Het kinderverhoor | moet je kind naar de rechter als je gaat scheiden?

Het kinderverhoor | moet je kind naar de rechter als je gaat scheiden?

Als je gaat scheiden en je hebt kinderen tussen de 12 en 18 jaar kan het zijn dat de rechter je kind wil spreken over de scheiding. Dit wordt ook wel genoemd Kindgesprek of Kinderverhoor. Moet je kind naar de rechter als je gaat scheiden? En wat gaat er dan precies gebeuren? De Raad voor de Rechtspraak heeft hierover een goede brochure gemaakt voor je kind. In begrijpelijke taal staat hierin alle informatie over het kinderverhoor. Je kan de brochure over het kinderverhoor hier downloaden in pdf.

Wat is een kinderverhoor precies

Tijdens het gesprek met de rechter kan je kind vertellen wat zijn of haar wensen en ideeën zijn over de scheiding. Dat wil niet zeggen dat de rechter de wens van je kind precies zo overneemt. Je kind mag dus niet zelf beslissen maar er wordt wel rekening gehouden met de mening van je kind.

Waar is het kinderverhoor

Het kinderverhoor vindt plaats in de rechtbank. Dat kan voor je kind best intimiderend zijn. Je mag als vader of moeder wel mee naar de rechtbank, maar je mag niet bij het gesprek aanwezig zijn. De bedoeling is dat je kind zich onafhankelijk van jou en je partner kan uitspreken. De rechter bespreekt met je kind welke informatie over het gesprek jij en je partner wel en niet krijgen.

Hoe lang duurt het kinderverhoor

Het gesprek duurt meestal een minuutje of 10.

Wat vraagt de rechter tijdens het kinderverhoor

De rechter vraagt verschillende dingen, bijvoorbeeld hoe het met je kind gaat, hoe het thuis gaat, wat je kind belangrijk vindt en wat je kind misschien graag zou willen veranderen. Je kind mag zelf ook vragen aan de rechter stellen.

Als je kind niet wil komen

Het is niet verplicht om naar het gesprek met de rechter te komen. Als je kind niet wil komen maar de rechter wel iets wil laten weten kan je kind een brief schrijven aan de rechter. Zo’n brief kan gewoon uit het hart geschreven worden. De brief hoeft niet aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Als je kind dat wil kan je kind bij het opstellen van de brief hulp krijgen van de kinderrechtswinkel.

Andere mogelijkheid; de kindverklaring

Als je kind niet bij de rechter wil komen en ook niet weet hoe een brief op te stellen, dan is er ook nog de mogelijkheid om een kindverklaring in te vullen. Dat is een formulier met een aantal vragen over de scheiding. Je kind kan dit invullen en ondertekenen. Wij sturen het dan mee met de echtscheidingsstukken naar de rechtbank. Zo weet de rechter wat je kind wil en hoeft er (meestal) geen gesprek meer plaats te vinden. Als de rechter reden heeft om aan te nemen dat je kind in de knel komt, kan de rechter alsnog beslissen dat een gesprek noodzakelijk is. Je kan hier een kindverklaring downloaden in pdf.

Kindertelefoon

Als je kind het prettig vindt om eerst even met iemand te praten over het gesprek met de rechter, kan je kind gratis bellen met de kindertelefoon: 0800-0432/ www.kindertelefoon.nl

Over de schrijver
Mijn naam is Mirjam Timmerman en ik ben jurist. Ik ben in 1993 afgestudeerd in het Internationaal recht. Samen met mijn collega, ben ik een van de initiatiefnemers van Stichting Oprecht Scheiden. In onze echtscheidingspraktijk hebben wij dagelijks met scheidingen te maken. Ook privé zien we het scheidingsleed om ons heen. Met onze stichting hebben wij ons ten doel gesteld mensen in een scheidingssituatie zo goed mogelijk te helpen. We houden van ons werk en proberen daarom altijd te streven naar de hoogste kwaliteit. We zorgen voor constante bijscholing en blijven in ons vakgebied op de hoogte van wat speelt. Met onze stichting willen we een platform bieden waar alle informatie over scheiden samenkomt. We vinden dat goed geïnformeerde mensen beter in staat zijn om de juiste beslissingen te nemen. Dat voorkomt veel ruzie en beperkt ook de last die de kinderen hebben van een scheiding.
Reactie plaatsen