Na samenwonen je ouderschapsplan laten registeren | Hoe werkt dat?

Na samenwonen je ouderschapsplan laten registeren | Hoe werkt dat?

Na samenwonen je ouderschapsplan laten registreren: Ook als je het samengewoond kan je, als je uit elkaar gaat, een ouderschapsplan opstellen. In dat ouderschapsplan kan je alle afspraken neerleggen die jullie over de kinderen maken. Deze afspraken zet je op papier en ondertekenen jullie beiden. Maar wat nu als een van jullie beiden zich niet aan de afspraken houdt?

Ouderschapsplan vastleggen bij notaris

De afspraken op papier zijn rechtsgeldig. Net zoals alle afspraken op papier rechtsgeldig zijn. Als je echter onenigheid krijgt over deze afspraken, moet je eerst naar de rechter om de afspraken af te dwingen. Als je het ouderschapsplan laat vastleggen bij de notaris hoeft dat niet. Je hoeft dan niet naar de rechter. Door de handtekening van de notaris is jullie ouderschapsplan direct afdwingbaar.

Waarom vastleggen

Het vastleggen bij de notaris is handig als je er zeker van wilt zijn dat het ouderschapsplan wordt nageleefd. Een ouderschapsplan is op zich al rechtsgeldig door de ondertekening. De afspraken in het ouderschapsplan moeten worden nagekomen (zoals alle afspraken behoren te worden nagekomen) maar heb je geen echte dwangmiddelen om dat af te dwingen. Het vastleggen bij de notaris is een extra garantie dat het ouderschapsplan wordt nagekomen. Dan kan bijvoorbeeld belangrijk zijn in het geval van het niet betalen van alimentatie. Er kan dan meteen worden overgegaan tot incassomaatregelen. De afdwingbaarheid van het ouderschapsplan wordt vergroot als het is vastgelegd bij de notaris.

Hoe werkt het

 • Je maakt via onze site eerst een ouderschapsplan. Je maakt een account aan en wordt dan langs een vragenlijst geleid.
 • Als het af is krijgen wij automatisch een seintje. We nemen dan contact met je op om te vragen of jullie het ouderschapsplan willen vastleggen.
 • Vervolgens zorgen we er voor dat het ouderschapsplan helemaal naar jullie wens is en dat het juridisch in orde is.
 • Jullie nemen dan het ouderschapsplan door met een van onze mediators. Zo zijn jullie er zeker van dat jullie geen zaken met elkaar afspreken die niet haalbaar zijn.
 • Na de afspraak maakt onze notaris een afspraak met je voor de ondertekening. De notaris maakt van jullie ouderschapsplan een vaststellingsovereenkomst.

Online

Het hele proces van vastleggen van het ouderschapsplan gaat per mail, post en skype. Jullie hoeven dus de keukentafel niet te verlaten 😉

Rechtsbijstand aanvragen

Als je inkomen en vermogen aan bepaalde vereisten voldoen kan je bovendien in aanmerking komen voor rechtsbijstand. Dit betekent dat de overheid dan een deel van de kosten op zich neemt. Je hoeft dan alleen een eigen bijdrage te betalen. Deze is afhankelijk van je inkomen € 53,- of € 105,-.

Voor het bepalen van het recht op rechtsbijstand moeten jullie ieder uitgaan van jullie eigen inkomen. Het kan dus zo zijn dat jij wel recht hebt en je partner niet, of andersom, of allebei.

Een voorbeeld:

Je partner heeft een hoog inkomen. Jij hebt zelf geen inkomen omdat jullie samen leefden van het inkomen van je partner. Nu gaan jullie uit elkaar maar jullie wonen nog bij elkaar. Je kan dan toch rechtsbijstand aanvragen.

Normbedragen rechtsbijstand

Om in aanmerking te kunnen komen voor rechtsbijstand (een vergoeding van de kosten van het vastleggen van het ouderschapsplan) is er een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen:

 • Je mag niet te veel verdienen. Als je een te hoog inkomen hebt, heb je geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Als je er wel recht op hebt, betaal je meestal een eigen bijdrage. Die bijdrage is lager wanneer je minder verdient.
 • Je mag niet te veel vermogen hebben. Wanneer je bijvoorbeeld spaargeld of een tweede huis hebt en daardoor boven het heffingsvrij vermogen zit, dan heb geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand.

In cijfers:

 • Inkomensgrenzen: Om in aanmerking te kunnen komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand mag je bruto verzamelinkomen niet hoger zijn dan: € 26.400 als je kinderen niet bij jou wonen en € 37.300 als je kinderen wel bij jou wonen.
 • Vermogen: Het maximale vermogen dat je mag bezitten om nog in aanmerking te kunnen komen voor rechtsbijstand is € 21.330.
 • De hoogte van je eigen bijdrage hangt af van je inkomen en vermogen in het peiljaar. De eigen bijdrage is € 53,- of € 105,-.
 • Peiljaar: Als je in 2017 een aanvraag doet, verstrekt de Belastingdienst je gegevens van 2015 aan de Raad. De Belastingdienst verstrekt de gegevens van je inkomen en vermogen van 2 jaar terug. Dat heet het peiljaar. De Raad beoordeelt je aanvraag op basis van dit peiljaar. Als je inkomen en vermogen nu veel lager zijn dan twee jaar geleden kan je een peiljaarverlegging aanvragen. Vraag bij ons het formulier even aan.

Na samenwonen je ouderschapsplan laten registeren?

Wil je rechtsbijstand aanvragen om het ouderschapsplan vast te laten leggen? Vraag het formulier dan even bij ons op.

Mail: info@oprechtscheiden.nl

of via 0900- 588 88 88

Over de schrijver
Mijn naam is Normand Jones en in 2001 ben ik begonnen als zelfstandige en heb Jones Mediation en Coaching opgericht. Daarvoor heb ik ruim 25 jaar in het bedrijfsleven gewerkt als financieel specialist. Dit betekent dat ik in mijn mediations een gedegen financiele achtergrond meeneem. Ik ben aangesloten bij de MfN (voorheen NMI) en sta geregistreerd als registermediator. Daarnaast ben ik lid van de Mediators Federatie Nederland (MfN). Regelmatig werk ik als registermediator voor de Rechtbank Haarlem, de Rechtbank Alkmaar en het Hof van Justitie in Amsterdam. In mijn mediationpraktijk zie ik voornamelijk echtscheidingen, maar ook zakelijke conflicten zoals bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding.Mediator EN coach Naast registermediator ben ik ook Coach en als zodanig lid van de Nederlandse Orde voor BeroepsCoaches (NOBCO) en de European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Als coach begeleid ik mensen in diverse situaties. Dat kunnen privé-situaties zijn maar ook zakelijk. Soms liggen mediation en coaching in elkaars verlengde.Stichting Oprecht Scheiden In mijn praktijk kom ik veel mensen tegen met problemen van allerlei aard. Vooral in geval van echtscheidingen zie ik veel moeilijke situaties. Een aantal jaar geleden heb ik daarom Stichting Oprechtscheiden opgericht. Het doel van deze stichting is om het echtscheidingsleed zo veel mogelijk te verzachten door een platform te bieden met goede en uitgebreide informatie op het gebied van scheiden. Op de site van Stichting Oprecht Scheiden kunnen mensen bovendien een groot deel van hun scheiding zelf voorbereiden zodat ze zelf de regie houden over hun leven.
Reactie plaatsen