Ook tijdens de schuldsanering kan je scheiden | WSNP en echtscheiding

Ook tijdens de schuldsanering kan je scheiden | WSNP en echtscheiding

Denk je dat je niet kan scheiden omdat het van de bewindvoerder niet mag? Ook tijdens de schuldsanering kan je scheiden. Regelmatig horen wij van clienten dat zij niet durven te scheiden omdat de bewindvoerder het er niet mee eens is, of omdat ze bang zijn voor de bewindvoerder. In deze blog laten we zien dat je gewoon kan scheiden, ook als je in de WSNP zit.

Macht bewindvoerder bij scheiding

Er gaan nogal wat verhalen rond over “de macht van de bewindvoerder bij een echtscheiding”. Door onwetendheid en onbegrip heeft men vaak het idee dat de bewindvoerder het leven van de aan hem toegewezen sanieten kan bepalen. Dat is jammer en niet nodig. De bewindvoerder kan NIET bepalen  of je gaat scheiden of niet.

Scheiden met een zeer beperkt inkomen

Kern is dat iedereen, ook in de WSNP, de mogelijkheid heeft om te scheiden. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat gedurende de looptijd van de WSNP het inkomen waar je van moet leven, het zogenaamde “Vrij Te Laten Bedrag” (VTLB) op een zeer laag niveau is vastgesteld. Dat is niet bedoeld om te straffen maar om gedurende de looptijd maximaal te kunnen sparen ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers.

Geen nieuwe schulden maken

Een van de kernverplichtingen in de WSNP is dat er geen nieuwe schulden mogen ontstaan. Daarmee komt dus een praktisch probleem naar voren: Op welke manier ga je om met de te maken kosten van de scheiding?

Kosten van de scheiding

Voor een scheiding geldt dat partijen altijd de mogelijkheid hebben om bij de Raad voor de Rechtsbijstand een toevoeging voor gesubsidieerde rechtsbijstand aan te vragen. Dit betekent dat de scheiding grotendeels wordt betaald door de overheid en dat er alleen een eigen bijdragen hoeft te worden betaald. Het aanvraagformulier voor rechtsbijstand kan je opvragen via deze link: aanvraagformulier kosten scheiding

Kosten van verhuizing

Voor de kosten die gemaakt worden voor de verhuizing en de inrichting is evenwel geen aanvulling voorzien. In sommige gevallen biedt de gemeente de noodzakelijke hulp uit de bijzondere bijstand.

Ik adviseer cliënten altijd het voornemen en de gevolgen van de scheiding met de bewindvoerder te bespreken. De bewindvoerder kan zelf overleggen met de toezichthoudende rechter-commissaris. Door vooraf afstemming te zoeken voorkom je latere verwijten.

Kosten van een nieuwe woning

Een ander praktisch bezwaar (maar dat geldt evengoed voor mensen die gaan scheiden en die niet zijn toegelaten tot de WSNP) is het vinden van betaalbare woonruimte. Sanieten zijn veelal aangewezen op sociale woningbouw omdat het streven is de woonlasten zoveel mogelijk beperkt te houden. Wanneer sprake is van een laag inkomen, een zelfstandige woonruimte (geen kamerhuur) en het geen recreatiewoning betreft, dan kan je de Belastingdienst verzoeken om huurtoeslag.

Ook tijdens de schuldsanering kan je scheiden

Scheiden kan, ook tijdens de WSNP. Het is je eigen keuze. Maak vóóraf een plan voor de gevolgen (kosten, woonruimte) en stem deze af met de bewindvoerder.

Zit je zelf (bijna) in de schuldsanering?

Zit je zelf in de schuldsanering? Neem dan even contact met ons op. Wij regelen je scheiding. Dat kan in overleg met je bewindvoerder. De totale kosten van je scheiding zijn maar € 56,- per persoon.

Handige aanvullende info

  • Omdat scheidingen ook voorkomen tijdens de looptijd van de WSNP is er door het bureau WSNP beleid ontwikkeld hoe hier mee kan worden omgegaan.  Hier vind je een checklist die met dat doel is opgesteld:  checklist-scheiden-tijdens-de-wsnp
  • Een bewindvoerder berekent, aan de hand van voorgeschreven richtlijnen met een voorgeschreven calculator, het te behouden VTLB / te behouden inkomen op basis van de beslagvrije voet. Hoe de bewindvoerder dit berekent kan je hier nalezen: wsnp vtlb rapport januari 2018
  • Bepalend voor de hoogte van de beslagvrije voet is de persoonlijke situatie van de schuldenaar. Daarbij wordt aangeknoopt bij de zogenoemde “Participatiewetnormen” uit de Participatiewet. In de meeste gevallen mag 95% van de toepasselijke Participatiewetnorm worden behouden, verhoogd met een bedrag voor woonkosten en zorgpremiekosten (voor zover de daarvoor bestaande normen worden overschreden), en met het eventueel niet ontvangen kindgebonden budget.

Mediation Centrum Rijnmond, Philip Vijfhuize

Philip Vijfhuize is 14 jaar actief als bedrijfsadviseur en is tevens MfN registermediator met een accreditatie voor familierecht. In zijn werk komt Philip veelvuldig in aanraking met de wettelijke schuldsanering en met echtscheidingen.

Meer info over Philip? kijk even op zijn eigen pagina op deze site: Philip Vijfhuize

Over de schrijver
Philip Vijfhuize schrijft op deze site over het thema “Echtscheiding vanuit christelijk perspectief”. Dat doet hij vanuit zijn eigen reformatorische achtergrond, gecombineerd met zijn werk als MFN-registermediator / familiemediator. Met regelmaat begeleidt hij scheidingen uit de reformatorische gezindte. Ambtsdragers, predikanten, rechtbanken en hulpverleners verwijzen daartoe naar hem door. Als mediator is Philip gecertificeerd MfN-Registermediator met een accreditatie familiemediation. Hij is tevens rechtbankmediator bij de rechtbank Rotterdam. Bovendien is hij Ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand zodat cliënten tevens gebruik kunnen maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. Naast mediator heeft Philip ruime ervaring in bedrijfsadvies, met name voor bedrijven in moeilijkheden, faillissementen en schuldsaneringen. Zie voor meer informatie: www.vijfhuize.nl info@mediationcentrumrijnmond.nl www.mediationcentrumrijnmond.nl 06-18553065 Specialisaties: • Echtscheiding • Gezag en omgangsregelingen • Ontslag • Herstel/correctietrajecten • Bestuursconflicten • Kerk/Religie, met name reformatorisch/protestants christelijk • Contracten • Consumententransacties • Bedrijfsovername en Opvolging • Faillissement • Huur • Ontbinding rechtspersonen • Einde maatschap/samenwerking
Reactie plaatsen