Week tegen Kindermishandeling – hard maken voor preventie!

Week tegen Kindermishandeling – hard maken voor preventie!

Omdat dit de week is van de kindermishandeling, gaat onze blog van vandaag over de vraag: Is scheiden kindermishandeling? Wat vind jij? Laat het ons weten en lees hier wat Marieke Lips er over schrijft. Zij is Kindbehartiger en ze vertelt uit haar praktijk:

‘Deze hele week staat in het teken van kindermishandeling. In Nederland worden jaarlijks 119.000 kinderen mishandeld. Daarom doet de Taskforce ieder jaar in november tijdens de Week tegen Kindermishandeling een krachtige oproep om in actie te komen tegen kindermishandeling; ‘Er is maar één iemand nodig om de cirkel van geweld te doorbreken. Kom dus in actie bij een vermoeden van kindermishandeling’.

Psychische of fysieke mishandeling

kindermishandeling kindbehartigerWe kennen helaas allemaal de vreselijke verhalen uit het nieuws en willen dit koste wat kost voorkomen in de toekomst. In het geval van heftige conflictscheidingen c.q. vechtscheidingen komt helaas veelvuldig kindermishandeling voor, waarbij het niet alleen meer gaat over eventuele fysieke mishandeling, maar vandaag de dag eens te meer om de psychische gevolgen van een vechtscheiding en zodoende psychische mishandeling.

Is scheiden kindermishandeling?

Voor sommige ouders is het moeilijk te plaatsen dat een vechtscheiding onder kindermishandeling wordt geschaard en hierbij het verplichte hulpverleningskader om de hoek komt kijken. Dit maakt sommige ouders ook angstig om ondersteuning te vragen voor hun scheidingsproblematiek, want ja het zal je maar gebeuren dat vanuit een kleine onenigheid de emoties zo hoog oplopen dat je met je ex-partner in een vechtscheiding belandt, met alle gevolgen van dien voor de kinderen. Een kleine woordenwisseling kan uitmonden in een steeds verdergaand conflict, waarbij uiteindelijk de ouderrol steeds verder naar de achtergrond zal verdwijnen, de kinderen heftig in de knel komen te zitten en escalatie tussen ex-partners steeds hoger oploopt. Heftige emoties, een verschil in de rouwfase waarin men zich bevindt en het vastzitten in de onderlinge communicatie spelen hierbij een belangrijke rol. Eerder aan de bel trekken en de kracht tonen om hulp te vragen zijn belangrijk, want helaas kan het de beste gebeuren.

Ondersteuning vragen

kindermishandeling echtscheidenDes te belangrijker is het dat er aan de voorkant, in het beginstadium van de scheiding of nog verder hiervoor, ondersteuning wordt geboden en dat mensen hier ook om durven te vragen. Dat het taboe wordt doorbroken dat het vragen om hulp zwak zou zijn. Vragen om hulp staat immers voor kracht en kan het verschil maken bij het voorkomen van escalatie. En het voorkomen van escalatie is vooral in het belang van de kinderen.

Praktijkvoorbeeld

Ik sprak enkele weken geleden met een stel dat aangaf na een jarenlange relatie uit elkaar te gaan. Er is een kindje van bijna 3 in het spel, waarvoor zij ondersteuning vroegen. Beide partners bevinden zich in een andere fase van de rouwfase die komt kijken bij een scheiding. De één al in de acceptatiefase, de ander nog in de emotionele fase en het gevoel van ongeloof dat de scheiding werkelijk doorgang zal gaan vinden.
Beide ouders heb ik uitleg kunnen geven over het verschil in rouwfases en ondersteuning kunnen bieden rondom hun kind. Er is inzicht gegeven in de ontwikkelingsfasen van kinderen en wat de scheiding met een kind kan doen alsmede wat er nodig is vanuit beide ouders. Er ontstond begrip voor elkaars positie. En vanuit dit stukje begrip is vervolgens doorgepakt. Deze ouders stonden open voor de tips en voor de spiegel die hen werd voorgehouden. Wat zij vooral zijn gaan doen, is zichzelf open gaan stellen voor de andere ouder en de positie waarin deze zich bevindt. Wanneer dit openstellen en onderling respect er niet was geweest, had het verloop van hun scheiding uit de hand kunnen lopen, zo gaven de ouders achteraf zelf aan.

Escalatie voorkomen

kindermishandeling scheidenTijdens de Week tegen Kindermishandeling wil ik mij extra hard maken voor het stuk preventie en het bieden van ondersteuning zover mogelijk aan de voorkant, zowel voor ouders als voor ieder kind in een scheidingssituatie. Dit zodat escalatie kan worden voorkomen, ouders hun emoties kunnen verwerken, er onderling begrip kan ontstaan voor elkaars positie, een scheiding niet onnodig een vechtscheiding wordt en vooral de stem van kinderen in een scheidingssituatie te allen tijde en zo vroeg mogelijk een plek krijgt.

Signalering

Uiteraard staan professionals niet alleen tijdens de Week tegen Kindermishandeling stil bij het signaleren, voorkomen en aanpakken van kindermishandeling. Het hele jaar door wordt hier op ingestoken. Kindbehartigers worden getraind in de wettelijke Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld en hebben een belangrijke signaleringsfunctie als belangenbehartigers van kinderen in een scheidingssituatie.’

Wat vind jij?

Wat vind jij? Is scheiden kindermishandeling? Laat ons weten hoe je er over denkt. Je kan ook in contact komen met Marieke Lips, de schrijfster van deze blog en Kindbehartiger. Vul dan even ons contactformulier in of bel 0900-588 88 88 en wij brengen je dan in contact met haar.

Over de schrijver
De begeleiding en ondersteuning van kinderen in een scheidingssituatie is maatwerk. Ieder kind is immers uniek. Marieke Lips weet, door de scheiding van haar eigen ouders, als geen ander hoe het is om op te groeien in een gebroken gezin. Een kind wil geen deelgenoot worden van de scheiding van zijn of haar ouders, wil beide ouders hebben die van hem of haar houden en hem of haar op nummer één zetten. Wanneer ouders besluiten om uit elkaar te gaan, zullen er talloze vragen en gevoelens bij een kind opkomen. Ook wanneer ouders al een tijdje uit elkaar zijn, kunnen er vragen spelen in het koppie van een kind. Soms is het lastig deze goed onder woorden te brengen. Kinderen zijn immers loyaal aan beide ouders waardoor het moeilijk kan zijn een mening te vormen over wat het kind wenst en waar hij of zij behoefte aan heeft. In haar rol als Kindbehartiger begeleidt Marieke kinderen in een scheidingssituatie en zorgt ervoor dat de stem van ieder kind in een scheidingssituatie een plek krijgt binnen het geheel. Dit kan zowel de periode tijdens als na de scheiding betreffen. Daarnaast ondersteunt Marieke ouders en het gezin rondom de scheidingssituatie en wordt ingezet op bewust ouderschap tijdens en na de scheiding.
deb
Door

deb

op 18 Nov 2015

De blog gaat over ' is vechtscheiden kindermishandeling' , echter de titel zegt is scheiden kindermishandeling. Schieden an sich is niet bij voorbaat onder kindermishandeling te scharen, echter als scheiden uitmondt tot vechtscheiden en het kind raakt psychisch of fysiek beschadigd dan kan het inderdaad kindermishandeling zijn.

Reactie plaatsen