Alles over kinderalimentatie en echtscheiding

hoeveel kinderalimentatie

Wat is kinderalimentatie?

Kinderalimentatie is de verplichting om na de scheiding als ouder financieel voor je kind(eren) te blijven zorgen. Je bent verplicht om naar draagkracht mee te betalen aan de kosten van de opvoeding en verzorging van je kind. Die verplichting houdt pas op als je kind 21 jaar is. 


Vanzelfsprekend wil je ook na de scheiding voor je kinderen blijven zorgen. De kosten voor de kinderen worden tussen de ouders verdeeld. 

Hoeveel alimentatie moet je betalen na je scheiding?

kinderalimentatie afspraken

Hoeveel kinderalimentatie is redelijk bij de scheiding?

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de draagkracht van degene die moet gaan betalen aan de ene kant, en de behoefte van het kind aan de andere kant. Hoe hoog het bedrag is hangt ook af van hoe goed jullie het financieel hadden tijdens je huwelijk. Bij het bepalen van de hoogte van het bedrag voor kinderalimentatie kan je er van uit gaan dat je kind de normale dingen moet kunnen blijven doen, die het gewend was toen jullie nog getrouwd waren. Om te kunnen bepalen wat een redelijke verdeling is van de kosten kan je een kinderalimentatieberekening laten maken.

kinderalimentatie oprechtscheiden

Welke kosten vallen onder het alimentatiebedrag?

Ook als je een alimentatiebedrag hebt afgesproken is het soms nog niet helemaal duidelijk wie welke kosten gaat bijdragen. Soms is het makkelijk om een gezamenlijke bankrekening te openen ten gunste van de kinderen. Voorbeelden van zaken waarover je afspraken kunt maken en eventueel kunnen worden betaald van een gezamenlijke rekening zijn: kleding, schoenen, ziektekosten, verzekeringen, cadeautjes voor de kinderen en voor anderen, zakgeld en kleedgeld, schoolgeld/schoolkosten, sport, brillen, officiële documenten, kamp, bijv voetbal/scouting, en ook traktaties van de kinderen. 

Gelijk een alimentatieberekening maken?

kinderen

Kinderalimentatie ook na 18 jaar?

Jullie moeten totdat je kind 18 jaar is, de kosten van verzorging en opvoeding betalen. Ook na de scheiding. Maar als je kind 18 wordt, houdt de financiële verplichting niet op. Van het 18e tot het 21ste jaar moeten jullie ook de kosten van levensonderhoud en studie betalen. Dit heet dan de voortgezette onderhoudsplicht.

kinderalimentatie indexeren

Kind ouder dan 18? Zelf afspraken met kind maken

Als je kind 18 wordt is het meerderjarig. Dat betekent dat jullie als ouders de afspraken over de hoogte van de alimentatie niet meer met elkaar, maar met jullie kind moeten maken. Wordt je kind achttien jaar terwijl jullie al gescheiden zijn? De alimentatieafspraak die jij en je partner hadden, moet dan vervangen worden door een afspraak die één van jullie (de betalende ouder) met je kind maakt. Het kan zijn dat je hetzelfde bedrag afspreekt, maar het kan ook een ander bedrag zijn.

kinderalimentatie

Op welke leeftijd eindigt de kinderalimentatie?

Volgens de wet zijn jullie verplicht kinderalimentatie te betalen tot de 21e verjaardag van je kind. Tot je kind 18 is wordt dit kinderalimentatie genoemd. Vanaf het 18e jaar heet het een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie. Het kan zijn dat de afgesproken bijdrage eerder vervalt, bijvoorbeeld als je kind voor de 21e verjaardag financieel zelfstandig wordt. Je kan samen afspreken dat jullie langer dan de 21e verjaardag blijven bijdragen, bijvoorbeeld als je kind dan nog studeert. 

Maak een kinderalimentatieberekening

kinderalimentatie

Aan wie kinderalimentatie betalen na de scheiding?

Woont je kind bij je ex-partner en is het jonger dan 18 jaar? Dan moet jij de kinderalimentatie aan je ex betalen. Je ex-partner betaalt vervolgens alle kosten en uitgaven voor jullie kind. Na het 18e jaar kan je rechtstreeks aan je kind betalen.

Woont je kind bij jou en ook bij je ex-partner? Dan is het handig om een gezamenlijke rekening te openen waar de kinderbijslag en de alimentatie (jouw deel en het deel van je ex-partner) op worden gestort. Bepaalde kosten voor de kinderen kunnen dan van die rekening betaald worden. Over de zaken die wel en niet van die rekening mogen worden betaald moet je goede afspraken maken.

Woont je kind bij jou? Dan betaalt je ex de kinderalimentatie aan jou en betaal jij de kosten van jullie kind.

kinderalimentatie afspraken

Afspraken over echtscheiding vastleggen

Je kan samen met je ex-partner afspraken maken over de hoogte en de manier van betalen. De afspraken over kinderalimentatie leg je vast in het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant. Als het om minderjarige kinderen gaat controleert de rechter altijd de afspraken die je samen hebt gemaakt. Kom je er samen niet uit, dan beslist de rechter. Maar uitgangspunt is dat jullie zelf bepalen wat jullie willen afspreken.

echtscheiding kinderen

Kunnen we het kinderalimentatiebedrag wijzigen?

Het is mogelijk om de hoogte van het bedrag van de alimentatie tussentijds te wijzigen, als je omstandigheden ingrijpend wijzigen, zoals een hoger of lager inkomen, of bijvoorbeeld bij verlies van je baan (als dat tenminste buiten je schuld is). Deze wijzigingen kunnen aanleiding zijn om nieuwe afspraken te maken over de verdeling van de alimentatie.

kinderalimentatie echscheiden

Kan je kinderalimentatie afkopen?

Het is niet mogelijk om kinderalimentatie met een koopsom in een keer af te kopen. Bij partneralimentatie kan dit wél.

onderhoudsverplichting kinderalimentatie

Belasting, alimentatie en echtscheiding

Betaalde kinderalimentatie kan je in de aangifte opvoeren als ‘persoonsgebonden aftrek in verband met uitgaven voor levensonderhoud van kinderen’. Hieraan is wel een minimumbedrag per kwartaal per kind verbonden. De Belastingdienst ziet kinderalimentatie niet als inkomen dus daar hoeft ook geen belasting over te worden betaald. Ook zijn de kosten die je hebt gemaakt om kinderalimentatie te ontvangen niet aftrekbaar.

alimentatie koopsompolis

Moet ook de stiefouder alimentatie betalen?

Er kan door een tweede huwelijk wel de bijzondere situaties ontstaan dat drie personen onderhoudsplicht hebben. De vader, de moeder en de stiefouder staan op gelijke voet in de bijdrage aan het onderhoud van de minderjarige kinderen. Er is geen verschil in rang of stand.

Op een goede manier je echtscheiding regelen?