Kinderalimentatie en kindgebonden budget

Er is de laatste tijd nogal wat te doen omtrent kinderalimentatie en kindgebonden budget. De vraag is of je bij het bepalen van een juist alimentatiebedrag het kindgebonden budget moet meenemen. Of hoef je daar geen rekening mee te houden? De Hoge Raad heeft hier op 9 oktober een uitspraak over gedaan.

De Hoge Raad is het hoogste rechtsorgaan in Nederland. Soms zijn er zaken waar een hoop onduidelijkheid over is. Dan is het goed als de Hoge Raad een uitspraak doet. Dan weet iedereen waar hij aan toe is. Over het kindgebonden budget en alimentatie heeft de Hoge Raad op 9 oktober 2015 beslist dat bij de berekening van kinderalimentatie wel rekening moet worden gehouden met de ontvangst van het kindgebonden budget, maar alleen bij de vaststelling van de inkomsten van de alleenstaande ouder die het kind verzorgt. Wat betekent dit nou.

Hoe was het?

alimentatie en kindgebonden budgetBij de berekening van kinderalimentatie moest het kindgebonden budget in mindering worden gebracht op behoefte van de kinderen. Deze toeslag werd gezien als bijdrage in de kosten van het kind en niet als inkomen aan de zijde van de ouder bij wie het kind staat ingeschreven. Dit had tot gevolg gehad dat sinds 1 januari 2015 de kinderalimentatie in veel gevallen door de rechter aanzienlijk is verlaagd of zelfs op nihil gesteld.

Hoe is het nu?

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat deze manier van rekenen fout is. Dit betekent dat het kindgebonden budget niet direct afgetrokken wordt van de behoefte van het kind, maar wordt opgeteld bij het inkomen van de ouder die het budget ontvangt. Deze beslissing van de Hoge Raad leidt niet automatisch tot een aanpassing van het verschuldigde of te ontvangen bedrag. Het is aan de ouders zelf om actie te ondernemen en de afspraken te laten wijzigen indien gewenst.

Rekenvoorbeeld

Een aantal advocaten geeft op hun site een rekenvoorbeeld: Neem een gezin met 2 kinderen waarbij de vrouw een inkomen had van € 1.000,= bruto per maand (excl. vakantiegeld) en de man een inkomen van € 1.900,= per maand (excl. vakantiegeld) zou totdat de Hoge Raad de beslissing nam een rechter een bijdrage opleggen van € 43,= per kind per maand. Bij toepassing van de beslissing van de Hoge Raad zal er een bijdrage van € 81,= per kind per maand worden vastgesteld. Bijna een verdubbeling in dit geval.

Lastige materie

Misschien is dit heel duidelijk voor mensen die vaak alimentatieberekeningen maken, maar voor de rest van de mensheid blijft het toch vrij vaag. Het blijkt ook weer per situatie anders te kunnen zijn. Je kan dus niet zeggen dat nu iedereen ineens dubbel zoveel alimentatie moet gaan betalen. Eigenlijk heb je dus niets aan deze informatie behalve de tip dat je jouw situatie even kunt voorleggen aan iemand die er verstand van heeft. Wil je dat we je doorverwijzen naar zo iemand? Vul dan ons contactformulier even in of bel naar 0900-588 88 88 voor meer informatie.

Over de schrijver
Mijn naam is Mirjam Timmerman en ik ben jurist. Ik ben in 1993 afgestudeerd in het Internationaal recht. Samen met mijn collega, ben ik een van de initiatiefnemers van Stichting Oprecht Scheiden. In onze echtscheidingspraktijk hebben wij dagelijks met scheidingen te maken. Ook privé zien we het scheidingsleed om ons heen. Met onze stichting hebben wij ons ten doel gesteld mensen in een scheidingssituatie zo goed mogelijk te helpen. We houden van ons werk en proberen daarom altijd te streven naar de hoogste kwaliteit. We zorgen voor constante bijscholing en blijven in ons vakgebied op de hoogte van wat speelt. Met onze stichting willen we een platform bieden waar alle informatie over scheiden samenkomt. We vinden dat goed geïnformeerde mensen beter in staat zijn om de juiste beslissingen te nemen. Dat voorkomt veel ruzie en beperkt ook de last die de kinderen hebben van een scheiding.
Reactie plaatsen