet ingeschreven. En welke documenten hebben we nodig om de scheiding te kunnen inschrijven?

Indien de huwelijksakte niet is omgezet naar een Nederlandse akte, kunnen wij de echtscheiding niet inschrijven. Dit kan alleen bij de woongemeente ter registratie in de Basisregistratie personen aangeboden worden als partijen zijn getrouwd in Nederland. Indien de partijen in het buitenland wonen is het niet mogelijk om de echtscheiding in Nederland te laten registreren.

Meer informatie over het inschrijven van je buitenlandse scheiding?

Wil je dat wij je assisteren bij het omzetten van je buitenlandse scheiding in een Nederlandse akte? Neem dan even contact met ons op via deze link

Over de schrijver
Mijn naam is Normand Jones en in 2001 ben ik begonnen als zelfstandige en heb Jones Mediation en Coaching opgericht. Daarvoor heb ik ruim 25 jaar in het bedrijfsleven gewerkt als financieel specialist. Dit betekent dat ik in mijn mediations een gedegen financiele achtergrond meeneem. Ik ben aangesloten bij de MfN (voorheen NMI) en sta geregistreerd als registermediator. Daarnaast ben ik lid van de Mediators Federatie Nederland (MfN). Regelmatig werk ik als registermediator voor de Rechtbank Haarlem, de Rechtbank Alkmaar en het Hof van Justitie in Amsterdam. In mijn mediationpraktijk zie ik voornamelijk echtscheidingen, maar ook zakelijke conflicten zoals bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding.Mediator EN coach Naast registermediator ben ik ook Coach en als zodanig lid van de Nederlandse Orde voor BeroepsCoaches (NOBCO) en de European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Als coach begeleid ik mensen in diverse situaties. Dat kunnen privé-situaties zijn maar ook zakelijk. Soms liggen mediation en coaching in elkaars verlengde.Stichting Oprecht Scheiden In mijn praktijk kom ik veel mensen tegen met problemen van allerlei aard. Vooral in geval van echtscheidingen zie ik veel moeilijke situaties. Een aantal jaar geleden heb ik daarom Stichting Oprechtscheiden opgericht. Het doel van deze stichting is om het echtscheidingsleed zo veel mogelijk te verzachten door een platform te bieden met goede en uitgebreide informatie op het gebied van scheiden. Op de site van Stichting Oprecht Scheiden kunnen mensen bovendien een groot deel van hun scheiding zelf voorbereiden zodat ze zelf de regie houden over hun leven.
Reactie plaatsen