Met papa naar McDonalds

In de reeks: Uit het leven van…. Een familiemediator, schrijft Patricia Tearr, familiemediator, over Anne en Bart. Zij gaan uit elkaar. In het bezoekweekend gaat zoon Mike met papa naar McDonalds. Anne maakt zich zorgen. Anne en Bart bespreken het met de mediator.

‘Op gesprek komen Anne en Bart, zij hebben 13 jaar een relatie gehad waaruit zoon Mike geboren is. Mike is 10 jaar oud. Anne en Bart zijn nooit officieel getrouwd geweest, maar ze realiseren zich dat het opstellen van een ouderschapsplan bij het verbreken van hun relatie van belang is. Anne heeft ook nog twee oudere zoons uit een eerdere relatie.

De situatie

Bart woont een groot gedeelte van het jaar in het buitenland. Af en toe komt hij een paar weken naar Nederland. Anne zorgt fulltime voor de kinderen. In de periode dat Bart in Nederland is ziet hij zijn zoon om de week een weekend. Bart en Anne hebben beiden gezag over Mike.

MacDonalds

hamburger op een bordjeTijdens het bespreken van het ouderschapsplan komt het volgende naar voren. Anne maakt zich zorgen over de opvang en verblijfplaats van Mike als hij bij zijn vader is. Ze maakt zich zorgen om de (te late) bedtijden en het (ongezonde) eten. Ook wil ze graag weten waar vader Mike mee naar toe neemt als hij bij vrienden op visite gaat.
Vader laat weten dat hij regelmatig met Mike naar de McDonalds gaat omdat Mike dat leuk en lekker vindt, ook gaat hij regelmatig naar vrienden waar ze dan ook gelijk mogen blijven eten.

Bezorgdheid

Tijdens het bespreken van het plan gaat het er vooral om wat ouders samen kunnen beslissen t.a.v. wat goed is voor hun kind. Als in sommige gevallen ouders daar samen moeilijk uit komen dan kan het vaak heel goed helpen om dit soort dingen te bespreken met een mediator erbij. De mediator kan de gesprekken op een rustige manier leiden en die kan ervoor zorgen dat er beslissingen worden genomen waar beide ouders tevreden mee zijn. In dit geval wilde moeder het liefst van elke minuut van het bezoek bij vader weten hoe het ingevuld werd. Tijdens het gesprek bleek dit vooral voort te komen uit bezorgdheid om Mike. Moeder was bang dat Mike niet op dezelfde manier verzorgd werd door de vader, als bij haar. Vader reageerde in eerste instantie geïrriteerd. Hij wilde gewoon zijn gang kunnen gaan tijdens zijn bezoekweekend. Maar na wat uitleg kon hij begrijpen dat het uit bezorgdheid voortkwam. Hij kon moeder geruststellen t.a.v. de bezoeken aan vrienden (hij legde uit wie het waren en waar ze wonen) en hij kon uitleg geven over de frequentie van Mc Donalds bezoeken en de mogelijkheid van extra gezond eten geven als Mike daar behoefte aan had.

Vertrouwen

jongentje kijkt blij in de cameraMoeder leerde vervolgens door dit gesprek dat ze er vertrouwen in moest hebben, ze was het weliswaar niet eens met de McDonalds bezoeken, maar ze realiseerde zich ook dat ze dat niet kon veranderen. Ze kon na de uitleg over bezoek en bedtijden geloven dat Mike ook goed verzorgd werd bij vader, waardoor ze hem er met een gerust hart heen kon laten gaan. Ze realiseerde zich dat Mike wellicht niet op dezelfde manier als bij haar werd verzorgd, maar dat dit niet per se sléchter was, het was hooguit anders. Voor beiden ouders gold dat ze wat water bij de wijn moesten doen, ten behoeve van hun zoon. En Mike, die was allang al blij dat zijn ouders dit soort gesprekken buiten hem om voerden waardoor hij gewoon lekker kon genieten van de tijd bij zijn vader en bij zijn moeder.’

Familiemediator

Zit je ook in een situatie waarin het goed zou zijn om eens te overleggen met een mediator? Aarzel dan niet en neem contact op met Patricia Tearr via ons contactformulier of bel met 0900-588 88 88.

Patricia: “Ik ben een gespecialiseerd MfN Register mediator in familiekwesties. Als familiemediator richt ik me op (echt)scheidingen, scheidingsconvenanten, boedelverdelingen, omgangsregelingen, ouderschapsplannen, kinder- en partneralimentaties, erfenissen en familieverhoudingen in algemene zin.”

Voordat Patricia NH Mediation op richtte is zij jarenlang werkzaam geweest in de (jeugd) hulpverlening en de gezinsbegeleiding. “Tijdens de contacten met de gezinnen die ik bezocht, zag ik dat hoogoplopende conflicten zorgden voor veel stress en verdriet. Daarom ben ik me gaan verdiepen in de mogelijkheden van mediation. Dit vanuit de stellige overtuiging dat niemand de onrust en stress van een conflict prettig vindt en dat iedereen dit zo snel mogelijk uit de wereld wil. En dat dit goed is voor ouders, maar zeker ook voor de kinderen.”

Over de schrijver
Mijn naam is Normand Jones en in 2001 ben ik begonnen als zelfstandige en heb Jones Mediation en Coaching opgericht. Daarvoor heb ik ruim 25 jaar in het bedrijfsleven gewerkt als financieel specialist. Dit betekent dat ik in mijn mediations een gedegen financiele achtergrond meeneem. Ik ben aangesloten bij de MfN (voorheen NMI) en sta geregistreerd als registermediator. Daarnaast ben ik lid van de Mediators Federatie Nederland (MfN). Regelmatig werk ik als registermediator voor de Rechtbank Haarlem, de Rechtbank Alkmaar en het Hof van Justitie in Amsterdam. In mijn mediationpraktijk zie ik voornamelijk echtscheidingen, maar ook zakelijke conflicten zoals bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding. Mediator EN coach Naast registermediator ben ik ook Coach en als zodanig lid van de Nederlandse Orde voor BeroepsCoaches (NOBCO) en de European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Als coach begeleid ik mensen in diverse situaties. Dat kunnen privé-situaties zijn maar ook zakelijk. Soms liggen mediation en coaching in elkaars verlengde. Stichting Oprecht Scheiden In mijn praktijk kom ik veel mensen tegen met problemen van allerlei aard. Vooral in geval van echtscheidingen zie ik veel moeilijke situaties. Een aantal jaar geleden heb ik daarom Stichting Oprechtscheiden opgericht. Het doel van deze stichting is om het echtscheidingsleed zo veel mogelijk te verzachten door een platform te bieden met goede en uitgebreide informatie op het gebied van scheiden. Op de site van Stichting Oprecht Scheiden kunnen mensen bovendien een groot deel van hun scheiding zelf voorbereiden zodat ze zelf de regie houden over hun leven.
Reactie plaatsen